open access

Vol 50, No 3 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-07-17
Published online: 2019-09-28
Get Citation

Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym ujemnym w ciąży

Joanna Góra-Tybor1
DOI: 10.2478/ahp-2019-0023
·
Acta Haematol Pol 2019;50(3):142-146.
Affiliations
  1. Klinika Hematologii UM w Łodzi, Łódź

open access

Vol 50, No 3 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-07-17
Published online: 2019-09-28

Abstract

Ciąża u pacjentki z nowotworem mieloproliferacyjnym ( – MPN) ujemnym wiąże się z szeregiem możliwych powikłań dotyczących zarówno matki, jak i płodu, takich jak: częstsze powikłania zakrzepowe i krwotoczne u matki, zwiększone ryzyko poronień, częstsze dysfunkcje łożyska i związane z nimi: opóźnienie wzrostu płodu, porody przedwczesne, późne utraty płodu. Opieka nad ciężarną z MPN wymaga ścisłej współpracy specjalistów hematologa i ginekologa oraz wdrożenia postępowania zgodnego z obowiązującymi standardami (właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej i ewentualnego leczenia cytoredukcyjnego). W artykule omówiono aktualne zalecenia dotyczące monitorowania i terapii w trakcie ciąży i okresie połogu u kobiety z MPN.

Abstract

Ciąża u pacjentki z nowotworem mieloproliferacyjnym ( – MPN) ujemnym wiąże się z szeregiem możliwych powikłań dotyczących zarówno matki, jak i płodu, takich jak: częstsze powikłania zakrzepowe i krwotoczne u matki, zwiększone ryzyko poronień, częstsze dysfunkcje łożyska i związane z nimi: opóźnienie wzrostu płodu, porody przedwczesne, późne utraty płodu. Opieka nad ciężarną z MPN wymaga ścisłej współpracy specjalistów hematologa i ginekologa oraz wdrożenia postępowania zgodnego z obowiązującymi standardami (właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej i ewentualnego leczenia cytoredukcyjnego). W artykule omówiono aktualne zalecenia dotyczące monitorowania i terapii w trakcie ciąży i okresie połogu u kobiety z MPN.

Get Citation
About this article
Title

Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym ujemnym w ciąży

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 3 (2019)

Pages

142-146

Published online

2019-09-28

Page views

183

Article views/downloads

525

DOI

10.2478/ahp-2019-0023

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(3):142-146.

Authors

Joanna Góra-Tybor

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl