Tom 9, Nr 1 (2024)
Ogłoszenie
Opublikowany online: 2024-03-20

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 41
Wyświetlenia/pobrania artykułu 54
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Komunikaty

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2024;9(1):86.

Streszczenie

Brak

Komunikaty

Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego
NOWOTWORY

2024, tom 9, nr 1,

© Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ISSN: 2543–5248, e-ISSN: 2543–8077

www.nowotwory.edu.pl

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

16–18 maja 2024 r.
Kraków

Więcej informacji na stronie: https://ptcho.pl

VI Kongres Onkologii Polskiej 2024

17–19 października 2024 r.
Warszawa

Motywem przewodnim kongresu będzie interdyscyplinarna opieka onkologiczna. W programie zaplanowano ponad 50 sesji edukacyjnych, w tym blisko 150 wykładów, a udział potwierdziło ponad 150 wykładowców – ekspertów w zakresie przedstawianych zagadnień. Wśród gości zagranicznych będzie Prezydent European Society for Medical Oncology (ESMO).

Więcej informacji na stronie: https://www.pto.med.pl
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory