Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2006-03-17

open access

Page views 1547
Article views/downloads 2560
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca

Anna Kochańska, Ewa Lewicka-Nowak i Beata Zarzycka
Folia Cardiol 2006;13(3):171-177.

Abstract

Zastosowanie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD) stało się metodą referencyjną w terapii pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zagrażającej życiu arytmii komorowej. Wewnątrzesercowe wyładowania ICD chronią chorych przed nagłą śmiercią sercową. Pomimo nieprzyjemnych odczuć związanych z defibrylacją, wobec alternatywy śmierci spowodowanej arytmią, urządzenia te są przez pacjentów akceptowane. Z kolei jakość życia pacjentów z ICD może być gorsza z powodu obawy przed wyładowaniami (szokami), zmniejszenia codziennej aktywności oraz występowania objawów lęku i depresji. Artykuł ukazuje obecny stan wiedzy na temat czynników warunkujących jakość życia u pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defiblratorem.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file