open access

Vol 50, No 3 (2019)
Case Report / Kazuistyka
Submitted: 2019-08-01
Published online: 2019-09-28
Get Citation

Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej

Emilia Rymkiewicz1, Agnieszka Piebiak1, Beata Chrapko2, Justyna Szumiło3, Norbert Grząśko14, Krzysztof Giannopoulos14
DOI: 10.2478/ahp-2019-0028
·
Acta Haematol Pol 2019;50(3):174-179.
Affiliations
  1. Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Dukli
  2. Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  3. Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  4. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

open access

Vol 50, No 3 (2019)
Case Report / Kazuistyka
Submitted: 2019-08-01
Published online: 2019-09-28

Abstract

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęstszym nowotworem układu krwiotwórczego u dorosłych. Charakteryzuje ją zróżnicowany przebieg kliniczny, od postaci łagodnych, niewymagających leczenia, do agresywnych, kiedy konieczna jest immunoche- mioterapia. W sytuacji pojawienia się objawu w postaci gorączki należy wziąć pod uwagę zarówno wystąpienie progresji choroby, in- fekcji związanej z defektem immunologicznym występującym w jej przebiegu, jak również zmianę charakteru nowotworu w kierunku chłoniaka o dużej złośliwości. W opisanym poniżej przypadku przedstawiono przebieg kliniczny oraz problemy diagnostyczno-tera- peutyczne u pacjentki, u której 2 lata po rozpoznaniu PBL rozpoznano chłoniaka Hodgkina w przebiegu transformacji richterowskiej.

Abstract

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęstszym nowotworem układu krwiotwórczego u dorosłych. Charakteryzuje ją zróżnicowany przebieg kliniczny, od postaci łagodnych, niewymagających leczenia, do agresywnych, kiedy konieczna jest immunoche- mioterapia. W sytuacji pojawienia się objawu w postaci gorączki należy wziąć pod uwagę zarówno wystąpienie progresji choroby, in- fekcji związanej z defektem immunologicznym występującym w jej przebiegu, jak również zmianę charakteru nowotworu w kierunku chłoniaka o dużej złośliwości. W opisanym poniżej przypadku przedstawiono przebieg kliniczny oraz problemy diagnostyczno-tera- peutyczne u pacjentki, u której 2 lata po rozpoznaniu PBL rozpoznano chłoniaka Hodgkina w przebiegu transformacji richterowskiej.

Get Citation
About this article
Title

Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 3 (2019)

Pages

174-179

Published online

2019-09-28

Page views

208

Article views/downloads

1279

DOI

10.2478/ahp-2019-0028

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(3):174-179.

Authors

Emilia Rymkiewicz
Agnieszka Piebiak
Beata Chrapko
Justyna Szumiło
Norbert Grząśko
Krzysztof Giannopoulos

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl