English Polski
Vol 13, Supp. A (2007)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2007-01-19

open access

Page views 602
Article views/downloads 3863
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej 20-24 kwietnia 2007 r., Zakopane

Redakcja AA

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file