Vol 50, No 3 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-09-28

open access

Page views 331
Article views/downloads 462
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Autologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego w dobie nowych terapii

Maria Cioch1
DOI: 10.2478/ahp-2019-0021
Acta Haematol Pol 2019;50(3):130-134.

Abstract

Autologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych (AHSCT) należy do standardowych metod leczniczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego (MM) od ponad 30 lat. Wprowadzenie do terapii nowych leków (inhibitory proteasomu, leki immunomodulacyjne, przeciwciała monoklonalne) radykalnie zmieniło główne zasady leczenia. W artykule podjęto próbę określenia miejsca AHSCT w aktualnym algorytmie terapii chorych na MM.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file