open access

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-03-17
Get Citation

Diagnostyczne i lecznicze zastosowanie cewnikowania serca z dostępu przez nakłucie tętnicy promieniowej - doświadczenia własne

Piotr Chodór, Hubert Krupa i Zbigniew Kalarus
Folia Cardiol 2006;13(3):189-194.

open access

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-03-17

Abstract

Wstęp: Cewnikowanie serca z dostępu przez nakłucie tętnicy promieniowej w 1989 r. wprowadził Campeau. Metoda ta zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ pozwala zmniejszyć liczbę powikłań miejscowych i zwiększyć komfort chorych.
Celem pracy jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania koronarografii i przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) przez osobę przeprowadzającą zabieg w fazie uczenia.
Materiał i metody: W okresie od września 2004 r. do sierpnia 2005 r. jeden specjalista podjął się wykonania zabiegu cewnikowania serca przez nakłucie tętnicy promieniowej u 200 chorych. U wszystkich intencją leczenia był zabieg z zastosowaniem tej metody. Przed zabiegiem koronarografii i/lub PCI przeprowadzano test z wykorzystaniem pulsoksymetru.
Wyniki: Spośród 200 chorych zabieg z nakłucia tętnicy promieniowej wykonano u 182 (91%). U 5 (2,5%) badanych zabiegu nie wykonano z powodu nieprawidłowego wyniku testu, u 13 (6,6%) nie powiodło się nakłucie tętnicy. U 4 (2,2%) chorych konieczne było dokończenie badania z nakłucia tętnicy udowej. U 182 osób wykonano: 49 (26,9%) zabiegów koronarografii, 24 (13,2%) koronarografie z innymi badaniami naczyniowymi, 95 (52,2%) koronarografii, które zakończono zabiegiem PCI i 14 (7,7%) planowych zabiegów PCI. U 80 (72,7%) badanych przeprowadzono PCI jednego naczynia, u 28 (15,4%) chorych - dwóch i u 1 (0,9%) osoby - trzech naczyń. U 41 (20,5%) chorych wskazaniem do cewnikowania serca był ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST, u 31 (15,5%) badanych - bez uniesienia odcinka ST, a u 110 (55%) - stabilna choroba wieńcowa. Nie odnotowano powikłań naczyniowych wymagających leczenia zabiegowego i/lub przetoczenia krwi.
Wnioski: Cewnikowanie serca z dostępu przez nakłucie tętnicy promieniowej można zastosować u większości chorych zarówno ze stabilną postacią choroby wieńcowej, jak i z ostrymi zespołami wieńcowymi. Jest to zabieg charakteryzujący się brakiem poważnych powikłań miejscowych. Wysoką skuteczność tego zabiegu można osiągnąć, jeśli przeprowadza go specjalista po dość krótkim okresie szkolenia.

Abstract

Wstęp: Cewnikowanie serca z dostępu przez nakłucie tętnicy promieniowej w 1989 r. wprowadził Campeau. Metoda ta zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ pozwala zmniejszyć liczbę powikłań miejscowych i zwiększyć komfort chorych.
Celem pracy jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania koronarografii i przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) przez osobę przeprowadzającą zabieg w fazie uczenia.
Materiał i metody: W okresie od września 2004 r. do sierpnia 2005 r. jeden specjalista podjął się wykonania zabiegu cewnikowania serca przez nakłucie tętnicy promieniowej u 200 chorych. U wszystkich intencją leczenia był zabieg z zastosowaniem tej metody. Przed zabiegiem koronarografii i/lub PCI przeprowadzano test z wykorzystaniem pulsoksymetru.
Wyniki: Spośród 200 chorych zabieg z nakłucia tętnicy promieniowej wykonano u 182 (91%). U 5 (2,5%) badanych zabiegu nie wykonano z powodu nieprawidłowego wyniku testu, u 13 (6,6%) nie powiodło się nakłucie tętnicy. U 4 (2,2%) chorych konieczne było dokończenie badania z nakłucia tętnicy udowej. U 182 osób wykonano: 49 (26,9%) zabiegów koronarografii, 24 (13,2%) koronarografie z innymi badaniami naczyniowymi, 95 (52,2%) koronarografii, które zakończono zabiegiem PCI i 14 (7,7%) planowych zabiegów PCI. U 80 (72,7%) badanych przeprowadzono PCI jednego naczynia, u 28 (15,4%) chorych - dwóch i u 1 (0,9%) osoby - trzech naczyń. U 41 (20,5%) chorych wskazaniem do cewnikowania serca był ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST, u 31 (15,5%) badanych - bez uniesienia odcinka ST, a u 110 (55%) - stabilna choroba wieńcowa. Nie odnotowano powikłań naczyniowych wymagających leczenia zabiegowego i/lub przetoczenia krwi.
Wnioski: Cewnikowanie serca z dostępu przez nakłucie tętnicy promieniowej można zastosować u większości chorych zarówno ze stabilną postacią choroby wieńcowej, jak i z ostrymi zespołami wieńcowymi. Jest to zabieg charakteryzujący się brakiem poważnych powikłań miejscowych. Wysoką skuteczność tego zabiegu można osiągnąć, jeśli przeprowadza go specjalista po dość krótkim okresie szkolenia.
Get Citation

Keywords

tętnica promieniowa; cewnikowanie serca; angioplastyka

About this article
Title

Diagnostyczne i lecznicze zastosowanie cewnikowania serca z dostępu przez nakłucie tętnicy promieniowej - doświadczenia własne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica

Pages

189-194

Published online

2006-03-17

Page views

467

Article views/downloads

1284

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(3):189-194.

Keywords

tętnica promieniowa
cewnikowanie serca
angioplastyka

Authors

Piotr Chodór
Hubert Krupa i Zbigniew Kalarus

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl