Vol 49, No 4 (2018)
Praca Poglądowa/Review Article
Published online: 2018-12-31

open access

Page views 387
Article views/downloads 2292
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych

Aneta Malesa1, Justyna Nowak1, Katarzyna Skórka1, Marta Karp1, Krzysztof Giannopoulos1
DOI: 10.2478/ahp-2018-0025
Acta Haematol Pol 2018;49(4):207-227.

Abstract

Komórki nowotworowe modyfikują aktywność układu odpornościowego, wyciszając jego reakcję na rozwijający się nowotwór. Jednym z głównych szlaków prowadzących do wyciszenia aktywności limfocytów jest szlak PD-1/PD-L1, zatem jest jednym z głównych celów immunoterapii. Blokowanie PD-1 lub PD-L1 przy pomocy przeciwciał monoklonalnych umożliwia przywrócenie aktywności układu odpornościowego i wstrzymanie bądź cofnięcie choroby. W badaniach klinicznych określano skuteczność i bezpieczeństwo terapii przy użyciu przeciwciał anty-PD-1 oraz anty-PD-L1 w nowotworach litych oraz hematologicznych. Obiecujące wyniki badań, w monoterapii lub połączeniu z chemio- lub radioterapią, prowadzą do rejestracji terapii przeciwciał monoklonalnych anty-PD-1 i anty-PD-L1 w coraz większej liczbie chorych onkologicznych.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file