Shortcuts

open access

Vol 5, No 1 (2006): Polish Palliative Medicine
Case reports
Published online: 2006-04-21
Get Citation

Ciągła analgezja zewnątrzoponowa w bólu niedokrwiennym kończyn dolnych

Anna Grabowska-Gaweł, Katarzyna Porzych, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl, Maciej Słupski, Jacek Wiśniewski
Advances in Palliative Medicine 2006;5(1):30-32.

open access

Vol 5, No 1 (2006): Polish Palliative Medicine
Case reports
Published online: 2006-04-21

Abstract

W niniejszej pracy opisano przypadek 65-letniego chorego z bólem niedokrwiennym kończyn dolnych w przebiegu tętniaka brzusznego odcinka aorty, zakwalifikowanego do wszczepienia rozwidlonej protezy aortalno-udowej. Chory 4 miesiące wcześniej przebył zawał serca powikłany wstrząsem kardiogennym i zatrzymaniem krążenia. U pacjenta zastosowano okołooperacyjną analgezję zewnątrzoponową z użyciem bupiwakainy z morfiną.

Abstract

W niniejszej pracy opisano przypadek 65-letniego chorego z bólem niedokrwiennym kończyn dolnych w przebiegu tętniaka brzusznego odcinka aorty, zakwalifikowanego do wszczepienia rozwidlonej protezy aortalno-udowej. Chory 4 miesiące wcześniej przebył zawał serca powikłany wstrząsem kardiogennym i zatrzymaniem krążenia. U pacjenta zastosowano okołooperacyjną analgezję zewnątrzoponową z użyciem bupiwakainy z morfiną.
Get Citation

Keywords

ostry ból niedokrwienny kończyn dolnych; analgezja zewnątrzoponowa; tętniak aorty brzusznej

About this article
Title

Ciągła analgezja zewnątrzoponowa w bólu niedokrwiennym kończyn dolnych

Journal

Advances in Palliative Medicine

Issue

Vol 5, No 1 (2006): Polish Palliative Medicine

Pages

30-32

Published online

2006-04-21

Bibliographic record

Advances in Palliative Medicine 2006;5(1):30-32.

Keywords

ostry ból niedokrwienny kończyn dolnych
analgezja zewnątrzoponowa
tętniak aorty brzusznej

Authors

Anna Grabowska-Gaweł
Katarzyna Porzych
Marcin Porzych
Jadwiga Motyl
Maciej Słupski
Jacek Wiśniewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl