Tom 8, Nr 1 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-12-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2491
Wyświetlenia/pobrania artykułu 135
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

The role of health literacy and health education in the prevention and course of neoplastic diseases

Dominik Olejniczak1, Agata Olearczyk1
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2023;8(1):39-44.

Streszczenie

The idea of health literacy is a relatively new term in contemporary health promotion, especially in Poland, where it has only recently started to be used. It was created as a result of the need to name a certain set of conditions and compe­tences that could realistically determine the health of individuals and populations. This applies to both healthy people, including those at high risk of disease (the use of health literacy in prevention), as well as sick people (the use of health literacy in the course of a disease), including people suffering from oncological diseases.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Karski JB. Praktyka i Teoria Promocji Zdrowia. Cedetu, Warszawa 2003.
 2. Zdrowie publiczne – geneza, przedmiot i zakres. Wprowadzenie do zagadnienia. In: Opolski J. ed. Zdrowie Publiczne. Wybrane Zagadnienia – Tom 1. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, Warszawa 2011.
 3. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M. Promocja zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2008.
 5. Dudkiewicz K, Kamińska K. Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2001.
 6. Kickbusch I. Think health: what makes the difference? Health Promot Int. 1997; 12(4): 265–272.
 7. Krajewski-Siuda K. ed. Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia. Raport. Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Warszawa 2016.
 8. Kickbusch I. Think health: what makes the difference? Health Promot Int. 1997; 12(4): 265–272.
 9. Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promot Int. 2000; 15(3): 259–267.
 10. Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promot Int. 2000; 15(3): 259–267.
 11. Cianciara D. Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 12. Kardialik K, Olejniczak D, Religioni U. Wykorzystanie umiejętności odczytywania (postrzegania) zdrowia przez studentów w procesie pozyskiwania informacji o chorobach. Hygeia Public Health. 2012; 47(1): 89–94.
 13. Wojtecka A, Wojnarowska M, Zarzeczna-baran M. Use of the internet as a source of health information. Review of selected studies in the world. Ann Acad Med Gedan. 2016; 46: 107–113.
 14. Bhatia S, Patnaik L, Pattanaik S, et al. Internet use for patient care and health research: A cross-sectional study among physicians in a teaching hospital of Eastern India. J Family Med Prim Care. 2018; 7(5): 993–997.
 15. Webster F. Theories of the Information Society. Taylor & Francis Group, New York 2006.
 16. European Opinion Research Group. European Union citizens and sources of information about health. 2003.
 17. Ewles L, Simnett I. Promoting health: a practical guide. 5th ed. Baillière Tindall, London 2003.
 18. Jezierska I, Olejniczak D. Problem zażywania narkotyków i „dopalaczy” w grupie wiekowej 18–25. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2011(3): 316–319.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory