Tom 1, Nr 1 (2016)
Artykuły przeglądowe / Review articles
Opublikowany online: 2016-12-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1201
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3274
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Miejscowo zaawansowany rak trzustki — nowe wyzwania terapeutyczne

Michał Piątek, Sergiusz Nawrocki
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2016;1(1):40-45.

Streszczenie

Gruczolakorak trzustki charakteryzuje się wybitnie niekorzystnym rokowaniem, a jedyną szansą na wyleczenie nadal pozostaje radykalne leczenie chirurgiczne. Wśród chorych można wyodrębnić grupę pierwotnie operacyjną, grupę z uogólnieniem procesu nowotworowego oraz grupę z procesem miejscowo zaawansowanym. Termin „miejscowo zaawansowany rak trzustki” obejmuje grupę pacjentów z granicznie resekcyjnym rakiem trzustki (BRPC — borderline resectable pancreatic cancer) oraz grupę pacjentów z definitywnie nieresekcyjnym rakiem trzustki (URPC —unresectable pancreatic cancer). W przypadku BRPC zastosowanie skutecznego leczenia indukcyjnego może doprowadzić do przeprowadzenia radykalnego leczenia chirurgicznego. W przypadku URPC optymalny sposób postępowania nie jest ustalony. Postępy w zakresie systemowego leczenia raka trzustki, takie jak FOLFIRINOX (5-fluorouracyl, leukoworyna, irynotekan, oksaliplatyna) lub gemcytabina plus nab-paklitaksel oraz próby optymalizacji leczenia miejscowego, takie jak stereotaktyczna radioterapia (SBRT — stereotactic body radiation therapy), powinny być wykorzystane do protokołów badań klinicznych leczenia zarówno BRPC, jak i URPC.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF