Tom 1, Nr 1 (2016)
Artykuły oryginalne / Original articles
Opublikowany online: 2016-12-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 642
Wyświetlenia/pobrania artykułu 623
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Sprofilowanie oddziału chirurgicznego w kierunku chirurgii onkologicznej istotnie poprawia wyniki leczenia raka żołądka

Maciej Ciesielski, Wiesław Janusz Kruszewski, Jakub Walczak, Mariusz Szajewski, Jarosław Szefel, Jacek Wydra, Tomasz Buczek
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2016;1(1):19-24.

Streszczenie

Wstęp. Gastrektomia z powodu raka pozostaje wyzwaniem dla pacjenta i dla zespołu leczącego. Wyzwala znaczący uraz w organizmie pacjenta. Towarzyszy jej ryzyko powikłań i kilkuprocentowe ryzyko śmiertelności okołooperacyjnej. Doświadczenie w zakresie leczenia chirurgicznego oraz we właściwym przygotowaniu i doborze pacjenta do operacji to czynniki wpływające na wyniki leczenia tej choroby. Celem pracy jest analiza zmian w jakości doraźnych i odległych wyników leczenia raka żołądka na materiale własnym nowo utworzonego, powołanego do leczenia nowotworów złośliwych oddziału chirurgii onkologicznej w centrum onkologicznym na przestrzeni pierwszych 6 lat funkcjonowania oddziału.

Materiał i metody. Materiał stanowi 114 kolejnych chorych poddanych zabiegowi resekcyjnemu z powodu raka gruczołowego żołądka w pierwszych 6 latach istnienia Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Oddział został utworzony na bazie istniejącego wcześniej Oddziału Chirurgii Ogólnej. Wykonano 87 resekcji radykalnych i 27 paliatywnych. Zdecydowaną większość zabiegów stanowiły gastrektomie (84%). Materiał podzielono na dwie grupy: chorych operowanych w pierwszych 3 latach istnienia oddziału (grupa I, n = 47) oraz chorych operowanych w 3 następnych latach (grupa II, n = 67).

Wyniki. W grupie II stwierdzono: wyższą medianę wieku operowanych chorych (67,7 vs 63,1 roku), wyższy odsetek pacjentów leczonych żywieniem sztucznym w okresie okołooperacyjnym (94% vs 66%), większą liczbę wyciętych węzłów chłonnych (21,3 vs 15,9), niższy odsetek nieszczelności zespolenia przełykowo-jelitowego (0% vs 8,5%) oraz wyższy wskaźnik 2-letnich przeżyć (62,7% vs 44,7%). Wszystkie wymienione powyżej różnice osiągnęły próg istotności statystycznej. Śmiertelność okołooperacyjna wyniosła w II grupie 1,5% w porównaniu z 8,5% w grupie I (p > 0,05).

Wnioski. Profil oddziału chirurgicznego skupionego wyłącznie na leczeniu nowotworów sprzyja osiąganiu lepszych wyników leczenia u pacjentów z resekcyjnym rakiem żołądka.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF