open access

Vol 50, No 3 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-07-29
Published online: 2019-09-28
Get Citation

Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych

Wojciech Jurczak1, Monika Długosz-Danecka1
DOI: 10.2478/ahp-2019-0019
·
Acta Haematol Pol 2019;50(3):116-120.
Affiliations
  1. Katedra i Klinika Hematologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Krakowie

open access

Vol 50, No 3 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-07-29
Published online: 2019-09-28

Abstract

Postępy w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza ( – MCL) poprawiły całkowity czas przeżycia ( – OS), jednak wyzwaniem pozostają postacie oporne/nawrotowe (/ – R/R), co warunkuje potrzebę pilnego rozwoju nowych możliwości terapeutycznych. Główne kierunki analiz to rozwój inhibitorów kinazy tyrozynowej Brutona, inhibitorów kinazy fosfatydyloinozytolu oraz inhibitorów BCL-2. Pojawiają się również obiecujące terapie obejmujące nowe przeciwciała monoklonalne oraz bispecyficzne, z zastosowaniem immunologicznych punktów końcowych oraz immunoterapii opartej na limfocytach T. Potencjalna synergia nowych metod leczenia stanowi obecnie główny nurt badań klinicznych.

Abstract

Postępy w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza ( – MCL) poprawiły całkowity czas przeżycia ( – OS), jednak wyzwaniem pozostają postacie oporne/nawrotowe (/ – R/R), co warunkuje potrzebę pilnego rozwoju nowych możliwości terapeutycznych. Główne kierunki analiz to rozwój inhibitorów kinazy tyrozynowej Brutona, inhibitorów kinazy fosfatydyloinozytolu oraz inhibitorów BCL-2. Pojawiają się również obiecujące terapie obejmujące nowe przeciwciała monoklonalne oraz bispecyficzne, z zastosowaniem immunologicznych punktów końcowych oraz immunoterapii opartej na limfocytach T. Potencjalna synergia nowych metod leczenia stanowi obecnie główny nurt badań klinicznych.

Get Citation
About this article
Title

Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 3 (2019)

Pages

116-120

Published online

2019-09-28

Page views

242

Article views/downloads

512

DOI

10.2478/ahp-2019-0019

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(3):116-120.

Authors

Wojciech Jurczak
Monika Długosz-Danecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl