Vol 50, No 1 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-05-08

open access

Page views 567
Article views/downloads 700
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych

Karolina Kaźmierczak-Siedlecka1, Agnieszka Piekarska2, Ewelina Lubieniecka-Archutowska3, Marcin Bicz3, Marcin Folwarski4, Wojciech Makarewicz1, Jan Maciej Zaucha2
DOI: 10.2478/ahp-2019-0001
Acta Haematol Pol 2019;50(1):1-9.

Abstract

Niedożywienie jest istotnym problemem dotykającym chorych poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT). W okresie wczesnym po HCT, powikłania ze strony przewodu pokarmowego po postępowaniu przygotowawczym prowadzą do zmniejszonej podaży pokarmu i zaburzeń wchłaniania. Nasileniu niedożywienia sprzyja znacznie zwiększony katabolizm oraz rozwój choroby przeszczep przeciw gospodarzowi. Prowadzenie optymalnego leczenia żywieniowego pozostaje istotnym elementem opieki potransplantacyjnej. W pracy przedstawiono znaczenia regularnej oceny stanu odżywienia biorców HCT oraz omówiono dostępne metody leczenia żywieniowego. Żywienie doustne, które należy kontynuować tak długo jak jest to możliwe, można uzupełnić o preparaty wysokobiałkowe i wysokokaloryczne. Jeżeli żywienie doustne nie jest możliwe lub nie pokrywa zapotrzebowanie białkowo-kalorycznego, można rozważyć żywienie dojelitowe, jednak w praktyce klinicznej najczęściej stosowane jest żywienie pozajelitowe. W leczeniu żywieniowym chorych po HCT zastosowanie mogą znaleźć składniki immunomodulujące, w tym glutamina i kwasy tłuszczowe omega-3, oraz prebiotyki i probiotyki, które mogą korzystnie wpłynąć na skład mikrobiomu jelit.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file