open access

Vol 49, No 2 (2018)
REVIEW ARTICLE
Submitted: 2017-11-13
Published online: 2018-08-30
Get Citation

Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

Kamila Skwierawska1, Anna Waszczuk-Gajda12, Agnieszka Perkowska-Ptasińska3, Grzegorz Basak12, Wiesław W. Jędrzejczak12
DOI: 10.2478/ahp-2018-0010
·
Acta Haematol Pol 2018;49(2):50-58.
Affiliations
  1. Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Warsaw, Poland
  2. Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Poland
  3. Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego, Warsaw, Poland

open access

Vol 49, No 2 (2018)
REVIEW ARTICLE
Submitted: 2017-11-13
Published online: 2018-08-30

Abstract

Termin gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) w akronimie różni się jedynie jedną literą od gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu (MGUS), jednakże w znaczeniu klinicznym jest to zupełnie inna jednostka. W przebiegu MGRS białko produkowane przez klon komórek uszkadza nerki, przez co może prowadzić do ich niewydolności. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego jednostek chorobowych zaliczanych do grupy MGRS, ich podziału ze względu na typ uszkodzenia nerek i charakterystykę deponowanych w nich złogów. W pracy omówiono także współczesne możliwości leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych zaliczanych do MGRS.

Abstract

Termin gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) w akronimie różni się jedynie jedną literą od gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu (MGUS), jednakże w znaczeniu klinicznym jest to zupełnie inna jednostka. W przebiegu MGRS białko produkowane przez klon komórek uszkadza nerki, przez co może prowadzić do ich niewydolności. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego jednostek chorobowych zaliczanych do grupy MGRS, ich podziału ze względu na typ uszkodzenia nerek i charakterystykę deponowanych w nich złogów. W pracy omówiono także współczesne możliwości leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych zaliczanych do MGRS.

Get Citation
About this article
Title

Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 49, No 2 (2018)

Pages

50-58

Published online

2018-08-30

Page views

457

Article views/downloads

2403

DOI

10.2478/ahp-2018-0010

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2018;49(2):50-58.

Authors

Kamila Skwierawska
Anna Waszczuk-Gajda
Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Grzegorz Basak
Wiesław W. Jędrzejczak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl