open access

Vol 50, No 2 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-08-23
Submitted: 2019-05-20
Get Citation

Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Iwona Hus, Joanna Drozd-Sokołowska, Lidia Gil, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Giannopoulos, Sebastian Giebel, Wojciech Jurczak, Tomasz Wróbel, Jan Maciej Zaucha, Tadeusz Robak
DOI: 10.2478/ahp-2019-0009
·
Acta Haematol Pol 2019;50(2):51-56.

open access

Vol 50, No 2 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-08-23
Submitted: 2019-05-20

Abstract

Leki biopodobne odgrywają coraz większą rolę w terapii wielu chorób wraz z wygaśnięciem ochrony patentowej dla kolejnych leków biologicznych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie terminologii i zasad wprowadzania na rynek leków biopodobnych, zagadnień dotyczących ich etykietowania, ekstrapolacji, wymienialności i automatycznej substytucji. Opracowanie to przedstawia stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dotyczące leków biopodobnych, oparte na wytycznych EMA (European Medicine Agency) i stanowisku ESMO (European Society of Medical Oncology).

Abstract

Leki biopodobne odgrywają coraz większą rolę w terapii wielu chorób wraz z wygaśnięciem ochrony patentowej dla kolejnych leków biologicznych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie terminologii i zasad wprowadzania na rynek leków biopodobnych, zagadnień dotyczących ich etykietowania, ekstrapolacji, wymienialności i automatycznej substytucji. Opracowanie to przedstawia stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dotyczące leków biopodobnych, oparte na wytycznych EMA (European Medicine Agency) i stanowisku ESMO (European Society of Medical Oncology).

Get Citation
About this article
Title

Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 2 (2019)

Pages

51-56

Published online

2019-08-23

DOI

10.2478/ahp-2019-0009

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(2):51-56.

Authors

Iwona Hus
Joanna Drozd-Sokołowska
Lidia Gil
Ewa Lech-Marańda
Krzysztof Giannopoulos
Sebastian Giebel
Wojciech Jurczak
Tomasz Wróbel
Jan Maciej Zaucha
Tadeusz Robak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl