English Polski
Vol 23, No 3 (2017)
Research paper
Published online: 2017-09-28

open access

Page views 1103
Article views/downloads 1349
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Prognosis of morbidity on type 2 diabetes according to the FINDRISC questionnaire — preliminary study

Zanna Fiodorenko-Dumas1, Magdalena Starzyk, Malgorzata Paprocka-Borowicz, Rafal Malecki, Maciej Rabczynski, Rajmund Adamiec
Acta Angiologica 2017;23(3):124-129.

Abstract

Introduction. Diabetes is not only an issue related to secretory organs or complications permanently attached to any ongoing disease process, but it is also an issue of public health as it is one of the four top priority non-contagious diseases the entire world is fighting against. The aim of this research was to assess the risk of possible diabetes incidence amongst a group of test subjects which may occur in the next decade. The study was based on a FINDRISC questionnaire.

Material and methods. The research group were comprised of 100 responders at the ages of 18 to 88, including 70 female and 30 male subjects. The mean age of the men was 47.6 ± 19.98 years, while for the women it was 53.61 ± 18.31 years.

Results. The results obtained in the questionnaire showed that the risk of diabetes incidence increased in subjects who turned 55 years of age in comparison to the younger responders. The risk of developing diabetes increased with the increase of BMI at the correlation coefficient 0.657 and p < 0.001.

Conclusions. Genetic affinity was determined to be an irrelevant variable in the risk of developing diabetes. Both BMI and the age were strong factors determining the future risk of diabetes incidence.

References

 1. Grzeszczak W. Patogeneza i leczenie chorych na cukrzycę typu 2. Co nowego opublikowano na ten temat w pierwszej połowie 2010 roku? Choroby Serca i Naczyń. 2010; 7(3): 119–120.
 2. American Diabetes Association. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 2010; 33(10): 63–65.
 3. Cichocka A. Cukrzyca typu 2 – cz. I. Epidemia naszych czasów. Choroby Cywilizacyjne. 2013; 67: 39.
 4. Drzycimska-Tatka B, Drab-Rybczyńska A, Kasprzak J. Ekonomia XXI wieku. Hygeia Public Health. 2011; 46(4): 428.
 5. Topór-Mądry R, Zdrojewskiego T. Strojka K Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium, Instytut praw pacjenta i edukacji zdrowotnej. 2016; 03.
 6. Czeleko T, Śliwczyński A, Nawrot I, et al. The incidence of major, nontraumatic lower amputations in patients without diabetes mellitus in Poland during 2009–2012, based on Polish National Health Found data. Acta Angiol. 2014; 20(3): 124–131.
 7. Wierusz-Wysocka B. Związki patogenetyczne między mikro- i makroangiopatią cukrzycową. Część II. Nowe spojrzenie na patogenezę makroangiopatii cukrzycowej. Diabetologia Praktyczna. 2009; 10(5): 173.
 8. Laughin A. Powikłania cukrzycowe. In: Laughin A. ed. Cukrzyca. Nowe spojrzenie na leczenie. Astrum, Wrocław 2014: 87–88.
 9. Leszczyk M. Skala oceny ryzyka wystąpienia zachorowania na cukrzycę typu 2 – FINDRISC. Kardiologia na co Dzień. 2009; 4(3–4): 103–104.
 10. Sapilak BJ, Mastalerz-Migas A, Pokorna-Kałwak D. Wykorzystanie karty FINDRISC jako narzędzia oceny ryzyka rozwoju cukrzycy w populacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym. Family Medicine & Primary Care Review. 2014; 16(2): 158–160.
 11. Cisińska G, Moczulski D. Analysis of risk factors of diabetes based on FINDRISC survey. Hygeia Public Health. 2013; 48(2): 200–204.
 12. Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą. Niebieska księga cukrzycy. , Warszawa 2013.
 13. Balkau B, Sapinho D, Petrella A, et al. D.E.S.I.R. Study Group. Prescreening tools for diabetes and obesity-associated dyslipidaemia: comparing BMI, waist and waist hip ratio. The D.E.S.I.R. Study. Eur J Clin Nutr. 2006; 60(3): 295–304.
 14. Czupryniak L. (ed.) Koalicja na rzecz walki z cukrzycą. Raport z badania „Społeczny obraz cukrzycy. 2010: 13.
 15. Cisińska G, Moczulski D. Analiza czynników ryzyka cukrzycy na podstawie ankiety FINDRISC. Hygeia Public Health. 2013; 48(2): 200–204.
 16. Sieradzki J, Wilkins A, Szczepański M. SCREEN-POL 2- aktywne wyszukiwanie i wczesne rozpoznawanie cukrzycy typu 2u pacjentów zgłaszających się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Diabetologia Praktyczna. 2005; 6(3): 112.
 17. Leczenie i koszty cukrzycy w Polsce. Raport z badania Desk Research dla PSD. 2007: 33.
 18. Steciwko A, Januszewicz A, Opolski G, et al. Leczenie nadciśnienia tętniczego u 74745 chorych w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – wyniki badania POZ-NAD. Nadciśnienie Tętnicze. 2008; 12(2): 101–107.
 19. Adamiec R, Zdrojowy K, Sutkowska E, et al. WET-Diab – badanie populacyjne mieszkańców Wrocławia w kontekście chorobowości z powodu cukrzycy – doniesienia wstępne. Diabetologia Praktyczna. 2004; 5(4): 192.