Tom 9, Nr 1 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-03-20

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 47
Wyświetlenia/pobrania artykułu 73
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Z kalendarium Zarządu PTO styczeń–luty 2024 r.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2024;9(1):75-77.

Streszczenie

Brak

Z kalendarium Zarządu PTO
styczeń–luty 2024 r.

Komitet Naukowy VI Kongresu Onkologii Polskiej ukończył prace nad programem. Więcej informacji na stronie: http://www.kongres.pto.med.pl.

Komunikaty PTO

 • Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO), prof. dr hab. Piotr Rutkowski, został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas.
 • 19 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne związane z VI Kongresem Onkologii Polskiej, kwestie nowego systemu członkowskiego PTO, działalność Sekcji Terapii Spersonalizowanej PTO oraz inne sprawy bieżące.
 • 26 stycznia 2024 r. zorganizowano kolejne spotkanie Komitetu Naukowego VI Kongresu Onkologii Polskiej, podczas którego omówiono projekt programu naukowego Kongresu.
 • 31 stycznia 2024 r. PTO rozstrzygnęło drugą edycję grantu edukacyjno-naukowego realizowanego we współpracy z firmą Servier Polska pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub. Zwyciężyły projekty: Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów uzupełnienie o nowe rozwiązania oraz Czy krążące komórki nowotworów w raku trzustki mogą stanowić nowy cel terapeutyczny dla CAR-T? Zostały pozytywnie zaopiniowane pod względem poprawności przez Komisję konkursową w składzie: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP, prof. dr hab. n. med. Marta Mańczuk, prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, oraz uzyskały pozytywne opinie recenzentów – dr hab. n. med. Bożeny Cybulskiej-Stopy, prof. PWr oraz dra n. med. Marcina Ziętka. Środki na realizację projektów zostaną przekazane jednostkom badawczym.
 • 6 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne związane z VI Kongresem Onkologii Polskiej, sprawozdanie finansowe PTO za rok 2023, sprawozdania z działalności sekcji PTO za rok 2023. Ponadto przedstawiono koncepcję powołania nowej sekcji – Sekcji Opieki Koordynowanej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a także wyniki konkursu grantowego i aplikację PTO dotyczącą diagnostyki molekularnej oraz inne sprawy bieżące PTO.

Wywiady i artykuły prasowe

Prof. Rutkowski: Tak zmienia się standardy leczenia raka. W kierunku nauki prowadziła mnie ciekawość

Badania prowadzone w Polsce mają szasnę zmieniać standardy leczenia w niektórych nowotworach, polska onkologia zaczyna liczyć się na świecie przekonuje prof. Piotr Rutkowski, jeden z najczęściej cytowanych na świecie polskich naukowców, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Mówi, jak dziś zmienia się leczenie raka, a także o szansach na pierwsze polskie leki onkologiczne.

Polska onkologia coraz bardziej liczy się na świecie, coraz więcej naukowców i klinicystów prowadzi badania kliniczne. Część z nich już doprowadziła do zmian w sposobie leczenia niektórych nowotworów, na wyniki niektórych trzeba jeszcze poczekać. – Mój zespół od lat jest liderem tzw. hipofrakcjonowanej radioterapii u chorych na mięsaki. Mamy już kilka badań własnych na ten temat, które przełożyły się na zmianę standardów leczenia. Jestem przekonany, że już wkrótce na międzynarodowych zjazdach polscy onkolodzy będą chwalić się wynikami prowadzonych przez siebie badań – zaznacza prof. Rutkowski.

Źródło: www.wprost.pl

Przeczytaj cały artykuł:

Rząd przekaże 3 mld zł na zdrowie. Prof. Rutkowski: w onkologii palących potrzeb jest sporo

– Widzimy duże zapotrzebowanie także w kwestii właściwej wyceny procedur w onkologii, ponieważ są procedury, które są wycenione poniżej kosztów – ma to miejsce szczególnie w onkologii zabiegowej czy na przykład w radiologii interwencyjnej. Taki stan rzeczy powoduje duże ograniczenie wykonywania tych procedur w Polsce, co rzecz jasna jest ze szkodą dla naszych pacjentów – ocenia przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Piotr Rutkowski. Konsultanci krajowi ds. onkologii oraz lekarze nie mają wątpliwości, na co powinny zostać wydane środki, które nowy rząd ma przeznaczyć na zdrowie w Polsce.

Źródło: www.medonet.pl

Przeczytaj cały artykuł:

Eksperci u minister zdrowia rozmawiali o wyzwaniach w onkologii

Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna, w czwartek spotkała się z ekspertami w dziedzinie onkologii. Rozmawiali o przyszłości m.in. koordynowanej opieki onkologicznej. Jak powiedział politykazdrowotna.com rzecznik prasowy MZ Damian Kuraś, było to pierwsze z serii planowanych spotkań dotyczących onkologii.

Źródło: www.polittkazdrowotna.com

Przeczytaj cały artykuł:

Debata #45minut dla zdrowia diagnostyka raka piersi

Wystartowaliśmy z nowym cyklem redakcyjnym #45minut dla zdrowia, w ramach którego w krótkiej formule rozmawiamy z ekspertami o tym, jak usprawnić poszczególne obszary systemu ochrony zdrowia i polepszyć stan zdrowia Polaków bez wielkich reform, nowelizacji ustaw i wielkich pieniędzy. Chcemy wskazywać konkretne rozwiązania organizacyjne, prawne oraz edukacyjne, które mogą zmienić sytuację na lepszą. Zaczęliśmy od tematu: Diagnostyka nowotworów piersi – jak ją usprawnić bez wielkich zmian systemowych i kosztów?

Źródło: www.cowzdrowiu.pl

Przeczytaj cały artykuł:

Aplikacja pomaga zarządzać działaniami niepożądanymi immunoterapii. Korzyści dla pacjenta, lekarza i systemu

Aplikacja OWPK Bezpieczeństwo immunoterapii daje lekarzowi, do którego trafia pacjent onkologiczny z działaniami niepożądanymi immunoterapii, możliwość szybkiego sprawdzenia, jak postępować w różnych toksycznościach, tj. jaką diagnostykę wykonać i jakie leczenie zastosować mówi dr hab. Bożena Cybulska-Stopa.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Przeczytaj cały artykuł:

Co nowego w opiece onkologicznej dzięki KSO?

W Polsce każdego roku diagnoza: choroba nowotworowa staje się rzeczywistością dla około 200 tysięcy osób. Ta smutna statystyka stanowi przypomnienie o ciągłej potrzebie postępu w medycynie. W najnowszym odcinku programu Po pierwsze Pacjent, Monika Rachtan rozmawia z profesorem Piotrem Rutkowskim, specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej o rozwiązaniach systemowych, które mają wspierać diagnozowanie i leczenie chorób nowotworowych. Krajowa Sieć Onkologiczna i Narodowa Strategia Onkologiczna, to sztandarowe projekty polskiej onkologii, które mają wspierać Pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. Dlaczego tak istotne jest pilne wdrożenie wypracowanych założeń? O tym w najnowszym odcinku programu Po pierwsze Pacjent.

Źródło: Podcast Po pierwsze pacjent

Posłuchaj całej rozmowy:

Konferencje i wydarzenia z udziałem członków Zarządu Głównego PTO

 • 15 grudnia 2023 r. odbyło się trzecie spotkanie z cyklu O przyszłości onkologii. Forum organizacji pacjentów i ekspertów klinicznych pod hasłem Profilaktyka onkologiczna jak możemy ją ulepszyć?
 • 10 stycznia 2024 r. miała miejsce konferencja prasowa na temat aplikacji mobilnej wspomagająca lekarzy OWPK Bezpieczeństwo immunoterapii z udziałem prof. Bożeny Cybulskiej-Stopy i prof. Piotra Rutkowskiego.
 • 11 stycznia 2024 r. zorganizowano doroczne spotkanie All.Can Polska.
 • 16 stycznia 2024 r. odbyła się debata z cyklu Onkologia Wspólna Sprawa (8. debata z cyklu), pt. Medycyna nuklearna w onkologii standard diagnostyki i nowe kierunki organizowana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne.
 • 1 lutego 2024 r. miała miejsce konferencja z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem 2024, pt. Onkologia dobrze się kojarzy zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne wraz z Fundacją TO SIĘ LECZY oraz partnerami.
 • 13 lutego 2024 r zorganizowano debatę z cyklu Onkologia Wspólna Sprawa. Tym razem poświęcona była wyzwaniom w diagnostyce i leczeniu nowotworów prostaty. Uczestniczyli w niej wybitni eksperci z dziedzin onkologii i urologii.
 • 16 lutego 2024 r. odbyło się czwarte spotkanie z cyklu O przyszłości onkologii. Forum organizacji pacjentów i ekspertów klinicznych pod hasłem Krajowa Sieć Onkologiczna.

Beata Jagielska nowym dyrektorem NIO-PIB

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ma nowego dyrektora. Na to stanowisko 16 stycznia 2024 roku minister zdrowia Izabela Leszczyna powołała dr hab. n. med. Beatę Jagielską. Poprzedni dyrektor NIO-PIB, prof. dr. hab. n. med. Jan Walewski, kierował tą instytucją przez osiem lat. Beata Jagielska od 2021 roku była prezesem Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Wcześniej przez wiele lat była związana z warszawskim Instytutem Onkologii. Pełniła tam funkcję kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardioonkologii oraz zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, a później do spraw lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych. Od 2013 roku jest także mazowieckim konsultantem w dziedzinie onkologii klinicznej. Gdy odbierała nominację na dyrektora NIO-PIB, powiedziała: Nadrzędnym celem jest poprawa efektywności profilaktyki, wyników leczenia oraz zwiększenie dostępności do świadczeń onkologicznych. Dużym wyzwaniem są działania na rzecz spłacania długu zdrowotnego w onkologii wywołanego przez COVID-19. Kluczowe aspekty to także działania w zakresie rozwoju onkologii.
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory