English Polski
Vol 22, No 3 (2016)
Guidelines / Expert consensus
Published online: 2017-02-10

open access

Page views 1224
Article views/downloads 11760
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wytyczne profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów leczonych operacyjnie

Tomasz Urbanek, Zbigniew Krasiński, Maciej Kostrubiec, Wojciech Sydor, Piotr Wysocki, Artur Antoniewicz, Beata Begier-Krasińska, Wojciech Dyszkiewicz, Jan Kulig, Piotr Ładziński, Janina Markowska, Rodryg Ramlau, Piotr Rutkowski, Stefan Sajdak, Damian Ziaja, Krzysztof Ziaja
Acta Angiologica 2016;22(3):103-136.

Abstract

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ), mimo że często występuje na różnych etapach rozwoju procesu nowotworowego, stanowi ciągle niedoceniany problem w populacji chorych onkologicznych. Terapia przeciwnowotworowa, zabiegi operacyjne czy znacznego stopnia zaawansowanie choroby nowotworowej to tylko niektóre czynniki ryzyka ŻChZZ, stanowiącej nadal jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w populacji pacjentów onkologicznych. Zróżnicowanie ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz ryzyka powikłań, w tym powikłań krwotocznych, pomiędzy poszczególnymi grupami chorych onkologicznych sugeruje przeprowadzenie indywidualnej oceny ryzyka i postępowanie profilaktyczne zależne od sytuacji klinicznej konkretnego pacjenta. Uzasadnia to także stałą aktualizację wytycznych postępowania profilaktycznego proponowanego chorym onkologicznym. W dokumencie przedstawiono oparte na przeglądzie piśmiennictwa zasady postępowania profilaktycznego w populacji chorych onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki przeciwzakrzepowej w dyscyplinach zabiegowych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. Going from evidence to recommendations. BMJ. 2008; 336(7652): 1049–1051.
 2. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE Working Group. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2008; 336(7650): 924–926.
 3. Guyatt GH, Norris SL, Schulman S, et al. American College of Chest Physicians. Methodology for the development of antithrombotic therapy and prevention of thrombosis guidelines: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 141(2 Suppl): 53S–70S.
 4. Farge D, Bounameaux H, Brenner B, et al. International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. J Thromb Haemost. 2013; 11(1): 56–70.
 5. Debourdeau P, Farge D, Beckers M, et al. International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of thrombosis associated with central venous catheters in patients with cancer. J Thromb Haemost. 2013; 11(1): 71–80.
 6. Lyman GH, Bohlke K, Khorana AA, et al. American Society of Clinical Oncology, American Society of Clinical Oncology Clinical Practice, American Society of Clinical Oncology. American Society of Clinical Oncology guideline: recommendations for venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer. J Clin Oncol. 2007; 25(34): 5490–5505.
 7. Lyman G, Kuderer N. Prevention and treatment of venous thromboembolism among patients with cancer: The American Society of Clinical Oncology Guidelines. Thrombosis Research. 2010; 125: S120–S127.
 8. Lyman GH, Bohlke K, Falanga A, et al. American Society of Clinical Oncology, American Society of Clinical Oncology, American Society of Clinical Oncology Clinical Practice. Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2013; 31(17): 2189–2204.
 9. Lyman GH, Bohlke K, Khorana AA, et al. Venous Thromboembolism Prophylaxis and Treatment in Patients With Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update 2014. J Clin Oncol. 2015; 33: 654–656.
 10. Mandalà M, Falanga A, Roila F, et al. ESMO Guidelines Working Group. Management of venous thromboembolism (VTE) in cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2011; 22 Suppl 6: vi85–vi92.
 11. Streiff MB. National Comprehensive Cancer Center Network. The National Comprehensive Cancer Center Network (NCCN) guidelines on the management of venous thromboembolism in cancer patients. Thromb Res. 2010; 125 Suppl 2: S128–S133.
 12. Streiff M, Bockenstedt P, Cataland S, et al. Venous Thromboembolic Disease. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2013; 11(11): 1402–1429.
 13. Kahn SR, Lim W, Dunn AS, et al. American College of Chest Physicians. Prevention of VTE in nonsurgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 141(2 Suppl): e195S–e226S.
 14. Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 141(2 Suppl): e227S–277S.
 15. Zawilska K, Bała MM, Błędowski P, et al. Working Group fom the Anticoagulation and Thrombolytic ACCP Conference. [Polish guidelines for the prevention and treatment of venous thromboembolism. 2012 update]. Pol Arch Med Wewn. 2012; 122 Suppl 2: 3–74.
 16. Tomkowski W, Zawilska K, Chęciński P, et al. Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: „Konsensus polski” — aktualizacja 2011. Acta Angiol. 2011; 17: Suplement.
 17. Fijałkowska A, Szawłowski A, Wojtukiewicz M, et al. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Profilaktyka i przeciwzakrzepowe leczenie u pacjentów z nowotworami złośliwymi. Nowotwory. 2008; 1: 78–81.
 18. Mandalà M, Falanga A, Piccioli A, et al. working group AIOM. Venous thromboembolism and cancer: guidelines of the Italian Association of Medical Oncology (AIOM). Crit Rev Oncol Hematol. 2006; 59(3): 194–204.
 19. Farge D, Bosquet L, Kassab-Chahmi D, et al. SOR. 2008 French national guidelines for the treatment of venous thromboembolism in patients with cancer: report from the working group. Crit Rev Oncol Hematol. 2010; 73(1): 31–46.
 20. Debourdeau P, Kassab Chahmi D, Le Gal G, et al. Working group of the SOR, French National Feberation of Cancer Centers. 2008 SOR guidelines for the prevention and treatment of thrombosis associated with central venous catheters in patients with cancer: report from the working group. Ann Oncol. 2009; 20(9): 1459–1471.
 21. NICE guidance: Venous thromboembolism: reducing the risk: reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital [CG92]. https://www.nice.org.uk/guidance/cg92.
 22. Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. Authors/Task Force Members, Authors/Task Force Members, Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2014; 35(43): 3033–3069.
 23. Nicolaides AN, Fareed J, Kakkar AK, et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism — International Consensus Statement. Int Angiol. 2013; 32: 111–260.
 24. Di Nisio M, Lee AYY, Carrier M, et al. Subcommittee on Haemostasis and Malignancy. Diagnosis and treatment of incidental venous thromboembolism in cancer patients: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2015; 13(5): 880–883.
 25. Khorana AA, Otten HM, Zwicker JI, et al. Subcommittee on Haemostasis and Malignancy of the Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Hemostasis. Prevention of venous thromboembolism in cancer outpatients: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2014; 12(11): 1928–1931.
 26. Di Nisio M, Carrier M, Lyman GH, et al. Subcommittee on Haemostasis and Malignancy. Prevention of venous thromboembolism in hospitalized medical cancer patients: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2014; 12(10): 1746–1749.
 27. Zwicker JI, Connolly G, Carrier M, et al. Catheter-associated deep vein thrombosis of the upper extremity in cancer patients: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2014; 12(5): 796–800.
 28. Easaw JC, Shea-Budgell MA, Wu CMJ, et al. Canadian consensus recommendations on the management of venous thromboembolism in patients with cancer. Part 1: prophylaxis. Curr Oncol. 2015; 22(2): 133–143.
 29. Easaw JC, Shea-Budgell MA, Wu CMJ, et al. Canadian consensus recommendations on the management of venous thromboembolism in patients with cancer. Part 2: treatment. Curr Oncol. 2015; 22(2): 144–155.
 30. Streiff MB, Holmstrom B, Ashrani A, et al. Cancer-Associated Venous Thromboembolic Disease, Version 1.2015. J Natl Compr Canc Netw. 2015; 13(9): 1079–1095.
 31. Watson HG, Keeling DM, Laffan M, et al. British Committee for Standards in Haematology. Guideline on aspects of cancer-related venous thrombosis. Br J Haematol. 2015; 170(5): 640–648.
 32. Elyamany G, Alzahrani AM, Bukhary E. Cancer-associated thrombosis: an overview. Clin Med Insights Oncol. 2014; 8: 129–137.
 33. Akl EA, Muti P, Schünemann HJ. Anticoagulation in patients with cancer: an overview of reviews. Pol Arch Med Wewn. 2008; 118(4): 183–193.
 34. Kakkar VV, Howe CT, Nicolaides AN, et al. Deep vein thrombosis of the leg. Is there a "high risk" group? Am J Surg. 1970; 120(4): 527–530.
 35. Rickles FR, Levine M, Edwards RL. Hemostatic alterations in cancer patients. Cancer Metastasis Rev. 1992; 11(3-4): 237–248.
 36. Heit JA. Epidemiology of venous thromboembolism. Nat Rev Cardiol. 2015; 12(8): 464–474.
 37. Cushman M. Epidemiology and risk factors for venous thrombosis. Semin Hematol. 2007; 44(2): 62–69.
 38. Wun T, White R. Venous Thromboembolism (VTE) in Patients with Cancer: Epidemiology and Risk Factors. Cancer Investigation. 2009; 27(sup1): 63–74.
 39. Pellino G, Sciaudone G, Candilio G, et al. Predictors of Venous Thromboembolism after Colorectal Surgery in a Single Unit. Acta Chir Belg. 2015; 115(4): 288–292.
 40. Kucher N, Spirk D, Baumgartner I, et al. Lack of prophylaxis before the onset of acute venous thromboembolism among hospitalized cancer patients: the SWIss Venous ThromboEmbolism Registry (SWIVTER). Ann Oncol. 2010; 21(5): 931–935.
 41. Lyman G. Thromboprophylaxis with low-molecular-weight heparin in medical patients with cancer. Cancer. 2009; 115(24): 5637–5650.
 42. Agnelli G, Caprini JA. The prophylaxis of venous thrombosis in patients with cancer undergoing major abdominal surgery: emerging options. J Surg Oncol. 2007; 96(3): 265–272.
 43. Danilenko-Dixon DR, Heit JA, Silverstein MD, et al. Risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a population-based case-control study. Arch Intern Med. 2000; 160(6): 809–815.
 44. Nijziel MR, van Oerle R, Hillen HFP, et al. From Trousseau to angiogenesis: the link between the haemostatic system and cancer. Neth J Med. 2006; 64(11): 403–410.
 45. Caprini JA, Arcelus JI, Hasty JH, et al. Clinical assessment of venous thromboembolic risk in surgical patients. Semin Thromb Hemost. 1991; 17 Suppl 3: 304–312.
 46. Caprini JA. Thrombosis risk assessment as a guide to quality patient care. Dis Mon. 2005; 51(2-3): 70–78.
 47. Ay C, Pabinger I. VTE risk assessment in cancer. Who needs prophylaxis and who does not? Hamostaseologie. 2015; 35(4): 319–324.
 48. Bouras G, Burns EM, Howell AM, et al. Risk of Post-Discharge Venous Thromboembolism and Associated Mortality in General Surgery: A Population-Based Cohort Study Using Linked Hospital and Primary Care Data in England. PLoS One. 2015; 10(12): e0145759.
 49. Törngren S, Rieger A. Prophylaxis of deep venous thrombosis in colorectal surgery. Dis Colon Rectum. 1982; 25(6): 563–566.
 50. Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004; 126(3 Suppl): 338S–400S.
 51. Danilenko-Dixon DR, Heit JA, Silverstein MD, et al. Risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a population-based case-control study. Arch Intern Med. 2000; 160(6): 809–815.
 52. Merkow RP, Bilimoria KY, McCarter MD, et al. Post-discharge venous thromboembolism after cancer surgery: extending the case for extended prophylaxis. Ann Surg. 2011; 254(1): 131–137.
 53. Alsubaie H, Leggett C, Lambert P, et al. Diagnosis of VTE postdischarge for major abdominal and pelvic oncologic surgery: implications for a change in practice. Can J Surg. 2015; 58(5): 305–311.
 54. Larsen AC, Frøkjær JB, Fisker RV, et al. Treatment-related frequency of venous thrombosis in lower esophageal, gastro-esophageal and gastric cancer--a clinical prospective study of outcome and prognostic factors. Thromb Res. 2015; 135(5): 802–808.
 55. Lodders JN, Parmar S, Stienen NLM, et al. Incidence of symptomatic venous thromboembolism in oncological oral and maxillofacial operations: retrospective analysis. Br J Oral Maxillofac Surg. 2015; 53(3): 244–250.
 56. Chiesa Estomba C, Rivera Schmitz T, Ossa Echeverri CC, et al. The risk of venous thromboembolism in ENT and head & neck surgery. Otolaryngol Pol. 2015; 69(3): 31–36.
 57. Kakei Y, Akashi M, Hasegawa T, et al. Incidence of Venous Thromboembolism After Oral Oncologic Surgery With Simultaneous Reconstruction. J Oral Maxillofac Surg. 2016; 74(1): 212–217.
 58. Tran BH, Nguyen TJ, Hwang BH, et al. Risk factors associated with venous thromboembolism in 49,028 mastectomy patients. Breast. 2013; 22(4): 444–448.
 59. De Martino RR, Goodney PP, Spangler EL, et al. Variation in thromboembolic complications among patients undergoing commonly performed cancer operations. J Vasc Surg. 2012; 55(4): 1035–1040.e4.
 60. Lovely JK, Nehring SA, Boughey JC, et al. Balancing venous thromboembolism and hematoma after breast surgery. Ann Surg Oncol. 2012; 19(10): 3230–3235.
 61. Clagett GP, Reisch JS. Prevention of venous thromboembolism in general surgical patients. Results of meta-analysis. Ann Surg. 1988; 208(2): 227–240.
 62. Wille-Jørgensen P, Kjaergaard J. Prophylaxis of postoperative deep venous thrombosis. JAMA. 1985; 253(8): 1120.
 63. Bergqvist D, Burmark US, Frisell J, et al. Low molecular weight heparin once daily compared with conventional low-dose heparin twice daily. A prospective double-blind multicentre trial on prevention of postoperative thrombosis. Br J Surg. 1986; 73(3): 204–208.
 64. Bergqvist D, Mätzsch T, Burmark US, et al. Low molecular weight heparin given the evening before surgery compared with conventional low-dose heparin in prevention of thrombosis. Br J Surg. 1988; 75(9): 888–891.
 65. Samama M, Bernard P, Bonnardot JP, et al. Low molecular weight heparin compared with unfractionated heparin in prevention of postoperative thrombosis. Br J Surg. 1988; 75(2): 128–131.
 66. Liezorovicz A, Picolet H, Peyrieux JC, et al. Prevention of perioperative deep vein thrombosis in general surgery: a multicentre double blind study comparing two doses of Logiparin and standard heparin. H.B.P.M. Research Group. Br J Surg. 1991; 78(4): 412–416.
 67. Boneu B. An international multicentre study: Clivarin in the prevention of venous thromboembolism in patients undergoing general surgery. Report of the International Clivarin Assessment Group. Blood Coagul Fibrinolysis. 1993; 4 Suppl 1: S21–S22.
 68. Efficacy and safety of enoxaparin versus unfractionated heparin for prevention of deep vein thrombosis in elective cancer surgery: a double-blind randomized multicentre trial with venographic assessment. ENOXACAN Study Group. Br J Surg. 1997; 84(8): 1099–1103.
 69. Kakkar VV, Cohen AT, Edmonson RA, et al. Low molecular weight versus standard heparin for prevention of venous thromboembolism after major abdominal surgery. The Thromboprophylaxis Collaborative Group. Lancet. 1993; 341(8840): 259–265.
 70. Comparison of a low molecular weight heparin and unfractionated heparin for the prevention of deep vein thrombosis in patients undergoing abdominal surgery. The European Fraxiparin Study (EFS) Group. Br J Surg. 1988; 75(11): 1058–1063.
 71. Baykal C, Al A, Demirtaş E, et al. Comparison of enoxaparin and standard heparin in gynaecologic oncologic surgery: a randomised prospective double-blind clinical study. Eur J Gynaecol Oncol. 2001; 22(2): 127–130.
 72. Akl EA, Kahale L, Sperati F, et al. Low molecular weight heparin versus unfractionated heparin for perioperative thromboprophylaxis in patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2014(6): CD009447.
 73. Daniš J, Bergqvist D. Low molecular weight heparin started before surgery as prophylaxis against deep vein thrombosis: 2500versus 5000 XaI units in 2070 patients. British Journal of Surgery. 1995; 82(9): 1283–1284.
 74. Kakkar AK, Agnelli G, George D et al (2011) The ultra-low-molecular-weight heparin semuloparin for prevention of venous thromboembolism in patients undergoing major abdominal surgery. Presented at the 53rd Annual Meeting of the American Society of Hematology San Diego, 10-13.12.2011.
 75. Simonneau G, Laporte S, Mismetti P, et al. FX140 Study Investigators. A randomized study comparing the efficacy and safety of nadroparin 2850 IU (0.3 mL) vs. enoxaparin 4000 IU (40 mg) in the prevention of venous thromboembolism after colorectal surgery for cancer. J Thromb Haemost. 2006; 4(8): 1693–1700.
 76. Agnelli G, Bergqvist D, Cohen AT, et al. PEGASUS investigators. Randomized clinical trial of postoperative fondaparinux versus perioperative dalteparin for prevention of venous thromboembolism in high-risk abdominal surgery. Br J Surg. 2005; 92(10): 1212–1220.
 77. Yamaoka Y, Ikeda M, Ikenaga M, et al. Safety and efficacy of fondaparinux for prophylaxis of venous thromboembolism after colorectal cancer resection: a propensity score matched analysis. Dig Surg. 2015; 32(3): 190–195.
 78. Bergqvist D, Agnelli G, Cohen AT, et al. ENOXACAN II Investigators. Duration of prophylaxis against venous thromboembolism with enoxaparin after surgery for cancer. N Engl J Med. 2002; 346(13): 975–980.
 79. Rasmussen MS, Jorgensen LN, Wille-Jørgensen P, et al. FAME Investigators. Prolonged prophylaxis with dalteparin to prevent late thromboembolic complications in patients undergoing major abdominal surgery: a multicenter randomized open-label study. J Thromb Haemost. 2006; 4(11): 2384–2390.
 80. Lausen I, Jensen R, Jorgensen LN, et al. Incidence and prevention of deep venous thrombosis occurring late after general surgery: randomised controlled study of prolonged thromboprophylaxis. Eur J Surg. 1998; 164(9): 657–663.
 81. Kakkar VV, Balibrea JL, Martínez-González J, et al. CANBESURE Study Group. Extended prophylaxis with bemiparin for the prevention of venous thromboembolism after abdominal or pelvic surgery for cancer: the CANBESURE randomized study. J Thromb Haemost. 2010; 8(6): 1223–1229.
 82. Akl EA, Terrenato I, Barba M, et al. Extended perioperative thromboprophylaxis in patients with cancer. A systematic review. Thromb Haemost. 2008; 100(6): 1176–1180.
 83. Sakon M, Kobayashi T, Shimazui T. Efficacy and safety of enoxaparin in Japanese patients undergoing curative abdominal or pelvic cancer surgery: results from a multicenter, randomized, open-label study. Thromb Res. 2010; 125(3): e65–e70.
 84. Nagata C, Tanabe H, Takakura S, et al. Randomized controlled trial of enoxaparin versus intermittent pneumatic compression for venous thromboembolism prevention in Japanese surgical patients with gynecologic malignancy. J Obstet Gynaecol Res. 2015; 41(9): 1440–1448.
 85. Song KY, Yoo HMo, Kim EY, et al. Optimal prophylactic method of venous thromboembolism for gastrectomy in Korean patients: an interim analysis of prospective randomized trial. Ann Surg Oncol. 2014; 21(13): 4232–4238.
 86. Wang Jp, Lin Yd, Wang L, et al. [Effect of intermittent pneumatic compression on coagulation function and deep venous hemodynamics of lower limbs after rectal cancer resection]. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi. 2013; 16(8): 739–743.
 87. Ramirez JI, Vassiliu P, Gonzalez-Ruiz C, et al. Sequential compression devices as prophylaxis for venous thromboembolism in high-risk colorectal surgery patients: reconsidering American Society of Colorectal Surgeons parameters. Am Surg. 2003; 69(11): 941–945.
 88. Zareba P, Wu C, Agzarian J, et al. Meta-analysis of randomized trials comparing combined compression and anticoagulation with either modality alone for prevention of venous thromboembolism after surgery. Br J Surg. 2014; 101(9): 1053–1062.
 89. Yasui M, Ikeda M, Miyake M, et al. Clinical Study Group of Osaka University (CSGO), Colorectal Group. Comparison of bleeding risks related to venous thromboembolism prophylaxis in laparoscopic vs open colorectal cancer surgery: a multicenter study in Japanese patients. Am J Surg. 2017; 213(1): 43–49.
 90. Kimura Y, Oki E, Ando K, et al. Incidence of Venous Thromboembolism Following Laparoscopic Surgery for Gastrointestinal Cancer: A Single-Center, Prospective Cohort Study. World J Surg. 2016; 40(2): 309–314.
 91. Xie YZ, Fang K, Ma WL, et al. Risk of postoperative deep venous thrombosis in patients with colorectal cancer treated with open or laparoscopic colorectal surgery: a meta-analysis. Indian J Cancer. 2015; 51 Suppl 2: e42–e44.
 92. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) Guidelines Committee. Guidelines for deep venous thrombosis prophylaxis during laparoscopic surgery. Surg Endosc. 2007; 21(6): 1007–1009.
 93. Vedovati MC, Becattini C, Rondelli F, et al. A randomized study on 1-week versus 4-week prophylaxis for venous thromboembolism after laparoscopic surgery for colorectal cancer. Ann Surg. 2014; 259(4): 665–669.
 94. Khorana AA, Francis CW, Culakova E, et al. Frequency, risk factors, and trends for venous thromboembolism among hospitalized cancer patients. Cancer. 2007; 110(10): 2339–2346.
 95. Vitale C, D'Amato M, Calabrò P, et al. Venous thromboembolism and lung cancer: a review. Multidiscip Respir Med. 2015; 10(1): 28.
 96. Zhang Y, Yang Y, Chen W, et al. China Venous Thromboembolism VTE Study Group, China Venous Thromboembolism (VTE) Study Group. Prevalence and associations of VTE in patients with newly diagnosed lung cancer. Chest. 2014; 146(3): 650–658.
 97. Steuer CE, Behera M, Kim S, et al. Predictors and outcomes of venous thromboembolism in hospitalized lung cancer patients: A Nationwide Inpatient Sample database analysis. Lung Cancer. 2015; 88(1): 80–84.
 98. Dentali F, Malato A, Ageno W, et al. Incidence of venous thromboembolism in patients undergoing thoracotomy for lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008; 135(3): 705–706.
 99. Kalweit G, Huwer H, Volkmer I, et al. Pulmonary embolism: a frequent cause of acute fatality after lung resection. Eur J Cardiothorac Surg. 1996; 10(4): 242–247.
 100. White RH, Zhou H, Gage BF, et al. Incidence of symptomatic venous thromboembolism after different elective or urgent surgical procedures. Thromb Haemost. 2003; 90(3): 446–455.
 101. Mason DP, Quader MA, Blackstone EH, et al. Thromboembolism after pneumonectomy for malignancy: an independent marker of poor outcome. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006; 131(3): 711–718.
 102. Weder W, Collaud S, Eberhardt WEE, et al. Pneumonectomy is a valuable treatment option after neoadjuvant therapy for stage III non-small-cell lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010; 139(6): 1424–1430.
 103. Hachey KJ, Hewes PD, Porter LP, et al. Caprini venous thromboembolism risk assessment permits selection for postdischarge prophylactic anticoagulation in patients with resectable lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016; 151(1): 37–44.
 104. Sugarbaker DJ, Jaklitsch MT, Bueno R, et al. Prevention, early detection, and management of complications after 328 consecutive extrapleural pneumonectomies. J Thorac Cardiovasc Surg. 2004; 128(1): 138–146.
 105. Christensen TD, Vad H, Pedersen S, et al. Venous thromboembolism in patients undergoing operations for lung cancer: a systematic review. Ann Thorac Surg. 2014; 97(2): 394–400.
 106. Gómez-Hernández MT, Rodríguez-Pérez M, Novoa-Valentín N, et al. Prevalence of venous thromboembolism in elective thoracic surgery. Arch Bronconeumol. 2013; 49(7): 272–302.
 107. Swiniarska J, Zekanowska E, Dancewicz M, et al. Pneumonectomy due to lung cancer results in a more pronounced activation of coagulation system than lobectomy. Eur J Cardiothorac Surg. 2009; 36(6): 1064–1068.
 108. Yang Yi, Zhou Z, Niu XM, et al. Clinical analysis of postoperative venous thromboembolism risk factors in lung cancer patients. J Surg Oncol. 2012; 106(6): 736–741.
 109. Kadlec B, Skrickova J, Merta Z, et al. The incidence and predictors of thromboembolic events in patients with lung cancer. ScientificWorldJournal. 2014: 125706.
 110. Ziomek S, Read RC, Tobler HG, et al. Thromboembolism in patients undergoing thoracotomy. Ann Thorac Surg. 1993; 56(2): 223–227.
 111. Ljungström KG. Deep-vein thrombosis after major non-cardiovascular thoracic surgery. Scand J Thorac Cardiovasc Surg. 1985; 19(2): 161–164.
 112. Daddi G, Milillo G, Lupattelli L, et al. Pulmonary Embolism in Thoracic Surgery Study Group. Postoperative pulmonary embolism detected with multislice computed tomography in lung surgery for cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006; 132(1): 197–198.
 113. Nagahiro I, Andou A, Aoe M, et al. Intermittent pneumatic compression is effective in preventing symptomatic pulmonary embolism after thoracic surgery. Surg Today. 2004; 34(1): 6–10.
 114. Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF, et al. American College of Chest Physicians. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest. 2008; 133(6 Suppl): 381S–453S.
 115. Detterbeck FC. Diagnosis and Treatment of Lung Cancer: An Evidence-Based Guide for the Practicing Clinician. WB Saunders, Philadelphia 2001.
 116. Cade JF, Clegg EA, Westlake GW. Prophylaxis of venous thrombosis after major thoracic surgery. Aust N Z J Surg. 1983; 53(4): 301–304.
 117. Azorin JF, Regnard JF, Dahan M, et al. [Efficacy and tolerability of fraxiparine in the prevention of thromboembolic complications in oncologic thoracic surgery]. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 1997; 46(5-6): 341–347.
 118. Di Nisio M, Peinemann F, Porreca E, et al. Primary prophylaxis for venous thromboembolism in patients undergoing cardiac or thoracic surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2015(6): CD009658.
 119. Rahn DD, Mamik MM, Sanses TVD, et al. Society of Gynecologic Surgeons Systematic Review Group. Venous thromboembolism prophylaxis in gynecologic surgery: a systematic review. Obstet Gynecol. 2011; 118(5): 1111–1125.
 120. Morimoto A, Ueda Y, Yokoi T, et al. Perioperative venous thromboembolism in patients with gynecological malignancies: a lesson from four years of recent clinical experience. Anticancer Res. 2014; 34(7): 3589–3595.
 121. Tateo S, Mereu L, Salamano S, et al. Ovarian cancer and venous thromboembolic risk. Gynecol Oncol. 2005; 99(1): 119–125.
 122. Abu Saadeh F, Norris L, O'Toole S, et al. Venous thromboembolism in ovarian cancer: incidence, risk factors and impact on survival. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013; 170(1): 214–218.
 123. Morimoto A, Ueda Y, Yokoi T, et al. Perioperative venous thromboembolism in patients with gynecological malignancies: a lesson from four years of recent clinical experience. Anticancer Res. 2014; 34(7): 3589–3595.
 124. Peedicayil A, Weaver A, Li X, et al. Incidence and timing of venous thromboembolism after surgery for gynecological cancer. Gynecol Oncol. 2011; 121(1): 64–69.
 125. Oranratanaphan S, Termrungruanglert W, Khemapech N. Incidence and Clinical Characteristic of Venous Thromboembolism in Gynecologic Oncology Patients attending King Chulalongkorn Memorial Hospital over a 10 Year Period. Asian Pac J Cancer Prev. 2015; 16(15): 6705–6709.
 126. Heath OM, van Beekhuizen HJ, Nama V, et al. Venous thromboembolism at time of diagnosis of ovarian cancer: Survival differs in symptomatic and asymptomatic cases. Thromb Res. 2016; 137: 30–35.
 127. Krasiński Z, Szpurek D, Staniszewski R, et al. The value of extended preoperative thromboprophylaxis with dalteparin in patients with ovarian cancer qualified to surgical treatment. Int Angiol. 2014; 33(4): 365–371.
 128. Clarke-Pearson DL, Abaid LN. Prevention of venous thromboembolic events after gynecologic surgery. Obstet Gynecol. 2012; 119(1): 155–167.
 129. Heilmann L, Tempelhoff GF, Schneider D. State-of the-Art Review : Prevention of Thrombosis in Gynecologic Malignancy. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 1998; 4(3): 153–159.
 130. Ward B, Pradhan S. Comparison of low molecular weight heparin (Fragmin) with sodium heparin for prophylaxis against postoperative thrombosis in women undergoing major gynaecological surgery. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 1998; 38(1): 91–92.
 131. Baykal C, Al A, Demirtaş E, et al. Comparison of enoxaparin and standard heparin in gynaecologic oncologic surgery: a randomised prospective double-blind clinical study. Eur J Gynaecol Oncol. 2001; 22(2): 127–130.
 132. Maxwell GL, Synan I, Dodge R, et al. Pneumatic compression versus low molecular weight heparin in gynecologic oncology surgery: a randomized trial. Obstet Gynecol. 2001; 98(6): 989–995.
 133. Oates-Whitehead RM, D'Angelo A, Mol B, et al. Anticoagulant and aspirin prophylaxis for preventing thromboembolism after major gynaecological surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2003(4): CD003679.
 134. Baykal C, Al A, Demirtaş E, et al. Comparison of enoxaparin and standard heparin in gynaecologic oncologic surgery: a randomised prospective double-blind clinical study. Eur J Gynaecol Oncol. 2001; 22(2): 127–130.
 135. Fricker JP, Vergnes Y, Schach R, et al. Low dose heparin versus low molecular weight heparin (Kabi 2165, Fragmin) in the prophylaxis of thromboembolic complications of abdominal oncological surgery. Eur J Clin Invest. 1988; 18(6): 561–567.
 136. Heilmann L, Tempelhoff GF, Kirkpatrick C, et al. Comparison of Unfractionated Versus Low Molecular Weight Heparin for Deep Vein Thrombosis Prophylaxis During Breast and Pelvic Cancer Surgery: Efficacy, Safety, and Follow-up. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 1998; 4(4): 268–273.
 137. Bouchard-Fortier G, Geerts WH, Covens A, et al. Is venous thromboprophylaxis necessary in patients undergoing minimally invasive surgery for a gynecologic malignancy? Gynecol Oncol. 2014; 134(2): 228–232.
 138. Ageno W, Manfredi E, Dentali F, et al. The incidence of venous thromboembolism following gynecologic laparoscopy: a multicenter, prospective cohort study. J Thromb Haemost. 2007; 5(3): 503–506.
 139. Abu-Rustum NR, Chi DS, Sonoda Y, et al. Transperitoneal laparoscopic pelvic and para-aortic lymph node dissection using the argon-beam coagulator and monopolar instruments: an 8-year study and description of technique. Gynecol Oncol. 2003; 89(3): 504–513.
 140. Panici PB, Plotti F, Zullo MA, et al. Pelvic lymphadenectomy for cervical carcinoma: laparotomy extraperitoneal, transperitoneal or laparoscopic approach? A randomized study. Gynecol Oncol. 2006; 103(3): 859–864.
 141. Einstein MH, Pritts EA, Hartenbach EM. Venous thromboembolism prevention in gynecologic cancer surgery: a systematic review. Gynecol Oncol. 2007; 105(3): 813–819.
 142. Clark-Pearson DL, DeLong E, Synan IS, et al. A controlled trial of two low-dose heparin regimens for the prevention of postoperative deep vein thrombosis. Obstet Gynecol. 1990; 75(4): 684–689.
 143. Clarke-Pearson DL, Synan IS, Dodge R, et al. A randomized trial of low-dose heparin and intermittent pneumatic calf compression for the prevention of deep venous thrombosis after gynecologic oncology surgery. Am J Obstet Gynecol. 1993; 168(4): 1146–1153.
 144. Stroud W, Whitworth JM, Miklic M, et al. Validation of a venous thromboembolism risk assessment model in gynecologic oncology. Gynecol Oncol. 2014; 134(1): 160–163.
 145. Maxwell GL, Synan I, Dodge R, et al. Pneumatic compression versus low molecular weight heparin in gynecologic oncology surgery: a randomized trial. Obstet Gynecol. 2001; 98(6): 989–995.
 146. Khaldi A, Helo N, Schneck MJ, et al. Venous thromboembolism: deep venous thrombosis and pulmonary embolism in a neurosurgical population. J Neurosurg. 2011; 114(1): 40–46.
 147. Portillo J, de la Rocha IV, Font L, et al. RIETE Investigations. Venous thromboembolism in patients with glioblastoma multiforme: Findings of the RIETE registry. Thromb Res. 2015; 136(6): 1199–1203.
 148. Streiff MB, Ye X, Kickler TS, et al. A prospective multicenter study of venous thromboembolism in patients with newly-diagnosed high-grade glioma: hazard rate and risk factors. J Neurooncol. 2015; 124(2): 299–305.
 149. Taillibert S, Taillandier L, Le Rhun E. Venous thrombosis in patients with high-grade glioma. Curr Opin Oncol. 2015; 27(6): 516–521.
 150. Salmaggi A, Simonetti G, Trevisan E, et al. Perioperative thromboprophylaxis in patients with craniotomy for brain tumours: a systematic review. J Neurooncol. 2013; 113(2): 293–303.
 151. Collen JF, Jackson JL, Shorr AF, et al. Prevention of venous thromboembolism in neurosurgery: a metaanalysis. Chest. 2008; 134(2): 237–249.
 152. Hamilton MG, Yee WH, Hull RD, et al. Venous thromboembolism prophylaxis in patients undergoing cranial neurosurgery: a systematic review and meta-analysis. Neurosurgery. 2011; 68(3): 571–581.
 153. Smith TR, Nanney AD, Lall RR, et al. Development of venous thromboembolism (VTE) in patients undergoing surgery for brain tumors: results from a single center over a 10 year period. J Clin Neurosci. 2015; 22(3): 519–525.
 154. Smith TR, Lall RR, Graham RB, et al. Venous thromboembolism in high grade glioma among surgical patients: results from a single center over a 10 year period. J Neurooncol. 2014; 120(2): 347–352.
 155. Brandes AA, Scelzi E, Salmistraro G, et al. Incidence of risk of thromboembolism during treatment high-grade gliomas: a prospective study. Eur J Cancer. 1997; 33(10): 1592–1596.
 156. Marras LC, Geerts WH, Perry JR. The risk of venous thromboembolism is increased throughout the course of malignant glioma: an evidence-based review. Cancer. 2000; 89(3): 640–646.
 157. Ruff RL, Posner JB. Incidence and treatment of peripheral venous thrombosis in patients with glioma. Ann Neurol. 1983; 13(3): 334–336.
 158. Walsh DC, Kakkar AK. Thromboembolism in brain tumors. Curr Opin Pulm Med. 2001; 7(5): 326–331.
 159. Semrad TJ, O'Donnell R, Wun T, et al. Epidemiology of venous thromboembolism in 9489 patients with malignant glioma. J Neurosurg. 2007; 106(4): 601–608.
 160. Jenkins EO, Schiff D, Mackman N, et al. Venous thromboembolism in malignant gliomas. J Thromb Haemost. 2010; 8(2): 221–227.
 161. Yust-Katz S, Mandel JJ, Wu J, et al. Venous thromboembolism (VTE) and glioblastoma. J Neurooncol. 2015; 124(1): 87–94.
 162. Chan AT, Atiemo A, Diran LK, et al. Venous thromboembolism occurs frequently in patients undergoing brain tumor surgery despite prophylaxis. J Thromb Thrombolysis. 1999; 8(2): 139–142.
 163. Simanek R, Vormittag R, Hassler M, et al. Venous thromboembolism and survival in patients with high-grade glioma. Neuro Oncol. 2007; 9(2): 89–95.
 164. Kimmell KT, Walter KA. Risk factors for venous thromboembolism in patients undergoing craniotomy for neoplastic disease. J Neurooncol. 2014; 120(3): 567–573.
 165. Turpie AG, Gallus A, Beattie WS, et al. Prevention of venous thrombosis in patients with intracranial disease by intermittent pneumatic compression of the calf. Neurology. 1977; 27(5): 435–438.
 166. Skillman JJ, Collins RE, Coe NP, et al. Prevention of deep vein thrombosis in neurosurgical patients: a controlled, randomized trial of external pneumatic compression boots. Surgery. 1978; 83(3): 354–358.
 167. Bucci MN, Papadopoulos SM, Chen JC, et al. Mechanical prophylaxis of venous thrombosis in patients undergoing craniotomy: a randomized trial. Surg Neurol. 1989; 32(4): 285–288.
 168. Agnelli G, Piovella F, Buoncristiani P, et al. Enoxaparin plus compression stockings compared with compression stockings alone in the prevention of venous thromboembolism after elective neurosurgery. N Engl J Med. 1998; 339(2): 80–85.
 169. Turpie AG, Hirsh J, Gent M, et al. Prevention of deep vein thrombosis in potential neurosurgical patients. A randomized trial comparing graduated compression stockings alone or graduated compression stockings plus intermittent pneumatic compression with control. Arch Intern Med. 1989; 149(3): 679–681.
 170. Wautrecht JC, Macquaire V, Vandesteene A, et al. Prevention of deep vein thrombosis in neurosurgical patients withbrain tumors: a controlled, randomized study comparing graded compression stockings alone and with intermittent sequential compression: correlation with pre- and post-operative fibrinolysis; preliminary results. Int Angiol. 1996; 15(suppl 1): 5–10.
 171. Sobieraj-Teague M, Hirsh J, Yip G, et al. Randomized controlled trial of a new portable calf compression device (Venowave) for prevention of venous thrombosis in high-risk neurosurgical patients. J Thromb Haemost. 2012; 10(2): 229–235.
 172. Iorio A, Agnelli G. Low-molecular-weight and unfractionated heparin for prevention of venous thromboembolism in neurosurgery: a meta-analysis. Arch Intern Med. 2000; 160(15): 2327–2332.
 173. Dickinson LD, Miller LD, Patel CP, et al. Enoxaparin increases the incidence of postoperative intracranial hemorrhage when initiated preoperatively for deep venous thrombosis prophylaxis in patients with brain tumors. Neurosurgery. 1998; 43(5): 1074–1081.
 174. Nurmohamed MT, van Riel AM, Henkens CM, et al. Low molecular weight heparin and compression stockings in the prevention of venous thromboembolism in neurosurgery. Thromb Haemost. 1996; 75(2): 233–238.
 175. Cerrato D, Ariano C, Fiacchino F. Deep vein thrombosis and low-dose heparin prophylaxis in neurosurgical patients. J Neurosurg. 1978; 49(3): 378–381.
 176. Constantini S, Kanner A, Friedman A, et al. Safety of perioperative minidose heparin in patients undergoing brain tumor surgery: a prospective, randomized, double-blind study. J Neurosurg. 2001; 94(6): 918–921.
 177. Goldhaber SZ, Dunn K, Gerhard-Herman M, et al. Low rate of venous thromboembolism after craniotomy for brain tumor using multimodality prophylaxis. Chest. 2002; 122(6): 1933–1937.
 178. Macdonald RL, Amidei C, Baron J, et al. Randomized, pilot study of intermittent pneumatic compression devices plus dalteparin versus intermittent pneumatic compression devices plus heparin for prevention of venous thromboembolism in patients undergoing craniotomy. Surg Neurol. 2003; 59(5): 363–372.
 179. Samama CM, Albaladejo P, Benhamou D, et al. Committee for Good Practice Standards of the French Society for Anaesthesiology and Intensive Care (SFAR). Venous thromboembolism prevention in surgery and obstetrics: clinical practice guidelines. Eur J Anaesthesiol. 2006; 23(2): 95–116.
 180. Forrest JB, Clemens JQ, Finamore P, et al. American Urological Association. AUA Best Practice Statement for the prevention of deep vein thrombosis in patients undergoing urologic surgery. J Urol. 2009; 181(3): 1170–1177.
 181. COLBY FH. The prevention of fatal pulmonary emboli after prostatectomy. J Urol. 1948; 59(5): 920–925.
 182. Gordon-Smith IC, Hickman JA, el-Masri SH. The effect of the fibrinolytic inhibitor epsilon-aminocaproic acid on the incidence of deep-vein thrombosis after prostatectomy. Br J Surg. 1972; 59(7): 599.
 183. Nicolaides AN, Field ES, Kakkar VV, et al. Prostatectomy and deep-vein thrombosis. Br J Surg. 1972; 59(6): 487–488.
 184. Thomas PJ, Nurse DE, Deliveliotis C, et al. Cystoprostatectomy and substitution cystoplasty for locally invasive bladder cancer. Br J Urol. 1992; 70(1): 40–42.
 185. Alberts BD, Woldu SL, Weinberg AC, et al. Venous thromboembolism after major urologic oncology surgery: a focus on the incidence and timing of thromboembolic events after 27,455 operations. Urology. 2014; 84(4): 799–806.
 186. Potretzke AM, Wong KS, Shi F, et al. Highest risk of symptomatic venous thromboembolic events after radical cystectomy occurs in patients with obesity or nonurothelial cancers. Urol Ann. 2015; 7(3): 355–360.
 187. VanDlac AA, Cowan NG, Chen Y, et al. Timing, incidence and risk factors for venous thromboembolism in patients undergoing radical cystectomy for malignancy: a case for extended duration pharmacological prophylaxis. J Urol. 2014; 191(4): 943–947.
 188. Rosario DJ, Becker M, Anderson JB. The changing pattern of mortality and morbidity from radical cystectomy. BJU Int. 2000; 85(4): 427–430.
 189. James AC, Holt SK, Wright JL, et al. Burden and timing of venothrombolic events in patients younger than 65 years undergoing radical cystectomy for bladder cancer. Urol Oncol. 2014; 32(6): 815–819.
 190. White RH, Zhou H, Gage BF, et al. Incidence of symptomatic venous thromboembolism after different elective or urgent surgical procedures. Thromb Haemost. 2003; 90(3): 446–455.
 191. Heinzer H, Hammerer P, Graefen M, et al. Thromboembolic complication rate after radical retropubic prostatectomy. Impact of routine ultrasonography for the detection of pelvic lymphoceles and hematomas. Eur Urol. 1998; 33(1): 86–90.
 192. Leibovitch I, Foster RS, Wass JL, et al. Color Doppler flow imaging for deep venous thrombosis screening in patients undergoing pelvic lymphadenectomy and radical retropubic prostatectomy for prostatic carcinoma. J Urol. 1995; 153(6): 1866–1869.
 193. Hautmann RE, Sauter TW, Wenderoth UK. Radical retropubic prostatectomy: morbidity and urinary continence in 418 consecutive cases. Urology. 1994; 43(2 Suppl): 47–51.
 194. Leandri P, Rossignol G, Gautier JR, et al. Radical retropubic prostatectomy: morbidity and quality of life. Experience with 620 consecutive cases. J Urol. 1992; 147(3 Pt 2): 883–887.
 195. Pedersen KV, Herder A. Radical retropubic prostatectomy for localised prostatic carcinoma: a clinical and pathological study of 201 cases. Scand J Urol Nephrol. 1993; 27(2): 219–224.
 196. Shekarriz B, Upadhyay J, Wood DP. Intraoperative, perioperative, and long-term complications of radical prostatectomy. Urol Clin North Am. 2001; 28(3): 639–653.
 197. Andriole GL, Smith DS, Rao G, et al. Early complications of contemporary anatomical radical retropubic prostatectomy. J Urol. 1994; 152(5 Pt 2): 1858–1860.
 198. Dillioglugil O, Leibman BD, Leibman NS, et al. Risk factors for complications and morbidity after radical retropubic prostatectomy. J Urol. 1997; 157(5): 1760–1767.
 199. Lerner SE, Blute ML, Lieber MM, et al. Morbidity of contemporary radical retropubic prostatectomy for localized prostate cancer. Oncology (Williston Park). 1995; 9(5): 379–385.
 200. Catalona WJ, Carvalhal GF, Mager DE, et al. Potency, continence and complication rates in 1,870 consecutive radical retropubic prostatectomies. J Urol. 1999; 162(2): 433–438.
 201. Hammond J, Kozma C, Hart JC, et al. Rates of venous thromboembolism among patients with major surgery for cancer. Ann Surg Oncol. 2011; 18(12): 3240–3247.
 202. Kakkar V. The diagnosis of deep vein thrombosis using the 125 I fibrinogen test. Arch Surg. 1972; 104(2): 152–159.
 203. Beyer J, Wessela S, Hakenberg OW, et al. Incidence, risk profile and morphological pattern of venous thromboembolism after prostate cancer surgery. J Thromb Haemost. 2009; 7(4): 597–604.
 204. Chan SYS, Leung VFY, Yee CH, et al. Incidence of postoperative deep vein thrombosis after robotic-assisted laparoscopic prostatectomy: a prospective study in Chinese patients. Int Urol Nephrol. 2014; 46(11): 2139–2142.
 205. Sawczuk IS, Williams D, Chang DT. Low molecular weight heparin for venous thromboembolism prophylaxis in urologic oncologic surgery. Cancer Invest. 2002; 20(7-8): 889–892.
 206. Kibel AS, Loughlin KR. Pathogenesis and prophylaxis of postoperative thromboembolic disease in urological pelvic surgery. J Urol. 1995; 153(6): 1763–1774.
 207. Potretzke AM, Wong KS, Shi F, et al. Highest risk of symptomatic venous thromboembolic events after radical cystectomy occurs in patients with obesity or nonurothelial cancers. Urol Ann. 2015; 7(3): 355–360.
 208. O'Farrell S, Sandström K, Garmo H, et al. Risk of thromboembolic disease in men with prostate cancer undergoing androgen deprivation therapy. BJU Int. 2016; 118(3): 391–398.
 209. Pettus JA, Eggener SE, Shabsigh A, et al. Perioperative clinical thromboembolic events after radical or partial nephrectomy. Urology. 2006; 68(5): 988–992.
 210. Smith AB, Horvath-Puhó E, Nielsen ME, et al. Effect of comorbidity on risk of venous thromboembolism in patients with renal cell carcinoma. Urol Oncol. 2014; 32(4): 466–472.
 211. Ihaddadene R, Yokom DW, Le Gal G, et al. The risk of venous thromboembolism in renal cell carcinoma patients with residual tumor thrombus. J Thromb Haemost. 2014; 12(6): 855–859.
 212. Yokom DW, Ihaddadene R, Moretto P, et al. Increased risk of preoperative venous thromboembolism in patients with renal cell carcinoma and tumor thrombus. J Thromb Haemost. 2014; 12(2): 169–171.
 213. Kavoussi LR, Sosa E, Chandhoke P, et al. Complications of laparoscopic pelvic lymph node dissection. J Urol. 1993; 149(2): 322–325.
 214. Cadeddu JA, Wolfe JS, Nakada S, et al. Complications of laparoscopic procedures after concentrated training in urological laparoscopy. J Urol. 2001; 166(6): 2109–2111.
 215. Fahlenkamp D, Rassweiler J, Fornara P, et al. Complications of laparoscopic procedures in urology: experience with 2,407 procedures at 4 German centers. J Urol. 1999; 162(3 Pt 1): 765–770.
 216. Rassweiler JJ, Seemann O, Frede T, et al. Retroperitoneoscopy: experience with 200 cases. J Urol. 1998; 160(4): 1265–1269.
 217. TRABULSI E, GUILLONNEAU B. LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY. The Journal of Urology. 2005; 173(4): 1072–1079.
 218. Montgomery JS, Wolf JS. Venous thrombosis prophylaxis for urological laparoscopy: fractionated heparin versus sequential compression devices. J Urol. 2005; 173(5): 1623–1626.
 219. Permpongkosol S, Link RE, Su LM, et al. Complications of 2,775 urological laparoscopic procedures: 1993 to 2005. J Urol. 2007; 177(2): 580–585.
 220. Secin FP, Jiborn T, Bjartell AS, et al. Multi-institutional study of symptomatic deep venous thrombosis and pulmonary embolism in prostate cancer patients undergoing laparoscopic or robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy. Eur Urol. 2008; 53(1): 134–145.
 221. Chalmers DJ, Scarpato KR, Staff I, et al. Does heparin prophylaxis reduce the risk of venous thromboembolism in patients undergoing robot-assisted prostatectomy? J Endourol. 2013; 27(6): 800–803.
 222. Patel T, Kirby W, Hruby G, et al. Heparin prophylaxis and the risk of venous thromboembolism after robotic-assisted laparoscopic prostatectomy. BJU Int. 2011; 108(5): 729–732.
 223. Abel EJ, Wong K, Sado M, et al. Surgical operative time increases the risk of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in robotic prostatectomy. JSLS. 2014; 18(2): 282–287.
 224. Donat R, Mancey-Jones B. Incidence of thromboembolism after transurethral resection of the prostate (TURP)--a study on TED stocking prophylaxis and literature review. Scand J Urol Nephrol. 2002; 36(2): 119–123.
 225. Tikkinen KAO, Agarwal A, Craigie S, et al. Systematic reviews of observational studies of risk of thrombosis and bleeding in urological surgery (ROTBUS): introduction and methodology. Syst Rev. 2014; 3: 150.
 226. Kutnowski M, Vandendris M, Steinberger R, et al. Prevention of postoperative deep-vein thrombosis by low-dose heparin in urological surgery. A double-blind, randomised study. Urol Res. 1977; 5(3): 123–125.
 227. Sebeseri O, Kummer H, Zingg E. Controlled prevention of post-operative thrombosis in urological diseases with depot heparin. Eur Urol. 1975; 1(5): 229–230.
 228. Bigg SW, Catalona WJ. Prophylactic mini-dose heparin in patients undergoing radical retropubic prostatectomy. A prospective trial. Urology. 1992; 39(4): 309–313.
 229. Vandendris M, Kutnowski M, Futeral B, et al. Prevention of postoperative deep-vein thrombosis by low-dose heparin in open prostatectomy. Urol Res. 1980; 8(4): 219–221.
 230. Collins R, Scrimgeour A, Yusuf S, et al. Reduction in fatal pulmonary embolism and venous thrombosis by perioperative administration of subcutaneous heparin. Overview of results of randomized trials in general, orthopedic, and urologic surgery. N Engl J Med. 1988; 318(18): 1162–1173.
 231. Le Ga, Steg A, Le Gu. imag Subcutaneous enoxaparine (Lovenox) versus placebo for preventing deep vein thrombosis (DVT) after transurethral prostatectomy (TUP). Thromb Haemost. 1987; 58: 116.
 232. Sawczuk IS, Williams D, Chang DT. Low molecular weight heparin for venous thromboembolism prophylaxis in urologic oncologic surgery. Cancer Invest. 2002; 20(7-8): 889–892.
 233. Koch MO, Jr JAS. Low molecular weight heparin and radical prostatectomy: a prospective analysis of safety and side effects. Prostate Cancer Prostatic Dis. 1997; 1(2): 101–104.
 234. Koonce J, Selikowitz S, McDougal WS. Complications of low-dose heparin prophylaxis following pelvic lymphadenectomy. Urology. 1986; 28(1): 21–25.
 235. Tomic R, Granfors T, Sjödin JG, et al. Lymph leakage after staging pelvic lymphadenectomy for prostatic carcinoma with and without heparin prophylaxis. Scand J Urol Nephrol. 1994; 28(3): 273–275.
 236. Musch M, Klevecka V, Roggenbuck U, et al. Complications of pelvic lymphadenectomy in 1,380 patients undergoing radical retropubic prostatectomy between 1993 and 2006. J Urol. 2008; 179(3): 923–928.
 237. Khoder WY, Trottmann M, Buchner A, et al. Risk factors for pelvic lymphoceles post-radical prostatectomy. Int J Urol. 2011; 18(9): 638–643.
 238. Sieber PR, Rommel FM, Agusta VE, et al. Is heparin contraindicated in pelvic lymphadenectomy and radical prostatectomy? J Urol. 1997; 158(3 Pt 1): 869–871.
 239. Nakamura K, Kasraeian A, Yacoub S, et al. The use of enoxaparin to prevent venous thromboembolism in patients undergoing radical retropubic prostatectomy: feasibility and utility. Int Braz J Urol. 2007; 33(3): 347–352.
 240. Grasso M, Confalonieri S, Blanco S, et al. Preoperative blood donation program and postoperative low molecular weight heparine (LMWH) prophylaxis in patients undergoing radical prostatectomy. Arch Esp Urol. 2009; 62(2): 161–166.
 241. Donat R, Mancey-Jones B. Incidence of thromboembolism after transurethral resection of the prostate (TURP)--a study on TED stocking prophylaxis and literature review. Scand J Urol Nephrol. 2002; 36(2): 119–123.
 242. Scarpa RM, Carrieri G, Gussoni G, et al. @RISTOS Study Group. Clinically overt venous thromboembolism after urologic cancer surgery: results from the @RISTOS Study. Eur Urol. 2007; 51(1): 130–136.
 243. Cerruto MA, D'Elia C, Piccoli M, et al. Association between postoperative thromboembolism prophylaxis and complications following urological surgery. Exp Ther Med. 2016; 11(1): 157–163.
 244. Coe NP, Collins RE, Klein LA, et al. Prevention of deep vein thrombosis in urological patients: a controlled, randomized trial of low-dose heparin and external pneumatic compression boots. Surgery. 1978; 83(2): 230–234.
 245. Koya MP, Manoharan M, Kim SS, et al. Venous thromboembolism in radical prostatectomy: is heparinoid prophylaxis warranted? BJU Int. 2005; 96(7): 1019–1021.
 246. Cisek LJ, Walsh PC. Thromboembolic complications following radical retropubic prostatectomy. Influence of external sequential pneumatic compression devices. Urology. 1993; 42(4): 406–408.
 247. Cindolo L, Salzano L, Mirone V, et al. Thromboprophylaxis in radical retropubic prostatectomy: efficacy and patient compliance of a dual modality. Urol Int. 2009; 83(1): 12–18.
 248. Coe NP, Collins RE, Klein LA, et al. Prevention of deep vein thrombosis in urological patients: a controlled, randomized trial of low-dose heparin and external pneumatic compression boots. Surgery. 1978; 83(2): 230–234.
 249. Hansberry KL, Thompson IM. Jr, Bauman J, Deppe S, Rodriguez FR A prospective comparison of thromboembolic stocking, external Sequential pneumatic compresssion stocking and heparin sodium/dihydroerotamine mesylate for the prevention of thromboembolic complications in urological surgery. J Urol. 1991; 145: 1205–1208.
 250. Montgomery JS, Wolf JS. Venous thrombosis prophylaxis for urological laparoscopy: fractionated heparin versus sequential compression devices. J Urol. 2005; 173(5): 1623–1626.
 251. Alberts BD, Woldu SL, Weinberg AC, et al. Venous thromboembolism after major urologic oncology surgery: a focus on the incidence and timing of thromboembolic events after 27,455 operations. Urology. 2014; 84(4): 799–806.
 252. VanDlac AA, Cowan NG, Chen Y, et al. Timing, incidence and risk factors for venous thromboembolism in patients undergoing radical cystectomy for malignancy: a case for extended duration pharmacological prophylaxis. J Urol. 2014; 191(4): 943–947.
 253. Kukreja JE, Levey HR, Scosyrev E, et al. Effectiveness and safety of extended-duration prophylaxis for venous thromboembolism in major urologic oncology surgery. Urol Oncol. 2015; 33(9): 387.e7–387.16.
 254. Kahn SR, Lim W, Dunn AS, et al. American College of Chest Physicians. Prevention of VTE in nonsurgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 141(2 Suppl): e195S–e226S.
 255. Samama MM, Cohen AT, Darmon JY, et al. A comparison of enoxaparin with placebo for the prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patients. Prophylaxis in Medical Patients with Enoxaparin Study Group. N Engl J Med. 1999; 341(11): 793–800.
 256. Leizorovicz A, Cohen AT, Turpie AGG, et al. PREVENT Medical Thromboprophylaxis Study Group. Randomized, placebo-controlled trial of dalteparin for the prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patients. Circulation. 2004; 110(7): 874–879.
 257. Cohen AT, Davidson BL, Gallus AS, et al. ARTEMIS Investigators. Efficacy and safety of fondaparinux for the prevention of venous thromboembolism in older acute medical patients: randomised placebo controlled trial. BMJ. 2006; 332(7537): 325–329.
 258. Bergmann JF, Neuhart E. A multicenter randomized double-blind study of enoxaparin compared with unfractionated heparin in the prevention of venous thromboembolic disease in elderly in-patients bedridden for an acute medical illness. The Enoxaparin in Medicine Study Group. Thromb Haemost. 1996; 76(4): 529–534.
 259. Harenberg J, Roebruck P, Heene DL. Subcutaneous low-molecular-weight heparin versus standard heparin and the prevention of thromboembolism in medical inpatients. The Heparin Study in Internal Medicine Group. Haemostasis. 1996; 26(3): 127–139.
 260. Lechler E, Schramm W, Flosbach CW. The venous thrombotic risk in non-surgical patients: epidemiological data and efficacy/safety profile of a low-molecular-weight heparin (enoxaparin). The Prime Study Group. Haemostasis. 1996; 26 Suppl 2: 49–56.
 261. Kleber FX, Witt C, Vogel G, et al. THE-PRINCE Study Group. Randomized comparison of enoxaparin with unfractionated heparin for the prevention of venous thromboembolism in medical patients with heart failure or severe respiratory disease. Am Heart J. 2003; 145(4): 614–621.
 262. Schellong SM, Haas S, Greinacher A, et al. An open-label comparison of the efficacy and safety of certoparin versus unfractionated heparin for the prevention of thromboembolic complications in acutely ill medical patients: CERTAIN. Expert Opin Pharmacother. 2010; 11(18): 2953–2961.
 263. Riess H, Haas S, Tebbe U, et al. A randomized, double-blind study of certoparin vs. unfractionated heparin to prevent venous thromboembolic events in acutely ill, non-surgical patients: CERTIFY Study. J Thromb Haemost. 2010; 8(6): 1209–1215.
 264. Akl EA, Vasireddi SR, Gunukula S, et al. Anticoagulation for patients with cancer and central venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2011(2): CD006468.
 265. Goldhaber SZ. Risk factors for venous thromboembolism. J Am Coll Cardiol. 2010; 56(1): 1–7.
 266. Timp JF, Braekkan SK, Versteeg HH, et al. Epidemiology of cancer-associated venous thrombosis. Blood. 2013; 122(10): 1712–1723.
 267. Walker AJ, West J, Card TR, et al. Variation in the risk of venous thromboembolism in people with colorectal cancer: a population-based cohort study from England. J Thromb Haemost. 2014; 12(5): 641–649.
 268. Streiff MB. Association between cancer types, cancer treatments, and venous thromboembolism in medical oncology patients. Clin Adv Hematol Oncol. 2013; 11(6): 349–357.
 269. Sood SL. Cancer-associated thrombosis. Curr Opin Hematol. 2009; 16(5): 378–385.
 270. Roselli M, Ferroni P, Riondino S, et al. Impact of chemotherapy on activated protein C-dependent thrombin generation--association with VTE occurrence. Int J Cancer. 2013; 133(5): 1253–1258.
 271. Falanga A, Marchetti M. Anticancer treatment and thrombosis. Thromb Res. 2012; 129(3): 353–359.
 272. Deitcher SR, Gomes MPV. The risk of venous thromboembolic disease associated with adjuvant hormone therapy for breast carcinoma: a systematic review. Cancer. 2004; 101(3): 439–449.
 273. Perry JR. Anticoagulation of malignant glioma patients in the era of novel antiangiogenic agents. Curr Opin Neurol. 2010; 23(6): 592–596.
 274. Khorana AA, Kuderer NM, Culakova E, et al. Development and validation of a predictive model for chemotherapy-associated thrombosis. Blood. 2008; 111(10): 4902–4907.
 275. Ay C, Dunkler D, Marosi C, et al. Prediction of venous thromboembolism in cancer patients. Blood. 2010; 116(24): 5377–5382.
 276. Ben-Aharon I, Stemmer SM, Leibovici L, et al. Low molecular weight heparin (LMWH) for primary thrombo-prophylaxis in patients with solid malignancies - systematic review and meta-analysis. Acta Oncol. 2014; 53(9): 1230–1237.
 277. Agnelli G, Gussoni G, Bianchini C, et al. PROTECHT Investigators. Nadroparin for the prevention of thromboembolic events in ambulatory patients with metastatic or locally advanced solid cancer receiving chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind study. Lancet Oncol. 2009; 10(10): 943–949.
 278. Zangari M, Barlogie B, Anaissie E, et al. Deep vein thrombosis in patients with multiple myeloma treated with thalidomide and chemotherapy: effects of prophylactic and therapeutic anticoagulation. Br J Haematol. 2004; 126(5): 715–721.
 279. De Stefano V, Za T, Rossi E. Venous thromboembolism in multiple myeloma. Semin Thromb Hemost. 2014; 40(3): 338–347.
 280. Palumbo A, Cavo M, Bringhen S, et al. Aspirin, warfarin, or enoxaparin thromboprophylaxis in patients with multiple myeloma treated with thalidomide: a phase III, open-label, randomized trial. J Clin Oncol. 2011; 29(8): 986–993.
 281. Hicks LK, Haynes AE, Reece DE, et al. Hematology Disease Site Group of the Cancer Care Ontario Program in Evidence-based Care. A meta-analysis and systematic review of thalidomide for patients with previously untreated multiple myeloma. Cancer Treat Rev. 2008; 34(5): 442–452.
 282. Maraveyas A, Waters J, Roy R, et al. Gemcitabine versus gemcitabine plus dalteparin thromboprophylaxis in pancreatic cancer. Eur J Cancer. 2012; 48(9): 1283–1292.
 283. Haas SK, Freund M, Heigener D, et al. TOPIC Investigators. Low-molecular-weight heparin versus placebo for the prevention of venous thromboembolism in metastatic breast cancer or stage III/IV lung cancer. Clin Appl Thromb Hemost. 2012; 18(2): 159–165.
 284. Agnelli G, Gussoni G, Bianchini C, et al. PROTECHT Investigators. Nadroparin for the prevention of thromboembolic events in ambulatory patients with metastatic or locally advanced solid cancer receiving chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind study. Lancet Oncol. 2009; 10(10): 943–949.
 285. Perry JR, Julian JA, Laperriere NJ, et al. PRODIGE: a randomized placebo-controlled trial of dalteparin low-molecular-weight heparin thromboprophylaxis in patients with newly diagnosed malignant glioma. J Thromb Haemost. 2010; 8(9): 1959–1965.
 286. Verso M, Gussoni G, Agnelli G. Prevention of venous thromboembolism in patients with advanced lung cancer receiving chemotherapy: a combined analysis of the PROTECHT and TOPIC-2 studies. J Thromb Haemost. 2010; 8(7): 1649–1651.
 287. Riess H, Pelzer U, Opitz B, et al. A prospective, randomized trial of simultaneous pancreatic cancer treatment with enoxaparin and chemotherapy: Final results of the CONKO-004 trial. Journal of Clinical Oncology. 2010; 28(15_suppl): 4033–4033.
 288. Di Nisio M, Porreca E, Otten HM, et al. Primary prophylaxis for venous thromboembolism in ambulatory cancer patients receiving chemotherapy. Cochrane Database Syst Rev. 2014(8): CD008500.
 289. Che DH, Cao JY, Shang LH, et al. The efficacy and safety of low-molecular-weight heparin use for cancer treatment: a meta-analysis. Eur J Intern Med. 2013; 24(5): 433–439.
 290. Akl EA, Kahale LA, Ballout RA, et al. Parenteral anticoagulation in ambulatory patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2014(12): CD006652.
 291. Hull RD, Schellong SM, Tapson VF, et al. EXCLAIM (Extended Prophylaxis for Venous ThromboEmbolism in Acutely Ill Medical Patients With Prolonged Immobilization) study. Extended-duration venous thromboembolism prophylaxis in acutely ill medical patients with recently reduced mobility: a randomized trial. Ann Intern Med. 2010; 153(1): 8–18.