open access

Vol 16, No 4 (2010)
Guidelines / Expert consensus
Published online: 2010-12-28
Get Citation

European Society of Vascular Surgery (ESVS) guidelines. Invasive treatment for carotid stenosis: indications, techniques

C.D. Liapis, Sir P.R.F. Bell, D. Mikhailidis, J. Sivenius, A. Nicolaides, J. Fernandes e Fernandes6 G. Biasi, L. Norgren
Acta Angiologica 2010;16(4):190-215.

open access

Vol 16, No 4 (2010)
Guidelines
Published online: 2010-12-28

Abstract

Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (ESVS) zgromadziło grupę ekspertów zajmujących się patologią tętnic szyjnych (CAD) w celu stworzenia uaktualnionych wytycznych dotyczących inwazyjnego leczenia zwężenia tętnicy szyjnej. Zalecenia oceniano, przypisując im odpowiedni poziom dowodów. Wykonanie endarterektomii tętnicy szyjnej (CEA) zaleca się u pacjentów z objawami, u których zwężenie jest większe niż 50%, jeśli częstość występowania udaru mózgu/zgonu w okresie okołooperacyjnym wynosi mniej niż 6% [A]; najlepiej, aby CEA wykonano w ciągu 2 tygodni od wystąpienia ostatnich objawów [A]. Zabieg ten zaleca się także u mężczyzn, u których nie stwierdza się objawów, w wieku poniżej 75 rż., ze zwężeniem wynoszącym 70–99%, jeśli częstość występowania udaru mózgu/zgonu w okresie okołooperacyjnym wynosi mniej niż 3% [A]. Korzyści z przeprowadzenia CEA u kobiet, u których nie występują objawy, są istotnie mniejsze niż u mężczyzn [A], dlatego wykonanie tego zabiegu powinno rozważać się tylko u młodszych kobiet bez dodatkowych obciążeń. Preferuje się przeprowadzanie angioplastyki z użyciem łaty nad pierwotnym zamknięciem tętnicy [A]. Przed zabiegiem CEA, w jego trakcie i po nim chorym należy zalecić stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce dobowej 75–325 mg i terapię statynami [A]. Zabieg stentowania tętnicy szyjnej (CAS) powinno się wykonywać jedynie u pacjentów, u których przeprowadzenie zabiegu CEA wiąże się z dużym ryzykiem, w dużych ośrodkach o udokumentowanym małym ryzyku wystąpienia zgonu i udaru mózgu w okresie okołooperacyjnym lub w ramach randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych [C]. Zabieg CAS należy wykonywać, stosując jednocześnie podwójne leczenie przeciwpłytkowe z użyciem kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu [A]. Wykorzystanie systemów protekcji mózgu prawdopodobnie jest korzystne [C].

Acta Angiol 2010; 16, 4: 190–215

Abstract

Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (ESVS) zgromadziło grupę ekspertów zajmujących się patologią tętnic szyjnych (CAD) w celu stworzenia uaktualnionych wytycznych dotyczących inwazyjnego leczenia zwężenia tętnicy szyjnej. Zalecenia oceniano, przypisując im odpowiedni poziom dowodów. Wykonanie endarterektomii tętnicy szyjnej (CEA) zaleca się u pacjentów z objawami, u których zwężenie jest większe niż 50%, jeśli częstość występowania udaru mózgu/zgonu w okresie okołooperacyjnym wynosi mniej niż 6% [A]; najlepiej, aby CEA wykonano w ciągu 2 tygodni od wystąpienia ostatnich objawów [A]. Zabieg ten zaleca się także u mężczyzn, u których nie stwierdza się objawów, w wieku poniżej 75 rż., ze zwężeniem wynoszącym 70–99%, jeśli częstość występowania udaru mózgu/zgonu w okresie okołooperacyjnym wynosi mniej niż 3% [A]. Korzyści z przeprowadzenia CEA u kobiet, u których nie występują objawy, są istotnie mniejsze niż u mężczyzn [A], dlatego wykonanie tego zabiegu powinno rozważać się tylko u młodszych kobiet bez dodatkowych obciążeń. Preferuje się przeprowadzanie angioplastyki z użyciem łaty nad pierwotnym zamknięciem tętnicy [A]. Przed zabiegiem CEA, w jego trakcie i po nim chorym należy zalecić stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce dobowej 75–325 mg i terapię statynami [A]. Zabieg stentowania tętnicy szyjnej (CAS) powinno się wykonywać jedynie u pacjentów, u których przeprowadzenie zabiegu CEA wiąże się z dużym ryzykiem, w dużych ośrodkach o udokumentowanym małym ryzyku wystąpienia zgonu i udaru mózgu w okresie okołooperacyjnym lub w ramach randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych [C]. Zabieg CAS należy wykonywać, stosując jednocześnie podwójne leczenie przeciwpłytkowe z użyciem kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu [A]. Wykorzystanie systemów protekcji mózgu prawdopodobnie jest korzystne [C].

Acta Angiol 2010; 16, 4: 190–215

Get Citation

Keywords

zwężenie tętnicy szyjnej; leczenie; wytyczne; angioplastyka; stentowanie; endarterektomia

About this article
Title

European Society of Vascular Surgery (ESVS) guidelines. Invasive treatment for carotid stenosis: indications, techniques

Journal

Acta Angiologica

Issue

Vol 16, No 4 (2010)

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

190-215

Published online

2010-12-28

Page views

1956

Article views/downloads

31492

Bibliographic record

Acta Angiologica 2010;16(4):190-215.

Keywords

zwężenie tętnicy szyjnej
leczenie
wytyczne
angioplastyka
stentowanie
endarterektomia

Authors

C.D. Liapis
Sir P.R.F. Bell
D. Mikhailidis
J. Sivenius
A. Nicolaides
J. Fernandes e Fernandes6 G. Biasi
L. Norgren

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl