open access

Vol 49, No 3 (2018)
Praca Poglądowa/Review Article
Submitted: 2018-06-02
Published online: 2018-12-31
Get Citation

Statystyka w praktyce hematologicznej

Iga Andrasiak1, Tomasz Wróbel2
DOI: 10.2478/ahp-2018-0019
·
Acta Haematol Pol 2018;49(3):121-127.
Affiliations
  1. Dział Badawczy WroMedica, Wrocław
  2. Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

open access

Vol 49, No 3 (2018)
Praca Poglądowa/Review Article
Submitted: 2018-06-02
Published online: 2018-12-31

Abstract

Wraz ze stale rosnącą liczbą badań w dziedzinie hematologii, znajomość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie i interpretacji wyników stała się niezbędnym narzędziem pracy klinicystów. W artykule omówiono najczęściej stosowane testy statystyczne oraz zdefiniowano punkty końcowe stosowane podczas raportowania rezultatów badań klinicznych. Testy statystyczne funkcjonują na zasadzie testowania hipotez. Odrzucenie lub nieodrzucenie danej hipotezy zależy od wybranego poziomu istotności oraz wyliczonej wartości p. Z kolei otrzymany przedział ufności wskazuje na wielkość efektu i precyzję oszacowania. W hematologii głównie raportowanymi punktami końcowymi są: całkowite przeżycie (ang. – OS), przeżycie wolne od progresji (ang. – PFS), odpowiedź na leczenie (ang. – ORR) oraz coraz częściej spotykana, ocena terapii raportowana przez pacjenta ( – PRO). Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju medycyny, znajomość biostatystyki jest niezbędna w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, a także ocenianiu, interpretowaniu i raportowaniu wyników przeprowadzonych badań.

Abstract

Wraz ze stale rosnącą liczbą badań w dziedzinie hematologii, znajomość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie i interpretacji wyników stała się niezbędnym narzędziem pracy klinicystów. W artykule omówiono najczęściej stosowane testy statystyczne oraz zdefiniowano punkty końcowe stosowane podczas raportowania rezultatów badań klinicznych. Testy statystyczne funkcjonują na zasadzie testowania hipotez. Odrzucenie lub nieodrzucenie danej hipotezy zależy od wybranego poziomu istotności oraz wyliczonej wartości p. Z kolei otrzymany przedział ufności wskazuje na wielkość efektu i precyzję oszacowania. W hematologii głównie raportowanymi punktami końcowymi są: całkowite przeżycie (ang. – OS), przeżycie wolne od progresji (ang. – PFS), odpowiedź na leczenie (ang. – ORR) oraz coraz częściej spotykana, ocena terapii raportowana przez pacjenta ( – PRO). Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju medycyny, znajomość biostatystyki jest niezbędna w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, a także ocenianiu, interpretowaniu i raportowaniu wyników przeprowadzonych badań.

Get Citation
About this article
Title

Statystyka w praktyce hematologicznej

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 49, No 3 (2018)

Pages

121-127

Published online

2018-12-31

Page views

243

Article views/downloads

1185

DOI

10.2478/ahp-2018-0019

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2018;49(3):121-127.

Authors

Iga Andrasiak
Tomasz Wróbel

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl