Tom 9, Nr 1 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-03-20

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 48
Wyświetlenia/pobrania artykułu 67
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Recenzenci – 2023 rok / Reviewers – 2023 year

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2024;9(1):74.

Streszczenie

Brak

Varia

Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego
NOWOTWORY

2024, tom 9, nr 1, 74

© Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ISSN: 2543–5248, e-ISSN: 2543–8077

www.nowotwory.edu.pl

Recenzenci – 2023 rok / Reviewers – 2023 year

Jose Manuel Asencio Pascual

Walentyna Balwierz

Mariusz Bidziński

Pawel Blecharz

Justyna Bochenek-Cibor

Magdalena Cedzyńska

Andrzej Cichocki

Agnieszka Czarniecka

Tomasz Dąbrowski

Renata Duchnowska

Jacek W. Fijuth

Tomasz Filipowski

Gabriele Gaggero

Wiesława Grajkowska

Marcin Hetnał

Ewa Iżycka-Świeszewska

Michał Jankowski

Kamil Kisielewicz

Paweł Knapp

Magdalena Knetki-Wróblewska

Andrzej Komorowski

Aleksander Konturek

Agnieszka Kołacińska

Maksymilian A. Kruczała

Wiesław Kruszewski

Maciej Krzakowski

Joanna Kufel-Grabowska

Jarosław Kużdżał

Bogusław Maciejewski

Sylwia Małgorzewicz

Bartosz Małkiewicz

Jerzy W. Mituś

Tomasz Nowikiewicz

Ilona Ościłowska

Agnieszka Pac

Piotr Pluta

Piotr Potemski

Mira Puskulluoglu

Andrzej Rutkowski

Anna Sadakierska-Chudy

Beata Sas-Korczyńska

Aleksandra Sejda

Krzysztof Simon

Barbara Stawińska-Witoszyńska

Katarzyna Szklener

Anna Szumera-Ciećkiewicz

Bhavin Vasavada

Paweł Wiechno

Joanna B. Wysocka

Wojciech Zgliczyński

Elżbieta D. Łuczyńska
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory