Vol 51, No 3 (2020)
SHORT COMMUNICATION
Published online: 2020-09-01

open access

Page views 334
Article views/downloads 457
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Antimicrobial prophylaxis in patients after hematopoietic cell transplantation: results of a survey of the Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers

Jan Styczyński1, Krzysztof Czyżewski1, Marek Ussowicz2, Grzegorz Helbig3, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka4, Anna Łojko5, Anna Czyż6, Beata Piątkowska-Jakubas7, Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska8, Agnieszka Zaucha-Prażmo8, Aleksandra Krasowska-Kwiecień910, Kazimierz Hałaburda11, Piotr Boguradzki12, Maria Bieniaszewska6, Agnieszka Wierzbowska6, Piotr Rzepecki13, Adam Walter-Croneck14, Mariola Sędzimirska15, Agnieszka Druzd-Sitek16, Dorota Hawrylecka17, Bartłomiej Baumert18, Ewa Lutwin19, Edyta Cichocka20, Katarzyna Smalisz21, Lidia Gil5
DOI: 10.2478/ahp-2020-0032
Acta Haematol Pol 2020;51(3):183-186.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file