Tom 7, Nr 5 (2022)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2022-08-22

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3505
Wyświetlenia/pobrania artykułu 195
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Mental adaptation to cancer diagnosis and the health locus of control in patients undergoing treatment

Marta Kulpa1, Agata Ciuba23, Tomasz Duda1, Mariola Kosowicz4, Magdalena Flaga-Łuczkiewicz5, Beata Stypuła-Ciuba6
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2022;7(5):323-329.

Streszczenie

Introduction.Cancer diagnosis and treatment perspectives pose a serious emotional and behavioral burden for the patient, and require adaptation strategies to be adapted.

Material and methods.The research consisted of 569 patients aged 19 to 91 undergoing oncological treatment. The study used the mini-MAC scale to measure mental adaptation to cancer and the MHLC scale to measure the health locus of control.

Results.The strategy of anxiety preoccupation was highest in breast cancer. The strategy of helplessness and hope­lessness achieved the highest value in breast and reproductive organ cancers. The fighting spirit strategy showed the highest value in cancers of the digestive system. The positive re-evaluation strategy was the highest in cancers of the head and neck, and digestive system.

Conclusions.Patients with breast cancer and reproductive organ cancers seem to be at greater risk of developing destructive behavior, therefore extended psychological support has to be considered for these patients.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF (angielski) Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Niedzwiedz CL, Knifton L, Robb KA, et al. Depression and anxiety among people living with and beyond cancer: a growing clinical and research priority. BMC Cancer. 2019; 19(1): 943.
 2. Religioni U, Czerw A, Deptała A. Przystosowanie psychiczne pacjentów do wybranych chorób nowotworowych. Psychiatr Pol. 2018; 52(1): 129–141.
 3. Chojnacka-Szawłowska G. Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. PZWL, Warszawa 2012.
 4. Greer S. CBT for emotional distress of people with cancer: some personal observations. Psychooncology. 2008; 17(2): 170–173.
 5. Greer S, Moorey S, Watson M. Patients' adjustment to cancer: the Mental Adjustment to Cancer (MAC) scale vs clinical ratings. J Psychosom Res. 1989; 33(3): 373–377.
 6. Juczyński Z. Promocja zdrowia. W kręgu nauki i ideologii. Materiały XXVIII Zjazdu PTP. Wydawnictwo WSP, Opole 1993.
 7. Wrześniewski K. Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy omiaru. In: Heszen-Niejodek I, Ratajczak Z. ed. Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwo US. Katowice, Katowice 2000: 44–63.
 8. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 9. Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Zdrowie najważniejszym zasobem człowieka. In: Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. ed. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003: 9–16.
 10. Bronner MB, Nguyen MH, Smets EMA, et al. Anxiety during cancer diagnosis: Examining the influence of monitoring coping style and treatment plan. Psychooncology. 2018; 27(2): 661–667.
 11. Stanton A, Danoff-Burg S, Cameron C, et al. Emotionally expressive coping predicts psychological and physical adjustment to breast cancer. J Consult Clin Psychol. 2000; 68(5): 875–882.
 12. Morris N, Moghaddam N, Tickle A, et al. The relationship between coping style and psychological distress in people with head and neck cancer: A systematic review. Psychooncology. 2018; 27(3): 734–747.
 13. Kurita K, Garon EB, Stanton AL, et al. Uncertainty and psychological adjustment in patients with lung cancer. Psychooncology. 2013; 22(6): 1396–1401.
 14. Spendelow JS, Eli Joubert H, Lee H, et al. Coping and adjustment in men with prostate cancer: a systematic review of qualitative studies. J Cancer Surviv. 2018; 12(2): 155–168.
 15. Dryhinicz M, Rzepa T. The Level of Anxiety, Acceptance of Disease and Strategy of Coping with Stress in Patients Oncological and Non-oncological. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J, Paedagogia-Psychologia. 2018; 31(1): 7–21.
 16. Roesch SC, Adams L, Hines A, et al. Coping with prostate cancer: a meta-analytic review. J Behav Med. 2005; 28(3): 281–293.
 17. Wootten AC, Burney S, Foroudi F, et al. Psychological adjustment of survivors of localised prostate cancer: investigating the role of dyadic adjustment, cognitive appraisal and coping style. Psychooncology. 2007; 16(11): 994–1002.
 18. Watson D, Wiese D, Vaidya J, et al. The two general activation systems of affect: Structural findings, evolutionary considerations, and psychobiological evidence. Journal of Personality and Social Psychology. 1999; 76: 820–838.
 19. Ośmiałowska E, Misiąg W, Chabowski M, et al. Coping Strategies, Pain, and Quality of Life in Patients with Breast Cancer. J Clin Med. 2021; 10(19).
 20. Kulpa M, Kosowicz M, Stypuła-Ciuba B, et al. Strategie przyjmowane wobec choroby i poczucie własnej skuteczności u pacjentów chorych onkologicznie. Medycyna Paliatywna. 2019; 11(2): 81–87.
 21. Ośmiałowska E, Staś J, Chabowski M, et al. Illness Perception and Quality of Life in Patients with Breast Cancer. Cancers (Basel). 2022; 14(5).
 22. Jankowska-Polańska B, Świątoniowska-Lonc N, Ośmiałowska E, et al. The Association Between Illness Acceptance and Quality of Life in Women with Breast Cancer. Cancer Manag Res. 2020; 12: 8451–8464.
 23. Religioni U, Czerw A, Deptala A. Assessment of Pain, Acceptance of Illness, Adaptation to Life, and Strategies of Coping With the Disease, in Patients With Bladder Cancer. In Vivo. 2021; 35(2): 1157–1161.
 24. Ghanem I, Castelo B, Jimenez-Fonseca P, et al. Coping strategies and depressive symptoms in cancer patients. Clin Transl Oncol. 2020; 22(3): 330–336.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory