Vol 49, No 2 (2018)
REVIEW ARTICLE
Published online: 2018-08-30

open access

Page views 626
Article views/downloads 3455
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

Kamila Skwierawska1, Anna Waszczuk-Gajda12, Agnieszka Perkowska-Ptasińska3, Grzegorz Basak12, Wiesław W. Jędrzejczak12
DOI: 10.2478/ahp-2018-0010
Acta Haematol Pol 2018;49(2):50-58.

Abstract

Termin gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) w akronimie różni się jedynie jedną literą od gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu (MGUS), jednakże w znaczeniu klinicznym jest to zupełnie inna jednostka. W przebiegu MGRS białko produkowane przez klon komórek uszkadza nerki, przez co może prowadzić do ich niewydolności. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego jednostek chorobowych zaliczanych do grupy MGRS, ich podziału ze względu na typ uszkodzenia nerek i charakterystykę deponowanych w nich złogów. W pracy omówiono także współczesne możliwości leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych zaliczanych do MGRS.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file