Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny
 1. Tomasz Grodzicki Polska AfiliacjaDepartment of Internal Medicine and Gerontology, Collegium Medium, Jagiellonian University Medical College in Krakow, Krakow, Polska
Rada Naukowa
 1. Robert J. Gil Polska AfiliacjaKlinika Kardiologii Inwazyjnej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
 2. Janusz Gumprecht Polska AfiliacjaKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu
 3. Milosz J. Jaguszewski Polska AfiliacjaMedical University of Gdańsk
 4. Sławomir Jakima Polska AfiliacjaPrywatna Praktyka Lekarska w Warszawie
 5. Anselm G.M. Jünemann Niemcy AfiliacjaUniversitätsmedizin Rostock, Germany
 6. Grzegorz Kamiński Polska AfiliacjaDepartment of Endocrinology and Radioisotope Therapy Military Institute of Medicine, Warszawa, Polska
 7. Maciej Krzakowski Polska AfiliacjaMaria Skłodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Warsaw, Poland
 8. Wojciech Leppert Polska AfiliacjaKatedra Medycyny Paliatywnej, Instytut Nauk Medycznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
 9. Janusz Moryś Polska AfiliacjaDepartment of Normal Anatomy, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 10. Sławomir Murawiec Polska
 11. Krzysztof Narkiewicz Polska AfiliacjaKatedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
 12. Ryszard Podemski Polska AfiliacjaKatedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 13. Danuta Pupek-Musialik Polska Afiliacja(Poznań, Polska)
 14. Jarosław Reguła Polska AfiliacjaMaria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Warsaw, Poland; Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology in Warsaw
 15. Adam Reich Polska AfiliacjaZakład i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 16. Bolesław Rutkowski Polska AfiliacjaDepartment of Nefrology, Transplantology and Internal Medicine, Medical University of Gdańsk
 17. Włodzimierz Samborski Polska AfiliacjaUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
 18. Janusz Siebert Polska AfiliacjaKatedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii w Gdańsku
 19. Piotr Sieroszewski Polska AfiliacjaOddział Medycyny Płodu i Ginekologii Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 20. Łukasz Szarpak Polska AfiliacjaInstitute of Outcomes Research, Maria Sklodowska-Curie Medical Academy, Warsaw, Poland
 21. Tomasz Urbanek Polska AfiliacjaŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii; Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, Polska
 22. Krzysztof Warzocha Polska AfiliacjaHematology Unit, Regional Hospital in Kołobrzeg, Polska
 23. Krystyna Widecka Polska AfiliacjaKlinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie
 24. Beata Wożakowska-Kapłon Polska AfiliacjaI Klinika Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 25. Tomasz Lech Zubilewicz Polska AfiliacjaChair and Department of Vascular Surgery and Angiology, Medical University of Lublin, Poland, Staszica 11, 20-081 Lublin, Polska
 26. Magdalena Łętowska Polska AfiliacjaDepartment of Transfusion Medicine, Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Warsaw, Polska
Redaktor Prowadzący
 1. Izabela Hallmann izabela.hallmann@viamedica.pl Polska