Vol 50, No 2 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-08-23

open access

Page views 280
Article views/downloads 341
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Iwona Hus12, Joanna Drozd-Sokołowska3, Lidia Gil4, Ewa Lech-Marańda2, Krzysztof Giannopoulos5, Sebastian Giebel6, Wojciech Jurczak7, Tomasz Wróbel8, Jan Maciej Zaucha9, Tadeusz Robak10
DOI: 10.2478/ahp-2019-0009
Acta Haematol Pol 2019;50(2):51-56.

Abstract

Leki biopodobne odgrywają coraz większą rolę w terapii wielu chorób wraz z wygaśnięciem ochrony patentowej dla kolejnych leków biologicznych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie terminologii i zasad wprowadzania na rynek leków biopodobnych, zagadnień dotyczących ich etykietowania, ekstrapolacji, wymienialności i automatycznej substytucji. Opracowanie to przedstawia stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dotyczące leków biopodobnych, oparte na wytycznych EMA (European Medicine Agency) i stanowisku ESMO (European Society of Medical Oncology).

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file