Tom 6, Nr 3 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-06-09

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 489
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1004
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Naruszenie dóbr osobistych lekarza oraz placówki medycznej

Justyna Ożegalska-Trybalska1
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2021;6(3):229-232.

Streszczenie

Zdrowie i życie stanowi szczególną wartość dla każdego człowieka. Dlatego podmiotom, które zajmują się diagnostyką i leczeniem, stawia się szczególnie wysokie wymagania. Sama działalność służby zdrowia, sposób wykonywania i rezultaty świadczeń zdrowotnych lekarzy i placówek medycznych podlegają kontroli społecznej. Realizują ją w mediach (zwłaszcza w internecie) pacjenci oraz dziennikarze. Pomimo że taka kontrola oraz gwarantowana konstytucyjnie wolność słowa i prasy pozwalają na publiczne wyrażanie swoich opinii (także krytycznych i negatywnych), prezentowanie własnego stanowiska – nawet w ważnych kwestiach społecznych – nie uprawnia do naruszania dóbr osobistych pracowników i placówek służby zdrowia. Zjawisko to staje się w ostatnich latach coraz bardziej powszechne. Sprzyja mu rosnąca popularność portali internetowych oceniających lekarzy, mediów społecznościowych, jak również napięcie społeczne związane z przeciążeniem służby zdrowia i ograniczeniem dostępu do niektórych świadczeń zdrowotnych w związku z pandemią COVID-19. Nie bez znaczenia są okoliczności świadczenia usług medycznych (w tym towarzyszący pacjentom stres związany z chorobą czy pobytem w szpitalu, niekiedy demonstrujący się krytyką oraz agresją słowną w stosunku do personelu medycznego). W przypadku zniesławienia, lekarz oraz placówka medyczna mają do dyspozycji środki ochrony cywilnej i karnej. Mogą one stanowić prawne narzędzia ochrony przed negatywnymi skutkami naruszenia dobrego imienia lub renomy w sferze osobistej, zawodowej oraz społecznej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320.
  2. Ciosek A. Ochrona dóbr osobistych osób sprawujących funkcje publiczne. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3161, Prawo, CCCVIII, Wrocław. 2009: 35.
  3. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.
  4. Serwach M. Naruszenie dóbr osobistych lekarza na forum internetowym. Med Prakt. 2018; 1: 119–124.
  5. Dz.U. z 2018 r. poz.1914.
  6. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory