open access

Vol 49, No 3 (2018)
Praca Poglądowa/Review Article
Published online: 2018-12-31
Submitted: 2018-10-16
Get Citation

Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym

Norbert Grząśko, Krzysztof Jamroziak, Anna Dmoszyńska, Krzysztof Giannopoulos
DOI: 10.2478/ahp-2018-0017
·
Acta Haematol Pol 2018;49(3):102-111.

open access

Vol 49, No 3 (2018)
Praca Poglądowa/Review Article
Published online: 2018-12-31
Submitted: 2018-10-16

Abstract

Przeżycie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (ang. – MM) poprawiło się znacznie w ostatnich kilkunastu latach dzięki wprowadzeniu do terapii nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu czy leki immunomodulujące. Pomimo tego MM pozostaje nieuleczalną chorobą o bardzo heterogennym przebiegu i zróżnicowanym rokowaniu. Istnieje grupa pacjentów, których przeżycie sięga ponad 10 lat, a równocześnie wielu chorych nie osiąga nigdy dobrej odpowiedzi na leczenie i żyje krócej niż 3 lata. Aktualnie stosowana klasyfikacja R-ISS (ang. ) uwzględnia del(17p), t(4;14) i t(14;16) jako negatywne czynniki ryzyka. Według ostatnich zaleceń Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (ang. – IMWG) do zmian wysokiego ryzyka należą t(4;14), t(14;16), t(14;20), del(17p), amp(1q) i równoznaczna z nią del(1p) oraz hipodiploidia. W poniższym artykule przedstawiono definicję wysokiego ryzyka cytogenetycznego w MM oraz wpływ nowych terapii na rokowanie i wyniki leczenia u chorych z tej grupy.

Abstract

Przeżycie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (ang. – MM) poprawiło się znacznie w ostatnich kilkunastu latach dzięki wprowadzeniu do terapii nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu czy leki immunomodulujące. Pomimo tego MM pozostaje nieuleczalną chorobą o bardzo heterogennym przebiegu i zróżnicowanym rokowaniu. Istnieje grupa pacjentów, których przeżycie sięga ponad 10 lat, a równocześnie wielu chorych nie osiąga nigdy dobrej odpowiedzi na leczenie i żyje krócej niż 3 lata. Aktualnie stosowana klasyfikacja R-ISS (ang. ) uwzględnia del(17p), t(4;14) i t(14;16) jako negatywne czynniki ryzyka. Według ostatnich zaleceń Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (ang. – IMWG) do zmian wysokiego ryzyka należą t(4;14), t(14;16), t(14;20), del(17p), amp(1q) i równoznaczna z nią del(1p) oraz hipodiploidia. W poniższym artykule przedstawiono definicję wysokiego ryzyka cytogenetycznego w MM oraz wpływ nowych terapii na rokowanie i wyniki leczenia u chorych z tej grupy.

Get Citation
About this article
Title

Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 49, No 3 (2018)

Pages

102-111

Published online

2018-12-31

DOI

10.2478/ahp-2018-0017

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2018;49(3):102-111.

Authors

Norbert Grząśko
Krzysztof Jamroziak
Anna Dmoszyńska
Krzysztof Giannopoulos

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl