open access

Vol 19 (2021): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2021-11-02
Get Citation

Edukacja seksualna a ocena własnego ciała w populacji kobiet we wczesnej dorosłości

Maja Em-Kamieniec1, Martyna Kaźmierska1, Magdalena Gawrych1
DOI: 10.5603/SP.2021.0010
·
Seksuologia Polska 2021;19.
Affiliations
 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, Poland

open access

Vol 19 (2021): Continuous Publishing
Original papers
Published online: 2021-11-02

Abstract

Celem pracy było sprawdzenie zależności między oceną własnego ciała a: (1) braniem udziału w formalnych zajęciach z zakresu edukacji seksualnej w przeszłości oraz (2) subiektywną oceną wiedzy z zakresu seksualności wśród kobiet we wczesnej dorosłości. W celu sprawdzenia zależności zbadano 159 kobiet w wieku od 18 do 35 lat. Ankieta, składająca się z metryczki (obejmującej płeć, wiek, aktualną aktywność seksualną, udział w formalnych zajęciach z zakresu edukacji seksualnej w przeszłości, aktywność związaną z poszukiwaniem dodatkowych informacji z zakresu seksualności w przeszłości oraz indywidualną ocenę własnej wiedzy z tegoż zakresu), a także Skali Oceny Ciała (Body Esteem Scale; Franzoi, Shields, 1984) obejmującej 35 pozycji związanych z ciałem i składającej się w wersji dla kobiet z podskal: Atrakcyjność Seksualna, Kontrola Wagi, Kondycja Fizyczna). Do każdej pozycji badane musiały ustosunkować się na pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznaczało „mam silnie negatywne odczucia”, a 5 - „mam mocno pozytywne odczucia”. Badanie przeprowadzono online, zamieszczając ankietę na platformie MS Forms. Wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy odebraniem edukacji seksualnej w przeszłości a postrzeganiem własnej kondycji fizycznej wśród kobiet. Analizy wykazały również istnienie związku między subiektywną oceną własnej wiedzy z zakresu seksualności a oceną własnej atrakcyjności seksualnej, a także postrzeganiem tych elementów ciała, które można zmienić poprzez zastosowanie ćwiczeń fizycznych lub diet. Dodatkowo, wykazano istotnie statystyczny związek między oceną własnej wiedzy z zakresu seksualności a ogólną oceną własnego ciała.

Abstract

Celem pracy było sprawdzenie zależności między oceną własnego ciała a: (1) braniem udziału w formalnych zajęciach z zakresu edukacji seksualnej w przeszłości oraz (2) subiektywną oceną wiedzy z zakresu seksualności wśród kobiet we wczesnej dorosłości. W celu sprawdzenia zależności zbadano 159 kobiet w wieku od 18 do 35 lat. Ankieta, składająca się z metryczki (obejmującej płeć, wiek, aktualną aktywność seksualną, udział w formalnych zajęciach z zakresu edukacji seksualnej w przeszłości, aktywność związaną z poszukiwaniem dodatkowych informacji z zakresu seksualności w przeszłości oraz indywidualną ocenę własnej wiedzy z tegoż zakresu), a także Skali Oceny Ciała (Body Esteem Scale; Franzoi, Shields, 1984) obejmującej 35 pozycji związanych z ciałem i składającej się w wersji dla kobiet z podskal: Atrakcyjność Seksualna, Kontrola Wagi, Kondycja Fizyczna). Do każdej pozycji badane musiały ustosunkować się na pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznaczało „mam silnie negatywne odczucia”, a 5 - „mam mocno pozytywne odczucia”. Badanie przeprowadzono online, zamieszczając ankietę na platformie MS Forms. Wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy odebraniem edukacji seksualnej w przeszłości a postrzeganiem własnej kondycji fizycznej wśród kobiet. Analizy wykazały również istnienie związku między subiektywną oceną własnej wiedzy z zakresu seksualności a oceną własnej atrakcyjności seksualnej, a także postrzeganiem tych elementów ciała, które można zmienić poprzez zastosowanie ćwiczeń fizycznych lub diet. Dodatkowo, wykazano istotnie statystyczny związek między oceną własnej wiedzy z zakresu seksualności a ogólną oceną własnego ciała.

Get Citation

Keywords

edukacja seksualna; obraz ciała, wczesna dorosłość

About this article
Title

Edukacja seksualna a ocena własnego ciała w populacji kobiet we wczesnej dorosłości

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 19 (2021): Continuous Publishing

Article type

Research paper

Published online

2021-11-02

Page views

3162

Article views/downloads

80

DOI

10.5603/SP.2021.0010

Bibliographic record

Seksuologia Polska 2021;19.

Keywords

edukacja seksualna
obraz ciała
wczesna dorosłość

Authors

Maja Em-Kamieniec
Martyna Kaźmierska
Magdalena Gawrych

References (30)
 1. WHO Regional Office for Europe and BZgA. Standards for Sexuality Education in Europe: A framework for policy makers, education and health authorities and specialists. 2010, Cologne. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf (28.06.2021).
 2. WHO. Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. 2006; Geneva. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf?ua=1 (28.06.2021).
 3. International Planned Parenthood Federation. Sexual rights: an IPPF declaration. 2008; IPPF: London. https://www.ippf.org/NR/rdonlyres/9EAD697C-1C7D-4EF6-AA2A-6D4D0A13A108/0/SexualRightsIPPFDeclaration.pdf (28.06.2021).
 4. Goldfarb ES, Lieberman LD. Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education. J Adolesc Health. 2021; 68(1): 13–27.
 5. Kater KJ, Rohwer J, Londre K. Evaluation of an upper elementary school program to prevent body image, eating, and weight concerns. J Sch Health. 2002; 72(5): 199–204.
 6. McCabe MP, Ricciardelli LA, Karantzas G. Impact of a healthy body image program among adolescent boys on body image, negative affect, and body change strategies. Body Image. 2010; 7(2): 117–123.
 7. Halliwell E, Yager Z, Paraskeva N, et al. Body Image in Primary Schools: A pilot evaluation of a primary school intervention program designed by teachers to improve children's body satisfaction. Body Image. 2016; 19: 133–141.
 8. Gillen M, Lefkowitz E, Shearer C. Does Body Image Play a Role in Risky Sexual Behavior and Attitudes? Journal of Youth and Adolescence. 2006; 35(2): 230–242.
 9. Merianos A, King K, Vidourek R. Body Image Satisfaction and Involvement in Risky Sexual Behaviors Among University Students. Sexuality & Culture. 2013; 17(4): 617–630.
 10. Ricciardelli L, McCabe M. Children's body image concerns and eating disturbance. Clinical Psychology Review. 2001; 21(3): 325–344.
 11. Głębocka A, Kulbata J. Wizerunek ciała: Portret Polek. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005 : Opole.
 12. Banfield SS, McCabe MP. An evaluation of the construct of body image. Adolescence. 2002; 37(146): 373–393.
 13. Borzucka-Sitkiewicz K. Kształtowanie pozytywnego wizerunku ciała jako element profilaktyki zaburzeń zdrowia somatycznego i psychospołecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013 : 55–78.
 14. Myers P, Biocca F. The Elastic Body Image: The Effect of Television Advertising and Programming on Body Image Distortions in Young Women. Journal of Communication. 2006; 42(3): 108–133.
 15. Chrisler J. Feminist Psychology and the “Body Problem”. Psychology of Women Quarterly. 2011; 35(4): 648–654.
 16. Winter VR, Ward M, Pilgrim S, et al. Want to improve sexual health education for girls? Include body image. American Journal of Sexuality Education. 2019; 14(2): 152–164.
 17. Nitsch K, Prajs E, Kurpisz J, et al. Obraz ciała i jego zaburzenia. Aspekty teoretyczne wybranych jednostek psychopatologicznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2012; 12(3): 176S–182S.
 18. Mirucka, B. Poszukiwanie znaczenia cielesności i ja cielesnego. Przegląd Psychologiczny. 2003; 46(2): 209S–223S.
 19. Raźny, A. Związek wizerunku ciała z dobrostanem i samooceną kobiet w okresie wyłaniającej się dorosłości. Praca magisterska. Uniwersytet Jagielloński; 2019.
 20. Wąsowicz-Kiryło G, Baran T. Wpływ samooceny i dobrostanu ekonomicznego na satysfakcję z życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Chowanna 2013: 85S–101S.
 21. Dąbkowska M. Obraz własnego ciała u kobiet a satysfakcja seksualna. Przegląd Badań Edukacyjnych. 2016; 2(21): 107.
 22. Fallon EA, Harris BS, Johnson P. Prevalence of body dissatisfaction among a United States adult sample. Eat Behav. 2014; 15(1): 151–158.
 23. Roberts C, Freeman J, Samdal O, et al. International HBSC Study Group. The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: methodological developments and current tensions. Int J Public Health. 2009; 54 Suppl 2: 140–150.
 24. Mazur J, Małkowska-Szkutnik A. Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa. ; 2018.
 25. Alford S, Bridges E, Gonzalez T, et al. Science and success: Sex education and other programs that work to prevent teen pregnancy, HIV, and sexually transmitted infections. Advocates for Youth: 2012 Executive Summary. Washington, DC. ; 2012.
 26. Haberland NA. The case for addressing gender and power in sexuality and HIV education: a comprehensive review of evaluation studies. Int Perspect Sex Reprod Health. 2015; 41(1): 31–42.
 27. Lipowska M, Lipowski M. Original article Polish normalization of the Body Esteem Scale. Health Psychology Report. 2013; 1: 72–81.
 28. Franzoi SL, Shields SA. The Body Esteem Scale: multidimensional structure and sex differences in a college population. J Pers Assess. 1984; 48(2): 173–178.
 29. Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”. Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce? Raport. 2009. https://ponton.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Raport2009.pdf (29.06.2021).
 30. Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”. Raport. „Sprawdzian (z)WDŻ”, czyli jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach. 2014. https://ponton.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/raport_jaka_edukacja_2014_21112014.pdf (28.06.2021).

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl