open access

Vol 50, No 3 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-07-16
Published online: 2019-09-28
Get Citation

Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL

Beata Grygalewicz1
DOI: 10.2478/ahp-2019-0018
·
Acta Haematol Pol 2019;50(3):109-115.
Affiliations
  1. Samodzielna Pracownia Cytogenetyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

open access

Vol 50, No 3 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-07-16
Published online: 2019-09-28

Abstract

B-komórkowe agresywne chłoniaki nieziarnicze ( – B-NHL) to heterogenna grupa nowotworów układu chłonnego, wywodząca się z obwodowych limfocytów B. Aberracje cytogenetyczne towarzyszące B-NHL to najczęściej translokacje onkogenów takich jak w okolice genowych dla łańcuchów ciężkich lub lekkich immunoglobulin. W niektórych przypadkach dochodzi do wystąpienia kilku wymienionych aberracji jednocześnie, tak jak w przypadkach przebiegających z równoczesną translokacją genów i (), niekiedy także z obecnością rearanżacji (). Takie chłoniaki cechuje szczególnie agresywny przebieg kliniczny. Obecnie molekularna diagnostyka cytogenetyczna przy użyciu techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji (FISH) oraz, w niektórych przypadkach, aCGH jest niezbędnym narzędziem rozpoznawania, klasyfikowania i oceny stopnia zaawansowania agresywnych, nieziarniczych chłoniaków B-komórkowych. Technika mikromacierzy CGH (aCGH) była kluczowym elementem wyróżnienia prowizorycznej grupy chłoniaków Burkitt-like z aberracją chromosomu 11q ( – BLL, 11q) w najnowszej klasyfikacji nowotworów układu chłonnego Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization WHO) z 2016 r. Omówione zostaną sposoby różnicowania na poziomie cytogenetycznym takich chłoniaków jak: chłoniak Burkitta ( BL), chłoniak rozlany z dużych komórek B ( DLBCL) oraz 2 nowych jednostek klasyfikacji WHO 2016, czyli chłoniaka z komórek B wysokiego stopnia złośliwości z obecnością translokacji i i/lub () oraz chłoniaka BLL, 11q.

Abstract

B-komórkowe agresywne chłoniaki nieziarnicze ( – B-NHL) to heterogenna grupa nowotworów układu chłonnego, wywodząca się z obwodowych limfocytów B. Aberracje cytogenetyczne towarzyszące B-NHL to najczęściej translokacje onkogenów takich jak w okolice genowych dla łańcuchów ciężkich lub lekkich immunoglobulin. W niektórych przypadkach dochodzi do wystąpienia kilku wymienionych aberracji jednocześnie, tak jak w przypadkach przebiegających z równoczesną translokacją genów i (), niekiedy także z obecnością rearanżacji (). Takie chłoniaki cechuje szczególnie agresywny przebieg kliniczny. Obecnie molekularna diagnostyka cytogenetyczna przy użyciu techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji (FISH) oraz, w niektórych przypadkach, aCGH jest niezbędnym narzędziem rozpoznawania, klasyfikowania i oceny stopnia zaawansowania agresywnych, nieziarniczych chłoniaków B-komórkowych. Technika mikromacierzy CGH (aCGH) była kluczowym elementem wyróżnienia prowizorycznej grupy chłoniaków Burkitt-like z aberracją chromosomu 11q ( – BLL, 11q) w najnowszej klasyfikacji nowotworów układu chłonnego Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization WHO) z 2016 r. Omówione zostaną sposoby różnicowania na poziomie cytogenetycznym takich chłoniaków jak: chłoniak Burkitta ( BL), chłoniak rozlany z dużych komórek B ( DLBCL) oraz 2 nowych jednostek klasyfikacji WHO 2016, czyli chłoniaka z komórek B wysokiego stopnia złośliwości z obecnością translokacji i i/lub () oraz chłoniaka BLL, 11q.

Get Citation
About this article
Title

Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 3 (2019)

Pages

109-115

Published online

2019-09-28

Page views

336

Article views/downloads

669

DOI

10.2478/ahp-2019-0018

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(3):109-115.

Authors

Beata Grygalewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl