Tom 6, Nr 1 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-02-09

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 676
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1481
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Plagiat i autoplagiat – fakty i mity

Justyna Ożegalska-Trybalska1
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2021;6(1):73-76.

Streszczenie

Zjawisko plagiatu i autoplagiatu nabiera znaczenia w kontekście dyskusji nad patologiami w nauce. Choć w wielu przy­padkach są to działania naganne, nie zawsze ocena sytuacji określanych tymi pejoratywnie kojarzącymi się terminami jest trafna. O ile przejęcia i zapożyczenia fragmentów cudzych utworów – w tym w szczególności publikacji naukowych – bez oznaczenia autorstwa są sankcjonowane prawnie jako naruszenie autorskich praw osobistych (plagiat), o tyle z punktu widzenia prawa autorskiego autoplagiat jest praktyką neutralną. Powielanie swojej twórczości lub istotnej jej części bez właściwego i wyraźnego nawiązania do wcześniejszej publikacji może być traktowane jako naruszenie zasad rzetelności i etyki w nauce. Może mieć także negatywne konsekwencje dla postępowań awansowych w sprawie stopni i tytułów naukowych i narażać autora autoplagiatu na utratę wiarygodności i renomy naukowej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.
  2. Ożegalska-Trybalska J. The copyright fair use in scientific and publication activities. NOWOTWORY J Oncol. 2020; 70(5): 220–223.
  3. Dz. U. 2018 poz. 1668.
  4. Uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w 2016 r. https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego (28.12.2020).
  5. Roig M. Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know. Biochemia Medica. 2010; 20(3): 299.
  6. Stanisławska-Kloc S. Plagiat contra autoplagiat. In: Matlak A, Stanisławska-Kloc S. ed. Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. , Warszawa 2013: 1093.
  7. The European Code of Conduct for Research Integrity. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/european-code-of-conduct-for-research-integrity_horizon_en.pdf (2.12.2020).
  8. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals updated December 2019. http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf (28.12.2020).
  9. Kodeks etyki w nauce, op. cit. s. 11.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory