Vol 50, No 3 (2019)
Case Report / Kazuistyka
Published online: 2019-09-28

open access

Page views 311
Article views/downloads 1804
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej

Emilia Rymkiewicz1, Agnieszka Piebiak1, Beata Chrapko2, Justyna Szumiło3, Norbert Grząśko14, Krzysztof Giannopoulos14
DOI: 10.2478/ahp-2019-0028
Acta Haematol Pol 2019;50(3):174-179.

Abstract

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęstszym nowotworem układu krwiotwórczego u dorosłych. Charakteryzuje ją zróżnicowany przebieg kliniczny, od postaci łagodnych, niewymagających leczenia, do agresywnych, kiedy konieczna jest immunoche- mioterapia. W sytuacji pojawienia się objawu w postaci gorączki należy wziąć pod uwagę zarówno wystąpienie progresji choroby, in- fekcji związanej z defektem immunologicznym występującym w jej przebiegu, jak również zmianę charakteru nowotworu w kierunku chłoniaka o dużej złośliwości. W opisanym poniżej przypadku przedstawiono przebieg kliniczny oraz problemy diagnostyczno-tera- peutyczne u pacjentki, u której 2 lata po rozpoznaniu PBL rozpoznano chłoniaka Hodgkina w przebiegu transformacji richterowskiej.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file