open access

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-03-17
Get Citation

Czy próba wysiłkowa jest przydatna u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym?

Barbara Wójcicka-Urbańska, Bożena Werner
DOI: 10.5603/cj.21830
·
Folia Cardiol 2006;13(3):201-207.

open access

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-03-17

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena występowania nadciśnienia wysiłkowego u dzieci i młodzieży z pomiarami ciśnienia powyżej 95 centyla oraz zaplanowanie dla nich aktywności fizycznej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 48 pacjentów w wieku 11-18 lat (śr. 14,7 ± 1,7 roku), których obserwowano w kierunku nadciśnienia tętniczego samoistnego. U wszystkich wykonano badania diagnostyczne, w tym ABPM, próbę wysiłkową na bieżni, stosując protokół Bruce’a.
Wyniki: Prawidłową reakcję ciśnienia na wysiłek stwierdzono u 26 dzieci (54%), u 15 rozpoznano znamienne nadciśnienie wysiłkowe skurczowe, a u 7 tendencję do hipertonicznej reakcji na wysiłek. U pacjentów z nadciśnieniem wysiłkowym wartości ciśnienia przed próbą wysiłkową na bieżni i na każdym etapie wysiłku oraz po wysiłku były statystycznie istotnie wyższe w porównaniu z grupą, w której występowała prawidłowa reakcja ciśnienia (p < 0,01). Maksymalne ciśnienie wysiłkowe istotnie korelowało z ciśnieniem spoczynkowym (r = 0,63), nie zależało od maksymalnej wysiłkowej akcji serca (r = –0,18). Stwierdzono dodatnią korelację między wysiłkowym przyrostem ciśnienia a ładunkiem ciśnienia w ABPM (r = 0,44). U 4 dzieci z nadciśnieniem wysiłkowym włączono farmakoterapię. Dzieci z prawidłowym wynikiem próby wysiłkowej na bieżni dopuszczono do zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, poza ćwiczeniami izometrycznymi.
Wnioski: Próba wysiłkowa jest przydatnym badaniem i uzupełnia diagnostykę nadciśnienia tętniczego u dzieci. U ok. 50% dzieci z łagodnym nadciśnieniem tętniczym obserwuje się hipertoniczną reakcję na wysiłek fizyczny. Dzieci z prawidłowym wynikiem próby wysiłkowej i ABPM nie wymagają farmakoterapii, mimo okresowo podwyższonych wartości ciśnienia. Próba wysiłkowa na bieżni pozwala ustalić stopień aktywności fizycznej, zwłaszcza u dzieci z nadciśnieniem tętniczym i nadwagą.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena występowania nadciśnienia wysiłkowego u dzieci i młodzieży z pomiarami ciśnienia powyżej 95 centyla oraz zaplanowanie dla nich aktywności fizycznej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 48 pacjentów w wieku 11-18 lat (śr. 14,7 ± 1,7 roku), których obserwowano w kierunku nadciśnienia tętniczego samoistnego. U wszystkich wykonano badania diagnostyczne, w tym ABPM, próbę wysiłkową na bieżni, stosując protokół Bruce’a.
Wyniki: Prawidłową reakcję ciśnienia na wysiłek stwierdzono u 26 dzieci (54%), u 15 rozpoznano znamienne nadciśnienie wysiłkowe skurczowe, a u 7 tendencję do hipertonicznej reakcji na wysiłek. U pacjentów z nadciśnieniem wysiłkowym wartości ciśnienia przed próbą wysiłkową na bieżni i na każdym etapie wysiłku oraz po wysiłku były statystycznie istotnie wyższe w porównaniu z grupą, w której występowała prawidłowa reakcja ciśnienia (p < 0,01). Maksymalne ciśnienie wysiłkowe istotnie korelowało z ciśnieniem spoczynkowym (r = 0,63), nie zależało od maksymalnej wysiłkowej akcji serca (r = –0,18). Stwierdzono dodatnią korelację między wysiłkowym przyrostem ciśnienia a ładunkiem ciśnienia w ABPM (r = 0,44). U 4 dzieci z nadciśnieniem wysiłkowym włączono farmakoterapię. Dzieci z prawidłowym wynikiem próby wysiłkowej na bieżni dopuszczono do zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, poza ćwiczeniami izometrycznymi.
Wnioski: Próba wysiłkowa jest przydatnym badaniem i uzupełnia diagnostykę nadciśnienia tętniczego u dzieci. U ok. 50% dzieci z łagodnym nadciśnieniem tętniczym obserwuje się hipertoniczną reakcję na wysiłek fizyczny. Dzieci z prawidłowym wynikiem próby wysiłkowej i ABPM nie wymagają farmakoterapii, mimo okresowo podwyższonych wartości ciśnienia. Próba wysiłkowa na bieżni pozwala ustalić stopień aktywności fizycznej, zwłaszcza u dzieci z nadciśnieniem tętniczym i nadwagą.
Get Citation

Keywords

próba wysiłkowa; nadciśnienie tętnicze

About this article
Title

Czy próba wysiłkowa jest przydatna u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym?

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica

Pages

201-207

Published online

2006-03-17

Page views

1320

Article views/downloads

1521

DOI

10.5603/cj.21830

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(3):201-207.

Keywords

próba wysiłkowa
nadciśnienie tętnicze

Authors

Barbara Wójcicka-Urbańska
Bożena Werner

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl