Vol 50, No 3 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-09-28

open access

Page views 280
Article views/downloads 796
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym ujemnym w ciąży

Joanna Góra-Tybor1
DOI: 10.2478/ahp-2019-0023
Acta Haematol Pol 2019;50(3):142-146.

Abstract

Ciąża u pacjentki z nowotworem mieloproliferacyjnym ( – MPN) ujemnym wiąże się z szeregiem możliwych powikłań dotyczących zarówno matki, jak i płodu, takich jak: częstsze powikłania zakrzepowe i krwotoczne u matki, zwiększone ryzyko poronień, częstsze dysfunkcje łożyska i związane z nimi: opóźnienie wzrostu płodu, porody przedwczesne, późne utraty płodu. Opieka nad ciężarną z MPN wymaga ścisłej współpracy specjalistów hematologa i ginekologa oraz wdrożenia postępowania zgodnego z obowiązującymi standardami (właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej i ewentualnego leczenia cytoredukcyjnego). W artykule omówiono aktualne zalecenia dotyczące monitorowania i terapii w trakcie ciąży i okresie połogu u kobiety z MPN.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file