Vol 49, No 4 (2018)
Kazuistyka/Case Report
Published online: 2018-12-31

open access

Page views 240
Article views/downloads 887
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p – opis przypadku

Bożena Sokołowska1, Ewa Wasik- Szczepanek1, Sylwia Chocholska1, Marek Hus1
DOI: 10.2478/ahp-2018-0029
Acta Haematol Pol 2018;49(4):251-256.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego chorego na PBL z obecnością delecji 17p, u którego zastosowanie immunochemioterapii nie przyniosło oczekiwanego efektu. Dopiero leczenie ibrutynibem doprowadziło do remisji częściowej choroby (zmniejszenia limfadenopatii, normalizacji obrazu morfologii krwi).

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file