Vol 50, No 1 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-05-08

open access

Page views 332
Article views/downloads 407
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Opieka ginekologiczna po transplantacji komórek krwiotwórczych – zalecenia na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń

Łukasz Klasa1, Alicja Sadowska-Klasa2, Agnieszka Piekarska2, Magdalena Dutka2, Maria Bieniaszewska2, Dariusz Wydra1, Jan Maciej Zaucha2
DOI: 10.2478/ahp-2019-0002
Acta Haematol Pol 2019;50(1):10-14.

Abstract

Transplantacja komórek krwiotwórczych ( – HCT ) jest ugruntowaną metodą leczenia zarówno nienowotworowych, jak i rozrostowych chorób układu krwiotwórczego. U kobiet wiąże się jednak z występowaniem powikłań wczesnych i późnych dotyczących układu moczowo-płciowego. Konsekwencją gonadotoksycznego postępowania przygotowawczego (chemioterapii i radioterapii) jest przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników. U biorczyń allogenicznych przeszczepów ( HCT, allo-HCT) dodatkowo występują powikłania związane z występowaniem przewlekłej choroby przeczep przeciw gospodarzowi ( cGvHD) w istotny sposób upośledzające jakość życia kobiet w przypadku zajęcia strefy anogenitalnej (GvHDgyn). Dodatkowo przewlekła immunosupresja sprzyja występowaniu wtórnych nowotworów układu moczowo-płciowego. Pacjentki po HCT, szczególnie obciążone cGvHD, wymagają długoletniej interdyscyplinarnej opieki, włączając opiekę ginekologiczną. W pracy przedstawiono problemy ginekologiczne pacjentek po HCT oraz zaproponowano schemat standardu opieki ginekologicznej po transplantacji na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file