Vol 50, No 3 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-09-28

open access

Page views 342
Article views/downloads 665
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych

Wojciech Jurczak1, Monika Długosz-Danecka1
DOI: 10.2478/ahp-2019-0019
Acta Haematol Pol 2019;50(3):116-120.

Abstract

Postępy w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza ( – MCL) poprawiły całkowity czas przeżycia ( – OS), jednak wyzwaniem pozostają postacie oporne/nawrotowe (/ – R/R), co warunkuje potrzebę pilnego rozwoju nowych możliwości terapeutycznych. Główne kierunki analiz to rozwój inhibitorów kinazy tyrozynowej Brutona, inhibitorów kinazy fosfatydyloinozytolu oraz inhibitorów BCL-2. Pojawiają się również obiecujące terapie obejmujące nowe przeciwciała monoklonalne oraz bispecyficzne, z zastosowaniem immunologicznych punktów końcowych oraz immunoterapii opartej na limfocytach T. Potencjalna synergia nowych metod leczenia stanowi obecnie główny nurt badań klinicznych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file