Tom 5, Nr 1 (2020)
Artykuł oryginalny / Original article
Opublikowany online: 2020-03-05

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 748
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1357
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Jaka miała być rola koordynatora leczenia onkologicznego, a jak jest w rzeczywistości?

Karolina Osowiecka123, Monika Rucińska4, Anna Andrzejczak3, Ewelina Żarłok3, Iwona Chrostek5, Sergiusz Nawrocki4
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2020;5(1):3-10.

Streszczenie

Wstęp. W związku z wielodyscyplinarnością leczenia onkologicznego konieczna jest jego odpowiednia koordynacja. W od­powiedzi na tę potrzebę pojawiła się idea utworzenia w systemie opieki onkologicznej nowej profesji, tzw. koordynatora leczenia onkologicznego. Celem pracy była ocena rzeczywistej roli koordynatorów w szpitalach w Polsce.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego wśród osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora i osób, które pełnią rolę koordynatora w ramach dodatkowych obowiązków.

Wyniki. Badaniem objęto 95 koordynatorów z różnych ośrodków w Polsce, z czego połowa została zatrudniona celowo na stanowisku koordynatora. Mniej niż połowa (40%) odbyła szkolenia dotyczące ich pracy. Głównym zadaniem koordy­natorów jest dbanie o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) pacjenta była kompletna, ustalanie terminów badań diagnostycznych i wizyt w gabinetach lekarskich oraz współpraca z działami staty­styki medycznej. Tylko połowa koordynatorów informuje lub samodzielnie udziela pacjentowi wsparcia pozamedycznego. Koordynatorzy w swojej pracy spotykają się z wieloma różnymi trudnościami.

Wnioski. Koordynatorzy są cenną grupą zawodową w polskim systemie opieki onkologicznej. Nie ma jednak jasno okre­ślonych zadań, systematycznych szkoleń i wsparcia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Freeman HP, Muth BJ, Kerner JF. Expanding access to cancer screening and clinical follow-up among the medically underserved. Cancer Pract. 1995; 3(1): 19–30.
 2. Oluwole SF, Ali AO, Adu A, et al. Impact of a cancer screening program on breast cancer stage at diagnosis in a medically underserved urban community. J Am Coll Surg. 2003; 196(2): 180–188.
 3. A summary of the American Cancer Society Report to the Nation: cancer in the poor. CA Cancer J Clin. 1989; 39(5): 263–265.
 4. Freeman HP, Rodriguez RL. History and principles of patient navigation. Cancer. 2011; 117(15 Suppl): 3539–3542.
 5. Shejila CH, Pai MS, Fernandes DJ. Oncology Nurse Navigator Programme ­ A narrative review. 2015; 5: 2249–7110.
 6. Seek A, Hogle WP. Modeling a better way: navigating the healthcare system for patients with lung cancer. Clin J Oncol Nurs. 2007; 11(1): 81–85.
 7. Curran CR. Navigation the chaotic health care system. Nurs Econ. 2003; 21: 261.
 8. Fischer SM, Sauaia A, Kutner JS. Patient navigation: a culturally competent strategy to address disparities in palliative care. J Palliat Med. 2007; 10(5): 1023–1028.
 9. Monas L, Toren O, Uziely B, et al. The oncology nurse coordinator: role perceptions of staff members and nurse coordinators. Isr J Health Policy Res. 2017; 6(1): 66.
 10. Pakiet onkologiczny. https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pakiet-onkologiczny/.
 11. Reyna C, Lee MC. Breast cancer in young women: special considerations in multidisciplinary care. J Multidiscip Healthc. 2014; 7: 419–429.
 12. Skrutkowski M, Saucier A, Eades M, et al. Impact of a pivot nurse in oncology on patients with lung or breast cancer: symptom distress, fatigue, quality of life, and use of healthcare resources. Oncol Nurs Forum. 2008; 35(6): 948–954.
 13. Robinson-White S, Conroy B, Slavish KH, et al. Patient navigation in breast cancer: a systematic review. Cancer Nurs. 2010; 33(2): 127–140.
 14. Swanson J, Koch L. The role of the oncology nurse navigator in distress management of adult inpatients with cancer: a retrospective study. Oncol Nurs Forum. 2010; 37(1): 69–76.
 15. Fiscella K, Whitley E, Hendren S, et al. Patient navigation for breast and colorectal cancer treatment: a randomized trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012; 21(10): 1673–1681.
 16. Carroll JK, Humiston SG, Meldrum SC, et al. Patients' experiences with navigation for cancer care. Patient Educ Couns. 2010; 80(2): 241–247.
 17. Easley J, Miedema B, Carroll JC, et al. Coordination of cancer care between family physicians and cancer specialists: Importance of communication. Can Fam Physician. 2016; 62(10): e608–e615.
 18. Gorin SS, Haggstrom D, Han PKJ, et al. Cancer Care Coordination: a Systematic Review and Meta-Analysis of Over 30 Years of Empirical Studies. Ann Behav Med. 2017; 51(4): 532–546.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory