Tom 7, Nr 3 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-05-23

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1223
Wyświetlenia/pobrania artykułu 190
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Editorial

Wojciech M. Wysocki
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2022;7(3):165.

Streszczenie

Brak

Editorial

Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego
NOWOTWORY

2022, tom 7, nr 3, 165

© Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ISSN 2543–5248, e-ISSN: 2543–8077

www.nowotwory.edu.pl

Zdjęcie: archiwum

W tym roku mija 90 lat od utworzenia Instytutu Radowego w Warszawie, instytucji, której powstanie zawdzięczać należy zarówno inicjatorce, noblistce, Marii Skłodowskiej-Curie, jak i tysiącom darczyńców, którzy wsparli finansowo budowę. Dziś, 90 lat później, Instytut Radowy to Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, który pełni kluczową rolę w organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce w zakresie onkologii, jak też w zakresie badań naukowych w tej dziedzinie medycyny i – co najważniejsze – w leczeniu chorych na nowotwory złosliwe.

Historia naszego pisma, na którego łamach (w bieżącym wydaniu) ukazują się artykuły opisujące koleje losu Instytutu Radowego, jest z nim ściśle związana. Nowotwory Journal of Oncology powstało w 1923 roku jako Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka, którego kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Czasopismo jest zatem kilka lat starsze od Instytutu. W przyszłym roku świętować będziemy 100 lat jego istnienia.

Przez 90 lat Instytut Radowy (dziś Narodowy Instytut Onkologii), Polski Komitet do Zwalczania Raka (dziś Polskie Towarzystwo Onkologiczne) oraz Biuletyn Polskiego Towarzystwa do Zwalczania Raka (dziś Nowotwory Journal of Oncology) zawsze wspólnie działały na rzecz rozwoju polskiej onkologii.

Jestem pewien, że kolejne pokolenia onkologów będą pielęgnować tradycję dobrej współpracy całego krajowego środowiska onkologicznego, a nasze pismo Nowotwory dzięki pracy autorów i recenzentów będzie coraz lepsze.

Wojciech M. Wysocki

Redaktor Naczelny czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory