open access

Vol 49, No 4 (2018)
Kazuistyka/Case Report
Submitted: 2018-04-12
Published online: 2018-12-31
Get Citation

Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p – opis przypadku

Bożena Sokołowska1, Ewa Wasik- Szczepanek1, Sylwia Chocholska1, Marek Hus1
DOI: 10.2478/ahp-2018-0029
·
Acta Haematol Pol 2018;49(4):251-256.
Affiliations
  1. Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w, Lublinie, Poland

open access

Vol 49, No 4 (2018)
Kazuistyka/Case Report
Submitted: 2018-04-12
Published online: 2018-12-31

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego chorego na PBL z obecnością delecji 17p, u którego zastosowanie immunochemioterapii nie przyniosło oczekiwanego efektu. Dopiero leczenie ibrutynibem doprowadziło do remisji częściowej choroby (zmniejszenia limfadenopatii, normalizacji obrazu morfologii krwi).

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego chorego na PBL z obecnością delecji 17p, u którego zastosowanie immunochemioterapii nie przyniosło oczekiwanego efektu. Dopiero leczenie ibrutynibem doprowadziło do remisji częściowej choroby (zmniejszenia limfadenopatii, normalizacji obrazu morfologii krwi).

Get Citation
About this article
Title

Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p – opis przypadku

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 49, No 4 (2018)

Pages

251-256

Published online

2018-12-31

Page views

157

Article views/downloads

575

DOI

10.2478/ahp-2018-0029

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2018;49(4):251-256.

Authors

Bożena Sokołowska
Ewa Wasik- Szczepanek
Sylwia Chocholska
Marek Hus

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl