English Polski
Vol 23, No 3 (2017)
Review paper
Published online: 2017-09-28

open access

Page views 1329
Article views/downloads 2450
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Arteriovenous fistula for dialysis — what do we know today?

Andrzej Berszakiewicz12, Agata Stanek1, Natalia Strzelczyk, Kamila Gebala-Prajsnar, Aleksander Sieron
Acta Angiologica 2017;23(3):144-150.

Abstract

Since the number of patients awaiting dialysis and survival time for kidney dialysis patients are on the increase, the issue of pre-emptive vascular access creation, care and use for hemodialysis is gaining importance. This paper summarizes the principles, policies and procedures aimed to achieve the longest survival time and the best possible quality of life in patients on renal replacement therapy.

References

 1. Chudek J, Wikarek T, Więcek A. Epidemia przewlekłej choroby nerek w populacji osób w podeszłym wieku jako nakładanie się procesu fizjologicznego starzenia i nabytych uszkodzeń nerek. Forum Nefrologiczne. 2013; 6(1): 1.
 2. Rutkowski B. Przewlekła choroba nerek – dziesięć lat w teorii i praktyce. Forum nefrologiczne. 2013; 6(1): 63–70.
 3. Magalhães LP, Dos Reis LM, Graciolli FG, et al. Predictive Factors of One-Year Mortality in a Cohort of Patients Undergoing Urgent-Start Hemodialysis. PLoS One. 2017; 12(1): e0167895.
 4. Weyde W, Krajewska M, Klinger M. Dostęp naczyniowy do hemodializy. Forum Nefrologiczne. 2008; 1(3): 119–126.
 5. Zbróg M, Paradowski A, Misiewicz P. Ćwiczenia zespolenia tętniczo-żylnego do hemodializ. Forum Nefrologiczne. 2010; 3(1): 25.
 6. Kim SM, Min SK, Ahn S, et al. Outcomes of Arteriovenous Fistula for Hemodialysis in Pediatric and Adolescent Patients. Vasc Specialist Int. 2016; 32(3): 113–118.
 7. Zagrodzka M, Wańkowicz Z. Wartość spiralnej tomografii komputerowej i angiografii subtrakcyjnej w ocenie morfologii przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ – doświadczenia własne. Pol Merk Lek. 2004; 17(98): 128–136.
 8. Morsy M, Betal D, Nelson S, et al. Pre-emptive angioaccess for haemodialysis in the elderly. Nephrol Dial Transplant. 2011; 26(11): 3666–3670.
 9. Dziekiewicz M, Wierzbicki P, Prokopiuk-Wierzbicka M. Dostęp naczyniowy do hemodializ – doświadczenia własne. Pol Merk Lek. 2008; 24(142): 316–320.
 10. Huber TS, Ozaki CK, Flynn TC, et al. Prospective validation of an algorithm to maximize native arteriovenous fistulae for chronic hemodialysis access. J Vasc Surg. 2002; 36(3): 452–459.
 11. Marques MG, Ponce P. Pre-operative Assessment for Arteriovenous Fistula Placement for Dialysis. Semin Dial. 2017; 30(1): 58–62.
 12. Krajewska M, Weyde W, Kosmala W. Wpływ przetoki tętniczo-żylnej na układ krążenia u chorych ze szczególnym zagrożeniem sercowo-naczyniowym. Pol Merk Lek. 2006; 21(122): 145–147.
 13. Konner K, Lomonte C, Basile C. Placing a primary arteriovenous fistula that works--more or less known aspects, new ideas. Nephrol Dial Transplant. 2013; 28(4): 781–784.
 14. Gupta A, Khaira A, Bhatt AP, et al. Release technique: maturing arteriovenous fistula early. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2010; 21(4): 746–747.
 15. van der Linden J, Lameris TW, van den Meiracker AH, et al. Forearm venous distensibility predicts successful arteriovenous fistula. Am J Kidney Dis. 2006; 47(6): 1013–1019.
 16. Fila B, Lovčić V, Sonicki Z, et al. Vein diameter after intraoperative dilatation with vessel probes as a predictor of success of hemodialysis arteriovenous fistulas. Med Sci Monit. 2014; 20: 191–198.
 17. Ene-Iordache B, Cattaneo L, Dubini G, et al. Effect of anastomosis angle on the localization of disturbed flow in 'side-to-end' fistulae for haemodialysis access. Nephrol Dial Transplant. 2013; 28(4): 997–1005.
 18. Brzychczy A, Lejman W, Walatek B. Wpływ niektórych czynników jakościowych i ilościowych na funkcjonowanie przetoki tętniczo-żylnej przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Nefrol Dial Pol. 2006; 10: 12–16.
 19. Letachowicz K, Weyde W, Letachowicz W. Chorzy powyżej 75 roku życia w programie przewlekłych hemodializ – ocena jakości dostępu naczyniowego i adekwatności dializy. Nefrol Dial Pol. 2009; 13: 203–205.
 20. Jakes AD, Jani P, Allgar V, et al. Arterio-Venous Fistula: Is it Critical for Prolonged Survival in the over 80's Starting Haemodialysis? PLoS One. 2016; 11(9): e0163487.
 21. Dixon BS, Novak L, Fangman J. Hemodialysis vascular access survival: upper-arm native arteriovenous fistula. Am J Kidney Dis. 2002; 39(1): 92–101.
 22. Kharboutly Z, Deplano V, Bertrand E, et al. Numerical and experimental study of blood flow through a patient-specific arteriovenous fistula used for hemodialysis. Med Eng Phys. 2010; 32(2): 111–118.
 23. Han S, Song D, Yun S. Long Term Outcomes of Arteriovenous Grafts for Hemodialysis in Lower Extremities. Vasc Specialist Int. 2016; 32(4): 180–185.
 24. Ravari H, Kazemzade GH, Modaghegh MH, et al. Patency rate and complications of polytetrafluoroethylene grafts compared with polyurethane grafts for hemodialysis access. Ups J Med Sci. 2010; 115(4): 245–248.
 25. Suemitsu K, Iida O, Shiraki T, et al. Predicting loss of patency after forearm loop arteriovenous graft. J Vasc Surg. 2016; 64(2): 395–401.
 26. Perl J, Wald R, McFarlane P, et al. Hemodialysis vascular access modifies the association between dialysis modality and survival. J Am Soc Nephrol. 2011; 22(6): 1113–1121.
 27. Kian K, Vassalotti JA. The new arteriovenous fistula: the need for earlier evaluation and intervention. Semin Dial. 2005; 18(1): 3–7.
 28. Kim YO, Yang CW, Yoon SA, et al. Access blood flow as a predictor of early failures of native arteriovenous fistulas in hemodialysis patients. Am J Nephrol. 2001; 21(3): 221–225.
 29. Shenoy S. Future Trends in Vascular Access Creation. Contrib Nephrol. 2017; 189: 252–256.
 30. Kosa SD, Al-Jaishi AA, Moist L, et al. Preoperative vascular access evaluation for haemodialysis patients. Cochrane Database Syst Rev. 2015(9): CD007013.
 31. Hsieh MY, Lin L, Tsai KC, et al. Radial artery approach to salvage nonmaturing radiocephalic arteriovenous fistulas. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013; 36(4): 957–963.
 32. Głowiński J, Głowińska I, Małyszko J. Kardiotoksyczność przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ. Nefrol Dial Pol. 2012; 16: 143–145.
 33. Pietura R, Szymańska A, Janicki K. Ocena ultrasonograficzna zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych. Nefrol Dial Pol. 2002; 6: 230–233.
 34. Lipari G, Tessitore N, Poli A, et al. Outcomes of surgical revision of stenosed and thrombosed forearm arteriovenous fistulae for haemodialysis. Nephrol Dial Transplant. 2007; 22(9): 2605–2612.
 35. Mudoni A, Caccetta F, Caroppo M, et al. Echo color Doppler ultrasound: a valuable diagnostic tool in the assessment of arteriovenous fistula in hemodialysis patients. J Vasc Access. 2016; 17(5): 446–452.