Shortcuts

Vol 10, No 1 (2008)

Date published: 2008-02-11

Table of Contents

open access

Prace kazuistyczne
Prace poglądowe

Czynniki zapalne i immunologiczne w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu

Marta Masztalewicz, Hanna Drechsler, Przemysław Nowacki

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):1-7.

Rola zapalenia naczyń w etiologii udaru mózgu

Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):8-14.

Rola pniowego systemu homeostazy w udarze mózgu

Roman Mazur, Małgorzata Świerkocka-Miastkowska, Grzegorz Osiński, Tomasz Pałka, Gerhard Mikolaiczik

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):15-20.

Dynamika objawów klinicznych poprzedzających niedomogę pniową w przebiegu udaru mózgu w ujęciu neuropsychologicznym i psychiatrycznym

Maciej Klimarczyk, Magdalena Trzcińska, Roman Mazur, Grzegorz Osiński

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):21-26.

Współczesne metody diagnostyki obrazowej zmian udarowych w obrębie struktur mózgowych tylnego dołu czaszki

Arkadiusz Szarmach, Edyta Szurowska, Grzegorz Kozera, Michał Studniarek

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):27-39.

Depresja poudarowa - zaburzenie biologiczne czy psychopochodne?

Hubert Wichowicz

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):40-48.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl