Vol 49, No 3 (2018)
Zalecenia Ekspertów/Experts' Guidelines
Published online: 2018-12-31

open access

Page views 522
Article views/downloads 2425
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG

Iwona Hus1, Agnieszka Piekarska2, Jacek Roliński3, Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus4, Krzysztof Giannopoulos5, Krzysztof Jamroziak6, Beata Piątkowska-Jakubas7, Agnieszka Wierzbowska8, Jan Maciej Zaucha2, Sebastian Giebel9, Tadeusz Robak8, Lidia Gil10
DOI: 10.2478/ahp-2018-0016
Acta Haematol Pol 2018;49(3):93-101.

Abstract

Zakażenia należą do najczęstszych przyczyn chorobowości i śmiertelności chorych na nowotwory hematologiczne, a stosowanie szczepień ochronnych może w istotnym stopniu wpłynąć na zmniejszenie częstości ich występowania. W pracy przedstawiono przegląd danych dotyczących ryzyka zakażeń oraz skuteczności immunizacji czynnej u chorych na nowotwory hematologiczne i u pacjentów z anatomiczną lub czynnościową asplenią. Ponadto zawarto rekomendacje dla populacji polskich pacjentów opracowane przez Sekcję Zakażeń Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. Uwzględniono zarówno zalecenia ogólne dotyczące chorych na nowotwory, jak i szczegółowe odnoszące się do określonych nowotworów hematologicznych. Przedstawiono również propozycje poprawy organizacji szczepień u chorych na nowotwory hematologiczne w Polsce.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file