open access

Vol 50, No 2 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-05-20
Published online: 2019-08-23
Get Citation

Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Iwona Hus12, Joanna Drozd-Sokołowska3, Lidia Gil4, Ewa Lech-Marańda2, Krzysztof Giannopoulos5, Sebastian Giebel6, Wojciech Jurczak7, Tomasz Wróbel8, Jan Maciej Zaucha9, Tadeusz Robak10
DOI: 10.2478/ahp-2019-0009
·
Acta Haematol Pol 2019;50(2):51-56.
Affiliations
  1. Zakład Transplantologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, Poland
  2. Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Warszawie, Poland
  3. Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Poland
  4. Katedra i Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznaniu, Poland
  5. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Ziemi Lubelskiej, Poland
  6. Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, Poland
  7. Klinika Hematologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Krakowie, Poland
  8. Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocławiu, Poland
  9. Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny, Medyczny, Poland
  10. Katedra i Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

open access

Vol 50, No 2 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-05-20
Published online: 2019-08-23

Abstract

Leki biopodobne odgrywają coraz większą rolę w terapii wielu chorób wraz z wygaśnięciem ochrony patentowej dla kolejnych leków biologicznych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie terminologii i zasad wprowadzania na rynek leków biopodobnych, zagadnień dotyczących ich etykietowania, ekstrapolacji, wymienialności i automatycznej substytucji. Opracowanie to przedstawia stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dotyczące leków biopodobnych, oparte na wytycznych EMA (European Medicine Agency) i stanowisku ESMO (European Society of Medical Oncology).

Abstract

Leki biopodobne odgrywają coraz większą rolę w terapii wielu chorób wraz z wygaśnięciem ochrony patentowej dla kolejnych leków biologicznych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie terminologii i zasad wprowadzania na rynek leków biopodobnych, zagadnień dotyczących ich etykietowania, ekstrapolacji, wymienialności i automatycznej substytucji. Opracowanie to przedstawia stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dotyczące leków biopodobnych, oparte na wytycznych EMA (European Medicine Agency) i stanowisku ESMO (European Society of Medical Oncology).

Get Citation
About this article
Title

Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 2 (2019)

Pages

51-56

Published online

2019-08-23

Page views

193

Article views/downloads

227

DOI

10.2478/ahp-2019-0009

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(2):51-56.

Authors

Iwona Hus
Joanna Drozd-Sokołowska
Lidia Gil
Ewa Lech-Marańda
Krzysztof Giannopoulos
Sebastian Giebel
Wojciech Jurczak
Tomasz Wróbel
Jan Maciej Zaucha
Tadeusz Robak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl