Tom 6, Nr 1 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-02-09

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 982
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7280
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Leczenie przedoperacyjne chorych na raka piersi i jego wpływ na postępowanie operacyjne oraz radioterapeutyczne (część 1.)

Zbigniew I. Nowecki1, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld1, Katarzyna Pogoda1, Anna Niwińska1, Wojciech P. Olszewski2, Paweł Winter1, Rafał Matkowski34, Wojciech M. Wysocki567
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2021;6(1):17-25.

Streszczenie

Przedoperacyjne leczenie systemowe (neoadjuvant therapy – NAT) jest coraz częściej stosowane u chorych na pierwotnie nieoperacyjnego oraz – często – pierwotnie operacyjnego raka piersi. Odpowiedź na zastosowane NAT w większości przypadków wpływa na zakres leczenia operacyjnego i radioterapii, a w niektórych sytuacjach również na uzupełniające systemowe leczenie pooperacyjne. Dostępne badania wskazują, że znaczenie ma odpowiedź na NAT w obrębie piersi i regionalnych węzłów chłonnych. Ocena odpowiedzi na leczenie pozwala na personalizację leczenia i w niektórych przypadkach na zmianę terapii, co wpływa na poprawę wyników odległych.

W artykule podsumowano aktualne zasady postępowania u chorych na wczesnego raka piersi kwalifikowanych do przedoperacyjnej terapii. Zwrócono także uwagę na praktyczne aspekty i możliwości terapii refundowanych w Polsce. Szczegółowo omówiono stosowane schematy systemowej terapii, techniki zabiegów operacyjnych oraz zasady kwalifikacji i obszar radioterapii uzupełniającej. Przedstawiono również systemy oceny odpowiedzi na leczenie przedoperacyjne.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Gallagher KK, Ollila DW. Indications for Neoadjuvant Systemic Therapy for Breast Cancer. Adv Surg. 2019; 53: 271–292.
 2. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Long-term outcomes for neoadjuvant versus adjuvant chemotherapy in early breast cancer: meta-analysis of individual patient data from ten randomised trials. Lancet Oncol. 2018; 19(1): 27–39.
 3. AGO e. V.in der DGGG e.V. sowie in der DKG e.V. Guidelines Breast Version 2020.1 2020. https://www.ago-online.de/fileadmin/ago-online/downloads/_leitlinien/kommission_mamma/2020/PDF_EN/2020E 12_Neoadjuvant %28Primary%29 Systemic Therapy.pdf (19.07.2020).
 4. Nowecki Z, Jeziorski A. Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi II Konsensus Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Bibl. Chir. Onkol. Tom 5. Via Medica, Gdańsk 2019.
 5. Racz JM, Caudle AS. Sentinel Node Lymph Node Surgery After Neoadjuvant Therapy: Principles and Techniques. Ann Surg Oncol. 2019; 26(10): 3040–3045.
 6. Chang JM, Leung JWT, Moy L, et al. Axillary Nodal Evaluation in Breast Cancer: State of the Art. Radiology. 2020; 295(3): 500–515.
 7. Kane G, Fleming C, Heneghan H, et al. False-negative rate of ultrasound-guided fine-needle aspiration cytology for identifying axillary lymph node metastasis in breast cancer patients. Breast J. 2019; 25(5): 848–852.
 8. Simons JM, van Nijnatten TJA, van der Pol CC, et al. Diagnostic Accuracy of Different Surgical Procedures for Axillary Staging After Neoadjuvant Systemic Therapy in Node-positive Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg. 2019; 269(3): 432–442.
 9. Cardoso F, Kyriakides S, Ohno S, et al. ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Ann Oncol. 2019; 30(8): 1194–1220.
 10. Burstein HJ, Curigliano G, Loibl S, et al. Members of the St. Gallen International Consensus Panel on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2019. Estimating the benefits of therapy for early-stage breast cancer: the St. Gallen International Consensus Guidelines for the primary therapy of early breast cancer 2019. Ann Oncol. 2019; 30(10): 1541–1557.
 11. Curigliano G, Burstein HJ, Winer EP, et al. St. Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2017. De-escalating and escalating treatments for early-stage breast cancer: the St. Gallen International Expert Consensus Conference on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2017. Ann Oncol. 2017; 28(8): 1700–1712.
 12. Coates AS, Winer EP, Goldhirsch A, et al. Panel Members. Tailoring therapies--improving the management of early breast cancer: St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2015. Ann Oncol. 2015; 26(8): 1533–1546.
 13. Wuerstlein R, Harbeck N. Neoadjuvant Therapy for HER2-positive Breast Cancer. Rev Recent Clin Trials. 2017; 12(2): 81–92.
 14. Program lekowy styczeń 2020. Leczenie raka piersi. Załącznik B.9. https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne (6.07.2020).
 15. Puglisi F, Fontanella C, Amoroso V, et al. Current challenges in HER2-positive breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2016; 98: 211–221.
 16. Jagiello-Gruszfeld A, Pogoda K, Niwinska A, et al. Are anthracyclines needed for the neoadjuvant treatment of patients with HER2-positive early breast cancer? J Clin Oncol. 2018; 36(15_suppl): e12599–e12599.
 17. Jagiello-Gruszfeld A, Lemanska I, Sienkiewicz R, et al. Pathological outcomes of HER2-positive early breast cancer patients treated with neoadjuvant trastuzumab or dual anti-HER2 therapy and carboplatin with docetaxel: A Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology experience. J Clin Oncol. 2020; 38(15_suppl): e12655–e12655.
 18. Cortazar P, Zhang L, Untch M, et al. Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. Lancet. 2014; 384(9938): 164–172.
 19. von Minckwitz G, Huang CS, Mano MS, et al. KATHERINE Investigators. Trastuzumab Emtansine for Residual Invasive HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2019; 380(7): 617–628.
 20. Masuda N, Lee SJ, Ohtani S, et al. Adjuvant Capecitabine for Breast Cancer after Preoperative Chemotherapy. N Engl J Med. 2017; 376(22): 2147–2159.
 21. Müller C, Juhasz-Böss I, Schmidt G, et al. Factors influencing the time to surgery after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients. Arch Gynecol Obstet. 2020; 301(4): 1055–1059.
 22. Adamson K, Chavez-MacGregor M, Caudle A, et al. Neoadjuvant Chemotherapy does not Increase Complications in Oncoplastic Breast-Conserving Surgery. Ann Surg Oncol. 2019; 26(9): 2730–2737.
 23. Omarini C, Guaitoli G, Noventa S, et al. Impact of time to surgery after neoadjuvant chemotherapy in operable breast cancer patients. Eur J Surg Oncol. 2017; 43(4): 613–618.
 24. Macdonald S, Oncology R, General M. Breast Cancer. J R Soc Med. 2016; 70: 515–517.
 25. Ahmed SH. Safety of neoadjuvant chemotherapy for the treatment of breast cancer. Expert Opin Drug Saf. 2019; 18(9): 817–827.
 26. Weber JJ, Jochelson MS, Eaton A, et al. MRI and Prediction of Pathologic Complete Response in the Breast and Axilla after Neoadjuvant Chemotherapy for Breast Cancer. J Am Coll Surg. 2017; 225(6): 740–746.
 27. Di Micco R, Zuber V, Fiacco E, et al. Sentinel node biopsy after primary systemic therapy in node positive breast cancer patients: Time trend, imaging staging power and nodal downstaging according to molecular subtype. Eur J Surg Oncol. 2019; 45(6): 969–975.
 28. Barrio AV, Mamtani A, Edelweiss M, et al. How Often Is Treatment Effect Identified in Axillary Nodes with a Pathologic Complete Response After Neoadjuvant Chemotherapy? Ann Surg Oncol. 2016; 23(11): 3475–3480.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory