Tom 5, Nr 6 (2020)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2020-12-03

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 956
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1243
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Krajowa Sieć Onkologiczna w zakresie nowotworów litych

Adam Maciejczyk1, Stanisław Góźdź2, Jan Walewski3
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2020;5(6):305-315.

Streszczenie

 W artykule przedstawiono koncepcję funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej w zakresie nowotworów litych na podstawie dokumentu opracowanego na zlecenie Ministra Zdrowia pt. „Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej" oraz założeń pilotażu sieci onkologicznej w odniesieniu do aktualnego stanu systemu opieki onkologicznej, w tym finansowania świadczeń onkologicznych, liczebności kadr medycznych i zasobów, jakości leczenia oraz epidemiologii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDFBiuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory