open access

Vol 48, No 2 (2017)
Prace poglądowe / Reviews
Submitted: 2017-04-27
Published online: 2017-04-01
Get Citation

Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2017

Anna Dmoszyńska1, Lidia Usnarska-Zubkiewicz2, Jan Walewski3, Ewa Lech-Marańda45, Adam Walter-Croneck6, Barbara Pieńkowska-Grela7, Grzegorz Charliński8, Wiesław Wiktor Jędrzejczak9, Bogdan Małkowski10, Krzysztof Jamroziak5, Agnieszka Druzd-Sitek3, Dominik Dytfeld11, Mieczysław Komarnicki11, Tadeusz Robak12, Artur Jurczyszyn13, Joanna Mańko6, Aleksander Skotnicki13, Sebastian Giebel14, Elżbieta Wiater15, Ryszard Czepko16, Janusz Meder3, Krzysztof Giannopoulos1718
DOI: 10.1016/j.achaem.2017.05.003
·
Acta Haematol Pol 2017;48(2):55-103.
Affiliations
 1. Polska Grupa Szpiczakowa, Polska
 2. Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, UM we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 3. Klinika Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska
 4. Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, Polska
 5. Klinika Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
 6. Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, UM w Lublinie, Lublin, Polska
 7. Pracownia Genetyki Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska
 8. Oddział Hematologii Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 9. Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM, Warszawa, Polska
 10. Zakład Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
 11. Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, UM w Poznaniu, Poznań, Polska
 12. Klinika Hematologii UM w Łodzi, Łódź, Polska
 13. Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kraków, Polska
 14. Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice, Polska
 15. Bank Komórek Krwiotwórczych, Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 16. Oddział Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie, Kraków, Polska
 17. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, UM w Lublinie, Lublin, Polska
 18. Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, Lublin, Polska

open access

Vol 48, No 2 (2017)
Prace poglądowe / Reviews
Submitted: 2017-04-27
Published online: 2017-04-01

Abstract

New drugs introduced in recent years to the therapy of multiple myeloma patients resulted in better responses and prolongation of overall survival. While therapeutic regimens based on bortezomib and thalidomide are recommended to most patients in first line therapy, lenalidomide represents the cornerstone for treatment of relapsed/refractory myeloma patients. Most patients profit from prolonged treatment composed of consolidation and maintenance treatment till progression. Besides the concept of longer treatment, it is recommended to start therapy in some patients earlier, taking into consideration biomarkers of active disease. In this article, we described therapeutic recommendation also for Waldenström macroglobulinemia and other plasmacytic dyscrasias.

Abstract

New drugs introduced in recent years to the therapy of multiple myeloma patients resulted in better responses and prolongation of overall survival. While therapeutic regimens based on bortezomib and thalidomide are recommended to most patients in first line therapy, lenalidomide represents the cornerstone for treatment of relapsed/refractory myeloma patients. Most patients profit from prolonged treatment composed of consolidation and maintenance treatment till progression. Besides the concept of longer treatment, it is recommended to start therapy in some patients earlier, taking into consideration biomarkers of active disease. In this article, we described therapeutic recommendation also for Waldenström macroglobulinemia and other plasmacytic dyscrasias.

Get Citation

Keywords

Multiple myeloma; Diagnosis; New drugs; Therapeutic considerations

About this article
Title

Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2017

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 48, No 2 (2017)

Pages

55-103

Published online

2017-04-01

Page views

196

Article views/downloads

981

DOI

10.1016/j.achaem.2017.05.003

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2017;48(2):55-103.

Keywords

Multiple myeloma
Diagnosis
New drugs
Therapeutic considerations

Authors

Anna Dmoszyńska
Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Jan Walewski
Ewa Lech-Marańda
Adam Walter-Croneck
Barbara Pieńkowska-Grela
Grzegorz Charliński
Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Bogdan Małkowski
Krzysztof Jamroziak
Agnieszka Druzd-Sitek
Dominik Dytfeld
Mieczysław Komarnicki
Tadeusz Robak
Artur Jurczyszyn
Joanna Mańko
Aleksander Skotnicki
Sebastian Giebel
Elżbieta Wiater
Ryszard Czepko
Janusz Meder
Krzysztof Giannopoulos

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl