Tom 6, Nr 6 (2021)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2021-12-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3103
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1622
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wyniki leczenia operacyjnego chorych na chrzęstniakomięsaki miednicy z oszczędzeniem kończyny

Andrzej Pieńkowski1, Andrzej Komor23, Tomasz Goryń1, Bartłomiej Szostakowski1, Michał Wągrodzki4, Donata Makuła5, Patrycja Castaneda-Wysocka5, Wojciech Michalski6, Aneta Borkowska1, Piotr Rutkowski1
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2021;6(6):428-435.

Streszczenie

Wstęp.Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma – ChSa) jest drugim co do częstości występowania pierwotnym złośliwym nowotworem kości – po mięsaku kościopochodnym (osteosarcoma). Celem pracy była analiza czynników rokowniczych u chorych operowanych z powodu ChSa kości miednicy z oszczędzeniem kończyny – na podstawie retrospektywnej analizy dużej grupy chorych. Przedstawiono również aspekty techniki operacyjnej uwzględniającej lokalizację guza w ob­rębie miednicy oraz podjęto próbę określenia kryteriów doboru pacjentów, u których możliwe jest wykonanie operacji radykalnej i zarazem oszczędzającej kończynę.

Materiał i metody.Analizie poddano dane 53 kolejnych chorych na chondrosarcoma kości miednicy i kości krzyżowej leczonych operacyjnie w latach 1998–2020 w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) w Warszawie. Chorzy mieli wykonywane zabiegi operacyjne z oszczędzeniem kończyny dolnej z intencją wyleczenia.

Wyniki.W badanej grupie chorych ze stopniem złośliwości histologicznej G1 było 34, G2 – 16, a G3 – 3. Margines resekcji R0 uzyskano w 36 przypadkach, margines R1 w 11, a margines R2 w 5; 5- i 10-letnie przeżycia całkowite dla całej grupy wyniosły odpowiednio 84% oraz 65%. Prawdopodobieństwa przeżyć wolnych od nawrotu choroby (disease-free survival – DFS) 5- i 10-letnich wyniosły odpowiednio: 65% i 43%.

Wnioski.W wyniku przeprowadzonej analizy wielowariantowej badanej grupy chorych wykazano, że istotnym statystycznie czynnikiem, który decyduje o rokowaniu, jest margines resekcji (chorzy po operacji z radykalnym marginesem R0 mają ok. 5 razy mniejsze ryzyko zgonu w stosunku do chorych po operacji nieradykalnej – margines R1 lub R2).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Bovee JV, Flanagan AM, Lazar AJ. Bone tumors. In: Lokuhetty D, White V, Cree I. ed. WHO Classififcation of Tumours Editorial Board. Soft tissue and bone tumours. Intenrational Agency for Research on Cancer, Lyon 2020: 373–391.
 2. Limaiem F, Davis D, Sticco K. Chondrosarcoma. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island 2020.
 3. Ene R, Panti ZA, Nica M, et al. Chondrosarcoma of the pelvis - case report. Rom J Morphol Embryol. 2018; 59(3): 927–931.
 4. Anderson ME, Wu JS, Vargas SO. CORR® Tumor Board: Is the Width of a Surgical Margin Associated with the Outcome of Disease in Patients with Peripheral Chondrosarcoma of the Pelvis? A Multicenter Study. Clin Orthop Relat Res. 2019; 477(11): 2429–2431.
 5. Zoccali C, Baldi J, Attala D, et al. Intralesional vs. extralesional procedures for low-grade central chondrosarcoma: a systematic review of the literature. Arch Orthop Trauma Surg. 2018; 138(7): 929–937.
 6. Limaiem F, Davis D, Sticco K. Chondrosarcoma. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2021.
 7. Zając A, Król SK, Rutkowski P, et al. Biological Heterogeneity of Chondrosarcoma: From (Epi) Genetics through Stemness and Deregulated Signaling to Immunophenotype. Cancers (Basel). 2021; 13(6).
 8. Pring ME, Weber KL, Unni KK, et al. Chondrosarcoma of the pelvis. A review of sixty-four cases. J Bone Joint Surg Am. 2001; 83(11): 1630–1642.
 9. Sheth D, Yasko A, Johnson M, et al. Chondrosarcoma of the pelvis: Prognostic factors for 67 patients treated with definitive surgery. Cancer. 1996; 78(4): 745–750, doi: 10.1002/(sici)1097-0142(19960815)78:4<745::aid-cncr9>3.0.co;2-d.
 10. Rutkowski P, Mazurkiewicz T, Krzakowski M, et al. Zalecenia postepowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na pierwotne nowotwory złośliwe kości u dorosłych. Nowotwory J Oncolology. 2011; 61(2): 159.
 11. Greenspan A, Jundt G, Remagen W. Diagnostyka różnicowa w onkologii ortopedycznej; wyd. Medipage 2008: 231–238.
 12. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. J Am Stat Assoc. 1958; 53(282): 457–481.
 13. Cox DR. Regression models and life tables. J R Stat Soc B. 1972; 34: 187–220.
 14. Fromm J, Klein A, Baur-Melnyk A, et al. Survival and prognostic factors in conventional central chondrosarcoma. BMC Cancer. 2018; 18(1): 849.
 15. Chen X, Yu LJ, Peng HM, et al. Is intralesional resection suitable for central grade 1 chondrosarcoma: A systematic review and updated meta-analysis. Eur J Surg Oncol. 2017; 43(9): 1718–1726.
 16. Tsuda Y, Evans S, Stevenson JD, et al. Is the Width of a Surgical Margin Associated with the Outcome of Disease in Patients with Peripheral Chondrosarcoma of the Pelvis? A Multicenter Study. Clin Orthop Relat Res. 2019; 477(11): 2432–2440.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory