open access

Vol 22, No 3 (2016)
Zalecenia
Published online: 2017-02-10
Get Citation

Wytyczne profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów leczonych operacyjnie

Tomasz Urbanek, Zbigniew Krasiński, Maciej Kostrubiec, Wojciech Sydor, Piotr Wysocki, Artur Antoniewicz, Beata Begier-Krasińska, Wojciech Dyszkiewicz, Jan Kulig, Piotr Ładziński, Janina Markowska, Rodryg Ramlau, Piotr Rutkowski, Stefan Sajdak, Damian Ziaja, Krzysztof Ziaja
Acta Angiologica 2016;22(3):103-136.

open access

Vol 22, No 3 (2016)
Zalecenia
Published online: 2017-02-10

Abstract

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ), mimo że często występuje na różnych etapach rozwoju procesu nowotworowego, stanowi ciągle niedoceniany problem w populacji chorych onkologicznych. Terapia przeciwnowotworowa, zabiegi operacyjne czy znacznego stopnia zaawansowanie choroby nowotworowej to tylko niektóre czynniki ryzyka ŻChZZ, stanowiącej nadal jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w populacji pacjentów onkologicznych. Zróżnicowanie ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz ryzyka powikłań, w tym powikłań krwotocznych, pomiędzy poszczególnymi grupami chorych onkologicznych sugeruje przeprowadzenie indywidualnej oceny ryzyka i postępowanie profilaktyczne zależne od sytuacji klinicznej konkretnego pacjenta. Uzasadnia to także stałą aktualizację wytycznych postępowania profilaktycznego proponowanego chorym onkologicznym. W dokumencie przedstawiono oparte na przeglądzie piśmiennictwa zasady postępowania profilaktycznego w populacji chorych onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki przeciwzakrzepowej w dyscyplinach zabiegowych.

Abstract

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ), mimo że często występuje na różnych etapach rozwoju procesu nowotworowego, stanowi ciągle niedoceniany problem w populacji chorych onkologicznych. Terapia przeciwnowotworowa, zabiegi operacyjne czy znacznego stopnia zaawansowanie choroby nowotworowej to tylko niektóre czynniki ryzyka ŻChZZ, stanowiącej nadal jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w populacji pacjentów onkologicznych. Zróżnicowanie ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz ryzyka powikłań, w tym powikłań krwotocznych, pomiędzy poszczególnymi grupami chorych onkologicznych sugeruje przeprowadzenie indywidualnej oceny ryzyka i postępowanie profilaktyczne zależne od sytuacji klinicznej konkretnego pacjenta. Uzasadnia to także stałą aktualizację wytycznych postępowania profilaktycznego proponowanego chorym onkologicznym. W dokumencie przedstawiono oparte na przeglądzie piśmiennictwa zasady postępowania profilaktycznego w populacji chorych onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki przeciwzakrzepowej w dyscyplinach zabiegowych.

Get Citation

Keywords

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, choroba nowotworowa, leczenie chirurgiczne schorzeń onkologicznych, profilaktyka przeciwzakrzepowa, terapia przeciwnowotworowa

About this article
Title

Wytyczne profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów leczonych operacyjnie

Journal

Acta Angiologica

Issue

Vol 22, No 3 (2016)

Pages

103-136

Published online

2017-02-10

Bibliographic record

Acta Angiologica 2016;22(3):103-136.

Keywords

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
choroba nowotworowa
leczenie chirurgiczne schorzeń onkologicznych
profilaktyka przeciwzakrzepowa
terapia przeciwnowotworowa

Authors

Tomasz Urbanek
Zbigniew Krasiński
Maciej Kostrubiec
Wojciech Sydor
Piotr Wysocki
Artur Antoniewicz
Beata Begier-Krasińska
Wojciech Dyszkiewicz
Jan Kulig
Piotr Ładziński
Janina Markowska
Rodryg Ramlau
Piotr Rutkowski
Stefan Sajdak
Damian Ziaja
Krzysztof Ziaja

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl