open access

Vol 49, No 3 (2018)
Praca Poglądowa/Review Article
Submitted: 2018-10-16
Published online: 2018-12-31
Get Citation

Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym

Norbert Grząśko123, Krzysztof Jamroziak43, Anna Dmoszyńska23, Krzysztof Giannopoulos123
DOI: 10.2478/ahp-2018-0017
·
Acta Haematol Pol 2018;49(3):102-111.
Affiliations
  1. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  2. Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Dukli
  3. Polska Grupa Szpiczakowa, Szpiczakowa
  4. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

open access

Vol 49, No 3 (2018)
Praca Poglądowa/Review Article
Submitted: 2018-10-16
Published online: 2018-12-31

Abstract

Przeżycie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (ang. – MM) poprawiło się znacznie w ostatnich kilkunastu latach dzięki wprowadzeniu do terapii nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu czy leki immunomodulujące. Pomimo tego MM pozostaje nieuleczalną chorobą o bardzo heterogennym przebiegu i zróżnicowanym rokowaniu. Istnieje grupa pacjentów, których przeżycie sięga ponad 10 lat, a równocześnie wielu chorych nie osiąga nigdy dobrej odpowiedzi na leczenie i żyje krócej niż 3 lata. Aktualnie stosowana klasyfikacja R-ISS (ang. ) uwzględnia del(17p), t(4;14) i t(14;16) jako negatywne czynniki ryzyka. Według ostatnich zaleceń Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (ang. – IMWG) do zmian wysokiego ryzyka należą t(4;14), t(14;16), t(14;20), del(17p), amp(1q) i równoznaczna z nią del(1p) oraz hipodiploidia. W poniższym artykule przedstawiono definicję wysokiego ryzyka cytogenetycznego w MM oraz wpływ nowych terapii na rokowanie i wyniki leczenia u chorych z tej grupy.

Abstract

Przeżycie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (ang. – MM) poprawiło się znacznie w ostatnich kilkunastu latach dzięki wprowadzeniu do terapii nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu czy leki immunomodulujące. Pomimo tego MM pozostaje nieuleczalną chorobą o bardzo heterogennym przebiegu i zróżnicowanym rokowaniu. Istnieje grupa pacjentów, których przeżycie sięga ponad 10 lat, a równocześnie wielu chorych nie osiąga nigdy dobrej odpowiedzi na leczenie i żyje krócej niż 3 lata. Aktualnie stosowana klasyfikacja R-ISS (ang. ) uwzględnia del(17p), t(4;14) i t(14;16) jako negatywne czynniki ryzyka. Według ostatnich zaleceń Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (ang. – IMWG) do zmian wysokiego ryzyka należą t(4;14), t(14;16), t(14;20), del(17p), amp(1q) i równoznaczna z nią del(1p) oraz hipodiploidia. W poniższym artykule przedstawiono definicję wysokiego ryzyka cytogenetycznego w MM oraz wpływ nowych terapii na rokowanie i wyniki leczenia u chorych z tej grupy.

Get Citation
About this article
Title

Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 49, No 3 (2018)

Pages

102-111

Published online

2018-12-31

Page views

201

Article views/downloads

632

DOI

10.2478/ahp-2018-0017

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2018;49(3):102-111.

Authors

Norbert Grząśko
Krzysztof Jamroziak
Anna Dmoszyńska
Krzysztof Giannopoulos

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl