open access

Vol 49, No 3 (2018)
Kazuistyka/Case Report
Submitted: 2017-10-19
Published online: 2018-12-31
Get Citation

Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną – studium przypadku klinicznego

Agnieszka Szymczyk12, Monika Klimek3, Monika Podhorecka1, Małgorzata Kowal1, Waldemar Tomczak14, Justyna Kozińska1, Dorota Suszek5, Maria Majdan5, Marek Hus1
DOI: 10.2478/ahp-2018-0023
·
Acta Haematol Pol 2018;49(3):151-156.
Affiliations
  1. Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublinie
  2. Samodzielna Pracownia Transplantologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w, Lublinie
  3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w, Lublinie
  4. Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Uniwersytetu Medycznego w, Lublinie
  5. Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

open access

Vol 49, No 3 (2018)
Kazuistyka/Case Report
Submitted: 2017-10-19
Published online: 2018-12-31

Abstract

Zespół hemofagocytowy (ang. – HLH) charakteryzuje się nieprawidłową aktywacją układu immunologicznego, u podłoża której leżą zmiany genetyczne lub nabyte zaburzenia cytotoksyczności limfocytów T i NK. Objawy kliniczne są niespecyficzne i różnorodne, a postawienie rozpoznania, pomimo dostępności badań dodatkowych, jest niezwykle trudne. W artykule zaprezentowano przypadek kliniczny chorej, u której pierwotnie w obrazie klinicznym dominowała nawracająca gorączka oraz zmiany skórne sugerujące rozpoznanie rumienia guzowatego. Pomimo rozpoczęcia steroidoterapii oraz stosowania empirycznej antybiotykoterapii stan pacjentki nie ulegał poprawie. Do objawów klinicznych dołączyły się splenomegalia oraz zaburzenia w badaniach dodatkowych: trójukładowa cytopenia, hiperferrytynemia, hipertriglicerydemia, hipofibrynogenemia. Ponadto w obrazie histopatologicznym szpiku kostnego stwierdzono obecność hemofagocytów. Na podstawie obrazu klinicznego oraz badań dodatkowych postawiono rozpoznanie HLH. W terapii zastosowano chemioterapię zgodnie z protokołem HLH-2004, uzyskując całkowitą remisję.

Abstract

Zespół hemofagocytowy (ang. – HLH) charakteryzuje się nieprawidłową aktywacją układu immunologicznego, u podłoża której leżą zmiany genetyczne lub nabyte zaburzenia cytotoksyczności limfocytów T i NK. Objawy kliniczne są niespecyficzne i różnorodne, a postawienie rozpoznania, pomimo dostępności badań dodatkowych, jest niezwykle trudne. W artykule zaprezentowano przypadek kliniczny chorej, u której pierwotnie w obrazie klinicznym dominowała nawracająca gorączka oraz zmiany skórne sugerujące rozpoznanie rumienia guzowatego. Pomimo rozpoczęcia steroidoterapii oraz stosowania empirycznej antybiotykoterapii stan pacjentki nie ulegał poprawie. Do objawów klinicznych dołączyły się splenomegalia oraz zaburzenia w badaniach dodatkowych: trójukładowa cytopenia, hiperferrytynemia, hipertriglicerydemia, hipofibrynogenemia. Ponadto w obrazie histopatologicznym szpiku kostnego stwierdzono obecność hemofagocytów. Na podstawie obrazu klinicznego oraz badań dodatkowych postawiono rozpoznanie HLH. W terapii zastosowano chemioterapię zgodnie z protokołem HLH-2004, uzyskując całkowitą remisję.

Get Citation
About this article
Title

Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną – studium przypadku klinicznego

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 49, No 3 (2018)

Pages

151-156

Published online

2018-12-31

Page views

199

Article views/downloads

378

DOI

10.2478/ahp-2018-0023

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2018;49(3):151-156.

Authors

Agnieszka Szymczyk
Monika Klimek
Monika Podhorecka
Małgorzata Kowal
Waldemar Tomczak
Justyna Kozińska
Dorota Suszek
Maria Majdan
Marek Hus

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl