Vol 49, No 4 (2018)
Zalecenia Ekspertów/Experts' Guidelines
Published online: 2018-12-31

open access

Page views 609
Article views/downloads 694
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

Krzysztof Giannopoulos12, Krzysztof Jamroziak3, Lidia Usnarska-Zubkiewicz4, Dominik Dytfeld5, Artur Jurczyszyn6, Jan Walewski7, Ewa Lech-Marańda3, Adam Walter-Croneck8, Barbara Pieńkowska-Grela9, Tomasz Wróbel4, Grzegorz Charliński10, Wiesław Wiktor Jędrzejczak11, Bogdan Małkowski12, Agnieszka Druzd-Sitek7, Tadeusz Robak13, Joanna Mańko8, Sebastian Giebel14, Ryszard Czepko15, Janusz Meder7, Anna Dmoszyńska1
DOI: 10.2478/ahp-2018-0024
Acta Haematol Pol 2018;49(4):157-206.

Abstract

Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. Zawdzięczamy to dostępności nowych leków w pierwszej i kolejnych liniach leczenia, zmianie koncepcji leczenia i przedłużaniu czasu trwania leczenia, stosując leczenie konsolidujące oraz podtrzymujące do progresji choroby. Poza zmianą koncepcji leczenia, zmienia się obecnie również kryterium czasu rozpoczęcia terapii uwzględniające biomarkery aktywności choroby oraz dużą uwagę przywiązuje się optymalizacji leczenia w oparciu o dowody pochodzące z badań klinicznych. W artykule tym przedstawiono także zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia makroglobulinemii Waldenströma i innych dyskrazji plazmocytowych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file