Vol 50, No 2 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-08-23

open access

Page views 260
Article views/downloads 398
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Postępowanie w chłoniakach z obwodowych limfocytów T i NK

Jarosław Czyż1
DOI: 10.2478/ahp-2019-0010
Acta Haematol Pol 2019;50(2):57-64.

Abstract

Chłoniaki z obwodowych komórek T i NK są należą do biologicznie i klinicznie zróżnicowanych grup chorób o złym prognozowaniu. Światowa Organizacja Zdrowia w swojej klasyfikacji podzieliła powyższe chłoniaki na pierwotnie rozsiane (białaczkowe), pierwotnie węzłowe, pierwotnie pozawęzłowe oraz pierwotnie skórne. Rzadkość występowania choroby oraz brak randomizowanych badań klinicznych powodują, że rekomendacje terapeutyczne opierają się na opisach małych grup pacjentów, badaniach 2. fazy oraz opiniach ekspertów. Schemat CHOP oraz jego kombinacje pozostają standardowym leczeniem pierwszego rzutu. Często stosowaną formą konsolidacji jest allogeniczny przeszczep szpiku. Poza tym pojawiło się szereg leków o nowatorskim mechanizmie działania. Należą do nich: pralatreksat, romidepsin, belinostat i brentuksymab wedotyny. Niestety, nie zmieniły one dramatycznie prognozowania w powyższych jednostkach chorobowych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file