Shortcuts
Czasopismo ukazujące się raz w roku (numer podwójny) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Jako czasopismo interdyscyplinarne jest przeznaczone dla lekarzy wielu specjalności zainteresowanych problemami udaru mózgu. Na każdy numer składają się prace oryginalne, doświadczalne i kliniczne, a także prace poglądowe prezentujące ostatnie postępy w tej dziedzinie i ciekawe prace kazuistyczne. Zawiera artykuły w języku polskim ze streszczeniam i innymi elementani w języku angielskim (m.in. podpisy i zawartość rycin i tabel).

Czasopismo indeksowane w bazach: Index Copernicus (4,67), Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego (2 pkt.) oraz EMBASE.
Za prenumeratę czasopisma "Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne" przysługuje 5 pkt. edukacyjnych.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski
Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl