Tom 8, Nr 5 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-10-26

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 65
Wyświetlenia/pobrania artykułu 170
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Z kalendarium Zarządu PTO sierpień–wrzesień 2023 r.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2023;8(5):395-397.

Streszczenie

Brak

Z kalendarium Zarządu PTO
sierpień–wrzesień 2023 r.

Zapraszamy do rejestracji na VI Kongres Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach 17–19.10.2024 r. Więcej informacji: http://www.kongres.pto.med.pl

Komunikaty PTO

29 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W porządku obrad znalazły się m.in. omówienie spraw organizacyjnych związanych z VI Kongresem Onkologii Polskiej oraz sprawy bieżące.

5 września 2023 r. odbyło się spotkanie Komitetu Naukowego VI Kongresu Onkologii Polskiej. Do udziału w pracach Komitetu PTO zaprosiło przedstawicieli medycznych towarzystw naukowych. Do końca września 2023 r. członkowie Komitetu mogli zgłaszać propozycje tematów wystąpień podczas Kongresu.

18 września 2023 r. odbyło się spotkanie Sekcji Standaryzacji Nadzoru po Leczeniu Onkologicznym, której przewodniczy dr n. med. Marcin Ziętek.

PTO ogłosiło konkurs dla onkologów poniżej 35. roku na stypendium zjazdowe na Kongres ESMO, który odbędzie się w dniach 2024 października 2023 r. Komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 9 tys. zł.

Na stronie internetowej PTO ukazała się nowa zakładka Diagnostyka molekularna nowotworów podejście praktyczne, gdzie można znaleźć wykaz badań genetycznych w poszczególnych nowotworach.

Wywiady i artykuły prasowe

Narodowa Strategia Onkologiczna: odsetek wyleczonych chorych się zwiększa

Poprawiają się wskaźniki przeżyć niektórych nowotworów w Polsce, m.in. raka gruczołu krokowego czy czerniaka, i ta różnica w stosunku do krajów Europy Zachodniej jest coraz mniejsza (pomimo znacząco niższych nakładów). Ostatni rok to również realizacja zadań Narodowej Strategii Onkologicznej, która w sposób ciągły zmienia sytuację onkologii w Polsce. Jest to najważniejszy dokument, który obecnie jest już trzeci rok wdrażany, za co odpowiedzialne jest Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Narodowa Strategia Onkologiczna w swych założeniach jest zgodna z Europe’s BeatingCancer Plan: Let’s strive for more. W celu lepszej koordynacji opieki nad pacjentem onkologicznym Ministerstwo Zdrowia jest również obecnie na etapie tworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), a ustawa dotycząca KSO została podpisana przez Prezydenta RP w 2023 roku.

Źródło: www.zdrowie.wprost.pl

Terapie skojarzone i określone w czasie. Debata o leczeniu przyszłości

Leczenie skojarzone to nie tylko leczenie systemowe. To całokształt naszego leczenia onkologicznego. Kojarzymy między sobą leczenie systemowe, ale kojarzymy je też z radioterapią i chirurgią. Cała ścieżka terapeutyczna naszych chorych musi być bardzo dobrze rozplanowana. W onkologii jest tak, że jeżeli czegoś nie zrobimy na początku, nie zaplanujemy sobie tej ścieżki terapeutycznej, to już potem nigdy nie będziemy mogli do niej wrócić i poprowadzić pacjenta zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i standardami wyjaśniła
Bożena
Cybulska-Stopa z Kliniki Onkologii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego. Z uwagi na to, na pierwszy plan w leczeniu onkologicznym wysuwa się nie tylko sam dostęp do leków, ale organizacja leczenia chorego. Zdaniem dr Bożeny Cybulskiej-Stopy, clue problemu jest zachowanie odpowiedniej sekwencji terapeutycznej i dobry przepływ chorego między poszczególnymi ośrodkami.

Źródło: www.medexpress.pl

Pacjent z podejrzeniem nowotworu szybciej trafi do onkologa. „Karta e-DiLO uporządkuje nam system”

Nowe podejście do koordynacji onkologicznej dopiero się kształtuje, a nam szczególnie zależy na tym, aby wprowadzane zmiany w jak największym stopniu służyły pacjentom. Dotychczas w mediach mieliśmy w tym zakresie do czynienia z wypowiedziami o charakterze teoretycznym albo opartymi na wyobrażeniach, które niekoniecznie oddają obraz faktycznych zmian i kierunków w procesie organizacji koordynacji zauważa prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Aby pacjent był prowadzony prawidłowo, ścieżka ta musi być jasno określona i możliwa do monitorowania. Posłuży do tego tworzona obecnie nowa karta DiLO, tzw. e-DiLO. Opracowuje ją Zespół ds. wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, powołany przez ministra zdrowia w styczniu br. Praca jest intensywna i zaawansowana. Zespół ma czas do października na dopracowanie i określenie nowej e-DiLO i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się ją wdrożyć. Kartą e-DiLO zainteresowani także hematolodzy zaznacza prof. Maciejczyk.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Teraźniejszość polskiej onkologii

Nowe metody leczenia nie zwiększą przeżywalności chorych onkologicznie, jeżeli nie zadba się o profilaktykę i diagnostykę, w tym badania molekularne. Fakt o którym często się zapomina: mutacja BRCA1 i BRCA2 dotyczy również mężczyzn, zwiększając ryzyko zachorowania na raka prostaty, jest też przekazywana dzieciom obojga płci. Ostatnie lata dla pacjentów onkologicznych w Polsce to czas zwiększenia dostępności do nowych metod diagnostyki i leczenia. Oferowane coraz bardziej spersonalizowane ścieżki terapeutyczne, a sposoby leczenia nowotworów zmierzają ku mniejszej inwazyjności. Problemy, które trapią polską onkologię przede wszystkim natury organizacyjnej, co szczególnie dotyczy diagnostyki. Kuleje również profilaktyka.

Źródło: www.mzdrowie.pl

Aplikacje wspomagają leczenie i optymalizują jego koszty

Digitalizacja w medycynie staje się faktem, a Polska jest nawet pod tym względem liderem podkreślił prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to proces nie tylko wspomagający diagnostykę i leczenie. Digitalizacja umożliwia dostęp do danych, które ułatwiają właściwą ocenę sytuacji w zakresie zdrowia publicznego, na przykład w onkologii. Jednym z celów w zakresie ochrony zdrowia zbliżającej się polskiej prezydencji w Unii Europejskiej będzie właśnie cyfryzacja medycyny. Jest ona także jednym z punktów europejskiego planu walki z nowotworami. Robimy dużo w tym zakresie i jako towarzystwa i jako realizatorzy strategii onkologicznej, która obejmuje między innymi stosowanie odpowiednich mierników i analizowanie wybranych wskaźników w celu wprowadzania innowacyjnych terapii powiedział profesor Rutkowski.

Źródło: www.biznes.wprost.pl

Konferencje i wydarzenia z udziałem członków Zarządu Głównego PTO

 • 28 sierpnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów ds. Onkologii Medycznej Racji Stanu, które poświęcone było bezpieczeństwu chorych na raka w Polsce. W spotkaniu uczestniczył prof. Piotr Rutkowski.
 • W dniach 31 sierpnia – 2 września 2023 r. w Gdańsku miał miejsce XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej z udziałem członków zarządu PTO.
 • 6 września 2023 r. odbyła się debata w ramach cyklu Jaka jest przyszłość polskiej onkologii? pt. „Polska onkologia wczoraj, dziś i jutro zorganizowana przez Puls Medycyny. Uczestniczyli w niej prof. Bożena Cybulska-Stopa i prof. Piotr Rutkowski.
 • W dniach 7-8 września 2023 r. w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie zorganizowano międzynarodową konferencję The 8th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology z udziałem członków zarządu PTO.
 • W dniach 7–8 września 2023 r. miała miejsce konferencja Baltic Congress of Oncologists and Surgeons 2023, w której udział wzięli prof. Piotr Rutkowski oraz prof. Lucjan Wyrwicz.
 • W dniach 7–9 września 2023 r. w Karpaczu odbyło się XXXII Forum Ekonomiczne. W sesjach poświęconych onkologii uczestniczyli prof. Piotr Rutkowski i dr hab. Adam Maciejczyk.
 • 10 września 2023 r. po raz 16. odbył się Onkobieg pod hasłem Razem po zdrowie organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma. Wydarzeniu patronowało Polskie Towarzystwo Onkologiczne.
 • 13 września 2023 r. zorganizowano webinar Virtual Sarcoma Meeting 2023. Przewodniczącym Komitetu Naukowego cyklu jest prof. dr hab. Piotr Rutkowski.
 • 14 września 2023 r. odbyło się spotkanie z cyklu Virtual Meetings Nowotwory Skóry 2023. Update dla chirurgów. Jego temat to: Czerniak lokalizacje specjalne. Przewodniczącym Komitetu Naukowego cyklu jest prof. dr hab. Piotr Rutkowski.
 • 19 września 2023 r. miała miejsce konferencja na zakończenie realizacji projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, w której uczestniczył dr hab. Adam Maciejczyk.
 • 19 września 2023 r. odbyła się kolejna debata z cyklu Onkologia Wspólna Sprawa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Tematem spotkania były wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka tarczycy.
 • W dniach 20–23 września 2023 r. w Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Buffalo, NY zorganizowano konferencję 3rd Marie Sklodowska-Curie Symposium on Cancer Research and Care. Wziął w niej udział prof. Piotr Rutkowski.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory