Tom 8, Nr 6 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-12-27

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 108
Wyświetlenia/pobrania artykułu 103
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Z kalendarium Zarządu PTO
październik–grudzień 2023 r.

Profesor Andrés Cervantes, Prezydent European Society for Medical Oncology (ESMO), wystąpi podczas Ceremonii Otwarcia VI Kongresu Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach 17–19.10.2024 r.

Więcej informacji: http://www.kongres.pto.med.pl.

Komunikaty PTO

 • 10 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne związane z VI Kongresem Onkologii Polskiej oraz inne sprawy bieżące.
 • 9 listopada 2023 r. podczas spotkania Komitetu Naukowego VI Kongresu Onkologii Polskiej omówiono projekt programu naukowego Kongresu.
 • 14 listopada 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Standaryzacji Nadzoru po Leczeniu Onkologicznym, której przewodniczy dr n. med. Marcin Ziętek.
 • PTO rozstrzygnęło konkurs dla onkologów poniżej 35 roku na stypendium zjazdowe na Kongres ESMO, który odbył się w dniach 20–24 października 2023 r. Komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów, którzy otrzymali stypendia w wysokości 9 tys. zł.
 • PTO ogłosiło drugą edycję grantu edukacyjno-naukowego realizowanego we współpracy z firmą Servier Polska pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub. Grant w wysokości 175 tys. zł zostanie przeznaczony na projekty, których celem będzie rozwój i poprawa wyników diagnostyki i leczenia chorych z nowotworami układu pokarmowego. Więcej informacji na www.pto.med.pl.

Wywiady i artykuły prasowe

Prof. Piotr Rutkowski znalazł się w międzynarodowych zestawieniach naukowców z całego świata: rankingu Top Medicine Scientists

Druga edycja rankingu Research.com, obejmującego najlepszych naukowców w dziedzinie medycyny, opiera się na danych pochodzących z szerokiej gamy źródeł, w tym OpenAlex i CrossRef. Dane bibliometryczne do opracowania wskaźników opartych na cytowaniach zebrano 21.12.2022 r. Pozycja w rankingu opiera się na indeksie D badacza (Discipline H-index), który obejmuje wyłącznie publikacje i wartości cytowań dla badanej dyscypliny.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Palenie papierosów, alkohol i niezdrowia dieta – główni winowajcy raka żołądka, wątroby i trzustki

Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego stanowią nadal duże wyzwanie zarówno w profilaktyce, diagnostyce jak i leczeniu. Co roku odnotowujemy ok. 10 tysięcy zachorowań łącznie na raka żołądka, wątroby i trzustki. Objawy tych nowotworów często niespecyficzne lub skąpe, nie wprowadzono do tej pory dedykowanych programów przesiewowych, leczenie bywa rozproszone, a rokowania pacjentów złe, zwłaszcza w przypadku raka trzustki i dróg żółciowych podkreślali eksperci podczas kolejnej debaty Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z cyklu Onkologia Wspólna Sprawa.

Co można zatem zrobić, aby oprawić los pacjentów? – Kluczowe jest przestrzeganie przez specjalistów medycznych wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych, stosowanie w praktyce klinicznej nowych terapii, koncentracja leczenia lokoregionalnego w ośrodkach, które mają doświadczenie w leczeniu tych nowotworów (ośrodki referencyjne) oraz udrożnienie ścieżki pacjenta w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej – podkreślił prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący PTO. – Ogromną rolę odgrywa kompleksowa, wielodyscyplinarna opieka nad pacjentem.

Źródło: www.medicalpress.pl

DCOPiH opracuje innowacyjny program skryningowy w kierunku raka prostaty

W ramach innowacyjnego projektu o nazwie PRAISE-U, 25 organizacji z 12 krajów wspólnoty, w tym DCOPiH, przy współpracy z Państwowym Zakładem Higieny, podjęło się opracowania rekomendacji dotyczących skryningu i wczesnego wykrywania raka prostaty. Wrocławski ośrodek, ma za zadanie opracować nowy algorytm wczesnego wykrywania raka prostaty w badaniach przesiewowych dla Polski i innych krajów wspólnoty, by zmniejszyć śmiertelność spowodowaną tym nowotworem. Poza Polską, która zajmuje w projekcie kluczowe miejsce, ponieważ wykona największą liczbę badań, jest także Hiszpania, Litwa i Irlandia. Mają one w sumie zrekrutować do programu 10 tys. mężczyzn. Program odbywa się pod patronatem IARC (International Agency for Research on Cancer) agencją WHO. Cieszę się, że istotny dla całej Europy program będzie realizowany we Wrocławiu. Program PRAISE-U wpisuje się także w cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 20202030, która zakłada m.in. wprowadzenie nowych metod badań przesiewowych w kierunku raka prostaty. Polska, do tej pory, nie miała zorganizowanego programu badań przesiewowych w zakresie raka prostaty wyjaśnia Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH. Projekt PRAISE-U ma za zadanie stworzenie modelowego systemu, który może być wdrożony nie tylko na poziomie krajowym, ale także w skali Unii Europejskiej. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia ma umożliwić wdrożenie programu na szeroką skalę w Polsce. To jest nowotwór, który pod względem chorobowości występuje najczęściej. Z roku na rok koszty jego leczenia wzrastają niewiarygodnie. Pilotaż oparty na międzynarodowych badaniach jest jak najbardziej słuszną drugą, bo dziś nie ma żadnego dobrego rozwiązania w tym zakresie. Teraz koncepcje, programu PRAJSE-U muszą być sprawdzone w praktyce. Jeśli założenia projektu się potwierdzą, w 2028 roku rozpoczną się rutynowe badania przesiewowe w kierunku tego nowotworu. W raku gruczołu krokowego należy skoncentrować się na grupach ryzyka i właściwym podejściu do istotnych przypadków klinicznych dodaje prof. Rutkowski.

Źródło: www.dcopih.pl

Immunoterapia to przełom w leczeniu nowotworów

Sam dostęp do terapii nie wystarcza. Aby chory mógł być zakwalifikowany do leczenia, konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań i spełnienie ściśle określonych zapisami programu lekowego kryteriów. Zaniedbanie na początkowym etapie może przekreślić szanse chorego na wdrożenie optymalnej i dostępnej w ramach refundacji terapii, w pierwszej i kolejnych liniach leczenia. Nie każdy pacjent może i powinien otrzymać immunoterapię ze względu na rodzaj nowotworu czy ogólny stan zdrowia. Obserwujemy jednak, że w przypadku nowotworów wysoce immunogennych stosowanie immunoterapii przynosi bardzo dobre i długotrwałe efekty, często na lata. Badania kliniczne dowodzą, że często jeszcze lepsze korzyści osiągnąć można łącząc immunoterapię z lekami o różnym mechanizmie działania lub cząsteczką immunokompetentną o innym punkcie uchwytu podkreśla prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Źródło: www.cowzdrowiu.pl

Krajowa Sieć Onkologiczna. Prof. Maciejczyk: to nie jest projekt na jedną zmianę władzy

Dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, przewodniczący ministerialnego Zespołu ds. wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, mówił podczas sesji „Onkologia - organizacja leczenia” na XIX Forum Rynku Zdrowia o pracach Zespołu związanych z przygotowaniem do wprowadzenia Sieci.

– Staramy się przede wszystkim stworzyć nowy system raportowania i monitorowania przebiegu opieki onkologicznej, czyli nową kartę DiLO. Tworzymy też nowy system rozliczania, oczywiście zgodny z ustawą. Jednocześnie analizujemy możliwości i zasadność zbierania danych, które pozwolą nam wypracować wskaźniki jakościowe. Wszystko to jest oparte o analizy AOTMiT – wyjaśniał przewodniczący Zespołu. – Dyskutowaliśmy również o możliwościach wsparcia Sieci już w procesie wstępnym, ponieważ modernizując organizację opieki onkologicznej działamy na systemie, który cały czas funkcjonuje i jest w pełni aktywny. To oznacza, że podejmowane decyzje i rozpoczynane procesy nie będą łatwe. Zebraliśmy również, we współpracy z koderami, informacje dotyczące trudności z rozliczaniem świadczeń onkologicznych. Mamy też w składzie przedstawiciela e-Zdrowia – budujemy elektroniczną kartę DiLO – zaznaczył dr hab. Adam Maciejczyk. – Co rekomendowałbym przyszłemu ministrowi zdrowia? Chciałbym, aby pamiętano, że pewne elementy koordynacji i poprawy opieki onkologicznej zostały już wypracowane przez całe środowisko onkologów i bezwzględnie należy to kontynuować, bo innych rozwiązań na razie nie widzimy. Należy również dbać, aby wdrażane rozwiązania były bezpieczne. Dlatego nasz Zespół koncentruje się na tym, aby Sieć była wdrażana spokojnie, stopniowo, z wykorzystaniem tylko kilku wskaźników, aby była skupiona na najważniejszych celach systemowych, w tym np. na obserwacji efektywności i jakości konsyliów onkologicznych. To jeden z ważniejszych celów do zrealizowania – mówił dr hab. Adam Maciejczyk.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Światowy Dzień Onkologii: klinicyści, pacjentka, diagnostka o chorobie

4 października obchodzimy Światowy Dzień Onkologii. Lekarze w rozmowie z nami przypominają o regularnych badaniach, ale też szybkim rozwoju medycyny, dzięki któremu część pacjentów udaje się wyleczyć, a innym znacznie wydłużyć życie. Diagnostka laboratoryjna mówi o roli tej grupy zawodowej, ale też innych w kompleksowej opiece, a przedstawicielka pacjentów chwali zmiany w dostępie do leków.

Profesor Rutkowski zwraca uwagę, że najlepiej zacząć leczenie na wstępnym etapie choroby. – Dlatego profilaktyka (…) jest tak ważna – wyjaśnia. Wspomina o badaniach kontrolnych i np. ciekawym billboardzie, który widział na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. Informacja na plakacie dotyczyła tego, że na lotnisku spędza się średnio 2 godziny, a żeby zrobić mammografię czy cytologię, wystarczy 5 do 10 minut. – I to jest dopiero prawda, tyle potrzebujemy i nie jest wielkim problemem zapisanie się na to badanie. Nie trzeba czekać w kolejce, wystarczy się zapisać na badanie, zrobić je i to może nam uratować życie – podkreśla prezes PTO. Onkologia potrzebuje też jego zdaniem spokojnego, stałego działania, niezależnie od polityki. Zwraca uwagę na potrzebę realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, która jego zdaniem jest bardzo dobrym dokumentem. – Przede wszystkim chodzi o to, żeby wszystkie punkty tej strategii były zrealizowane – wyjaśnia. Wspomina również Krajową Sieć Onkologiczną, która ma m.in. poprawić ścieżki pacjenta, umożliwić koordynację na każdym etapie i komunikowania się pomiędzy różnymi poziomami opieki onkologicznej, ale również dostęp do danych.

Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa, prof. PWr. – w onkologii bardzo wiele się zmienia. Myślę, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Mamy coraz więcej nowych leków dla naszych chorych, coraz więcej nowych terapii, możliwości diagnostycznych i z pewnością to jest bardzo dobra informacja. Pacjenci żyją z chorobą nowotworową nawet 100 razy dłużej niż kiedyś – mówi ekspertka. I za przykład podaje czerniaka, którym zajmuje się od wielu lat, gdzie jeszcze 20 lat temu rokowania pacjentów wynosiły 6 miesięcy życia od postawienia diagnozy, a teraz przeżycia są wieloletnie. – Jesteśmy w tej chwili w fazie ogromnych zmian organizacyjnych w naszym kraju, wprowadzana jest Krajowa Sieć Onkologiczna, która ma zmienić to, co jest największą bolączką, czyli organizację leczenia w Polsce – mówi ekspertka. Przypomina, że leczenie onkologiczne to nie jest tylko leczenie systemowe, z wykorzystaniem leków, ale też leczenie chirurgiczne i leczenie radioterapią. – Musi być ono w odpowiednich sekwencjach, musi współgrać – zaznacza. Stąd organizacja pracy jest kluczową kwestią.

Źrodło: www.cowzdrowiu.pl

Konferencje i wydarzenia z udziałem członków Zarządu Głównego PTO

 • 2 października 2023 r. w Warszawie odbyła się debata Wcześniej znaczy lepiej dlaczego wczesne interwencje w onkologii tak ważne dla pacjenta i dla systemu ochrony zdrowia w ramach konferencji Wizja Zdrowia, podczas której eksperci omówili raport na ten temat oraz zmiany, które powinny zostać wdrożone. W dyskusji wzięła udział prof. Bożena Cybulska-Stopa.
 • 5 października 2023 r. w Warszawie zorganizowano konferencję Polskiego Towarzystwa Onkologicznego pt. Wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne w nowotworach złośliwych.
 • W dniach 6–7 października 2023 r. miała miejsce 13. Krakowska Konferencja Onkologiczna, podczas której prof. Piotr Rutkowski wygłosił wykład o postępach w leczeniu nowotworów skóry.
 • W dniach 13-14 października 2023 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Autumn Excellence Lung Cancer and Melanoma and Breast School”.
 • 14 października 2023 r. odbyła się konferencja „Toruńskie Spotkania Kardio-Onkologiczne”, w których udział wzięła dr hab. Bożena Cybulska-Stopa, prof. PWr.
 • W dniach 16–17 października 2023 r. w Warszawie odbyło się XIX Forum Rynku Zdrowia, w którym wziął udział prof. Adam Maciejczyk.
 • 20 października 2023 r. w Narodowym Instytucie Onkologii zorganizowano spotkanie pt. Diagnostyka molekularna pacjenta onkologicznego rozwiązania systemowe Odbyło się ono w ramach cyklu O przyszłości onkologii. Forum Organizacji Pacjentów i Ekspertów, którego inicjatorem i organizatorem jest Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Celem inicjatywy jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz partnerski dialog pomiędzy ekspertami klinicznymi i przedstawicielami organizacji pacjentów.
 • W dniach 22–24 października 2023 r. w Madrycie odbył się kongres ESMO (European Society For Medical Oncology), podczas którego prof. Piotr Rutkowski poprowadził sesję Mini Oral Sarcoma.
 • W dniach 1–4 listopada 2023 r. w Dublinie zorganizowano kongres CTOS (Connective Tissue Oncology Society), podczas którego wystąpił prof. Piotr Rutkowski.
 • 7 listopada 2023 r. odbyła się debata ekspercka pt. Wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego zorganizowana w ramach cyklu debat Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Onkologia Wspólna Sprawa.
 • 18 listopada 2023 r. miała miejsce konferencja Bulgarian Association of Dermatooncology. Prof. Piotr Rutkowski wygłosił wykład o nowych horyzontach w leczeniu systemowym nowotworów skóry.
 • 23 listopada 2023 r. w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach inicjatywy HPV Board. Celem było omówienie wyzwań i kolejnych kroków związanych z wyeliminowaniem wirusa HPV.
 • W dniach 23–25 listopada 2023 r. w Warszawie zorganizowano XVII Konferencję Polskiej Grupy Raka Płuca, nad którą patronat objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne.
 • 24 listopada 2023 r. odbyła się konferencja z cyklu Warsaw Skin Cancer Conference, której przewodniczy prof. Piotr Rutkowski.
 • 28 listopada 2023 r. miała miejsce debata ekspercka pt. Wyzwania w diagnostyce i leczeniu górnego odcinka układu pokarmowego zorganizowana w ramach cyklu debat Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Onkologia Wspólna Sprawa.
 • 1 grudnia 2023 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza odbyła się kolejna konferencja w ramach cyklu Akademia Czerniaka 2023, której przewodniczy prof. Piotr Rutkowski.