Obraz strony głównej czasopisma

Adres korespondencyjny

ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 94, faks: 58 320 94 60
e-mail: viamedica@viamedica.pl

Główna osoba kontaktowa

Tomasz Grodzicki
prof. dr hab. n. med.

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
31-351 Kraków, ul. Śniadeckich 10


E-mail: redakcja@viamedica.pl

Pomoc techniczna

Izabela Hallmann
E-mail: vm.journals@viamedica.pl

Przedruki i reklama

dsk@viamedica.pl