open access

Vol 49, No 4 (2018)
Zalecenia Ekspertów/Experts' Guidelines
Submitted: 2019-01-07
Published online: 2018-12-31
Get Citation

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

Krzysztof Giannopoulos12, Krzysztof Jamroziak3, Lidia Usnarska-Zubkiewicz4, Dominik Dytfeld5, Artur Jurczyszyn6, Jan Walewski7, Ewa Lech-Marańda3, Adam Walter-Croneck8, Barbara Pieńkowska-Grela9, Tomasz Wróbel4, Grzegorz Charliński10, Wiesław Wiktor Jędrzejczak11, Bogdan Małkowski12, Agnieszka Druzd-Sitek7, Tadeusz Robak13, Joanna Mańko8, Sebastian Giebel14, Ryszard Czepko15, Janusz Meder7, Anna Dmoszyńska1
DOI: 10.2478/ahp-2018-0024
·
Acta Haematol Pol 2018;49(4):157-206.
Affiliations
 1. Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św Jana z Dukli, Lublin
 2. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, UM w Lublinie, Lublin
 3. Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02–776 Warszawa, Poland
 4. Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, UM we Wrocławiu, Wrocław
 5. Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, UM w Poznaniu, Poznań
 6. Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 7. Klinika Nowotworów Układu Chłonnego w Warszawie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 8. Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, UM w Lublinie, Lublin
 9. Pracownia Genetyki Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 10. Oddział Hematologii Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruniu
 11. Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM, Warszawa
 12. Zakład Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 13. Klinika Hematologii UM w Łodzi, Łódź
 14. Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
 15. Oddział Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie, Kraków

open access

Vol 49, No 4 (2018)
Zalecenia Ekspertów/Experts' Guidelines
Submitted: 2019-01-07
Published online: 2018-12-31

Abstract

Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. Zawdzięczamy to dostępności nowych leków w pierwszej i kolejnych liniach leczenia, zmianie koncepcji leczenia i przedłużaniu czasu trwania leczenia, stosując leczenie konsolidujące oraz podtrzymujące do progresji choroby. Poza zmianą koncepcji leczenia, zmienia się obecnie również kryterium czasu rozpoczęcia terapii uwzględniające biomarkery aktywności choroby oraz dużą uwagę przywiązuje się optymalizacji leczenia w oparciu o dowody pochodzące z badań klinicznych. W artykule tym przedstawiono także zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia makroglobulinemii Waldenströma i innych dyskrazji plazmocytowych.

Abstract

Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. Zawdzięczamy to dostępności nowych leków w pierwszej i kolejnych liniach leczenia, zmianie koncepcji leczenia i przedłużaniu czasu trwania leczenia, stosując leczenie konsolidujące oraz podtrzymujące do progresji choroby. Poza zmianą koncepcji leczenia, zmienia się obecnie również kryterium czasu rozpoczęcia terapii uwzględniające biomarkery aktywności choroby oraz dużą uwagę przywiązuje się optymalizacji leczenia w oparciu o dowody pochodzące z badań klinicznych. W artykule tym przedstawiono także zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia makroglobulinemii Waldenströma i innych dyskrazji plazmocytowych.

Get Citation
About this article
Title

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 49, No 4 (2018)

Pages

157-206

Published online

2018-12-31

Page views

410

Article views/downloads

382

DOI

10.2478/ahp-2018-0024

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2018;49(4):157-206.

Authors

Krzysztof Giannopoulos
Krzysztof Jamroziak
Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Dominik Dytfeld
Artur Jurczyszyn
Jan Walewski
Ewa Lech-Marańda
Adam Walter-Croneck
Barbara Pieńkowska-Grela
Tomasz Wróbel
Grzegorz Charliński
Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Bogdan Małkowski
Agnieszka Druzd-Sitek
Tadeusz Robak
Joanna Mańko
Sebastian Giebel
Ryszard Czepko
Janusz Meder
Anna Dmoszyńska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl