open access

Vol 49, No 2 (2018)
REVIEW ARTICLE
Published online: 2018-08-30
Submitted: 2017-11-13
Get Citation

Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

Kamila Skwierawska, Anna Waszczuk-Gajda, Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Grzegorz Basak, Wiesław W. Jędrzejczak
DOI: 10.2478/ahp-2018-0010
·
Acta Haematol Pol 2018;49(2):50-58.

open access

Vol 49, No 2 (2018)
REVIEW ARTICLE
Published online: 2018-08-30
Submitted: 2017-11-13

Abstract

Termin gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) w akronimie różni się jedynie jedną literą od gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu (MGUS), jednakże w znaczeniu klinicznym jest to zupełnie inna jednostka. W przebiegu MGRS białko produkowane przez klon komórek uszkadza nerki, przez co może prowadzić do ich niewydolności. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego jednostek chorobowych zaliczanych do grupy MGRS, ich podziału ze względu na typ uszkodzenia nerek i charakterystykę deponowanych w nich złogów. W pracy omówiono także współczesne możliwości leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych zaliczanych do MGRS.

Abstract

Termin gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) w akronimie różni się jedynie jedną literą od gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu (MGUS), jednakże w znaczeniu klinicznym jest to zupełnie inna jednostka. W przebiegu MGRS białko produkowane przez klon komórek uszkadza nerki, przez co może prowadzić do ich niewydolności. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego jednostek chorobowych zaliczanych do grupy MGRS, ich podziału ze względu na typ uszkodzenia nerek i charakterystykę deponowanych w nich złogów. W pracy omówiono także współczesne możliwości leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych zaliczanych do MGRS.

Get Citation
About this article
Title

Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 49, No 2 (2018)

Pages

50-58

Published online

2018-08-30

DOI

10.2478/ahp-2018-0010

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2018;49(2):50-58.

Authors

Kamila Skwierawska
Anna Waszczuk-Gajda
Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Grzegorz Basak
Wiesław W. Jędrzejczak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl