open access

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-03-17
Get Citation

Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca

Anna Kochańska, Ewa Lewicka-Nowak i Beata Zarzycka
Folia Cardiol 2006;13(3):171-177.

open access

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-03-17

Abstract

Zastosowanie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD) stało się metodą referencyjną w terapii pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zagrażającej życiu arytmii komorowej. Wewnątrzesercowe wyładowania ICD chronią chorych przed nagłą śmiercią sercową. Pomimo nieprzyjemnych odczuć związanych z defibrylacją, wobec alternatywy śmierci spowodowanej arytmią, urządzenia te są przez pacjentów akceptowane. Z kolei jakość życia pacjentów z ICD może być gorsza z powodu obawy przed wyładowaniami (szokami), zmniejszenia codziennej aktywności oraz występowania objawów lęku i depresji. Artykuł ukazuje obecny stan wiedzy na temat czynników warunkujących jakość życia u pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defiblratorem.

Abstract

Zastosowanie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD) stało się metodą referencyjną w terapii pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zagrażającej życiu arytmii komorowej. Wewnątrzesercowe wyładowania ICD chronią chorych przed nagłą śmiercią sercową. Pomimo nieprzyjemnych odczuć związanych z defibrylacją, wobec alternatywy śmierci spowodowanej arytmią, urządzenia te są przez pacjentów akceptowane. Z kolei jakość życia pacjentów z ICD może być gorsza z powodu obawy przed wyładowaniami (szokami), zmniejszenia codziennej aktywności oraz występowania objawów lęku i depresji. Artykuł ukazuje obecny stan wiedzy na temat czynników warunkujących jakość życia u pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defiblratorem.
Get Citation

Keywords

ICD; jakość życia

About this article
Title

Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

171-177

Published online

2006-03-17

Page views

1428

Article views/downloads

2429

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(3):171-177.

Keywords

ICD
jakość życia

Authors

Anna Kochańska
Ewa Lewicka-Nowak i Beata Zarzycka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl