open access

Vol 19 (2021): Continuous Publishing
Review paper
Published online: 2021-05-31
Get Citation

Profilaktyka przemocy w związkach intymnych nastolatków: Project Lights, Camera and Action Against Dating Violence. Założenia, realizacja, rekomendacje

Katarzyna Maria Waszyńska1, Jacek Pyżalski2, Sylwia Jaskulska2, Iwona Chmura - Rutkowska2, Barbara Jankowiak2
DOI: 10.5603/SP.2021.0003
·
Seksuologia Polska 2021;19.
Affiliations
 1. UAM Laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii
 2. WSE UAM

open access

Vol 19 (2021): Continuous Publishing
Review papers
Published online: 2021-05-31

Abstract

Przemoc na randkach jest istotnym problemem, który może zaburzyć rozwój adolescentów. Badania europejskie ujawniły, iż doświadczanie różnych rodzajów przemocy w związkach dotyczy znaczącego odsetka nastolatków. Istotne jest zatem projektowanie i wdrażanie opartych na wiedzy programów profilaktycznych, dotyczących tego zjawiska. Przykładem takiego programu jest realizowany w sześciu krajach (Hiszpania, Polska, Portugalia, Rumunia, Włochy, Wielka Brytania) program Lights, Camera and Action Against Dating Violence. Jego założenia i wybrane wyniki, oraz opis wdrożenia w Polsce przedstawiono w artykule. Materiał i metoda Przedstawiony w artykule projekt miał na celu poprawę zdolności nastolatków do budowania pozytywnych relacji intymnych i rówieśniczych poprzez udział w edukacyjnych działaniach opartych na wiedzy (seria warsztatów) i warsztatach artystycznych, podczas których młodzi ludzie przygotowywali krótkie filmy wideo, ukazujące znaczące aspekty relacji randkowych w okresie dojrzewania. Działania edukacyjne obejmowały takie tematy jak: znaczenie pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na poczuciu własnej wartości i zaufaniu, umiejętności niezbędne do zarządzania problemami i konfliktami poprzez komunikację interpersonalną, mediacje i negocjacje między młodymi ludźmi, itp. Projekt został oceniony zarówno pod względem skuteczności (przy zastosowaniu metodologii pre-test/post-test), jak i oceny procesu (wywiady z uczestnikami), która została częściowo przedstawiona w artykule. Wnioski Przedstawiona w artykule interwencja wydaje się obiecująca jako dobrze zaprojektowany i atrakcyjny projekt zapobiegający przemocy randkowej oraz wspierający relacje intymne w okresie dojrzewania.

Abstract

Przemoc na randkach jest istotnym problemem, który może zaburzyć rozwój adolescentów. Badania europejskie ujawniły, iż doświadczanie różnych rodzajów przemocy w związkach dotyczy znaczącego odsetka nastolatków. Istotne jest zatem projektowanie i wdrażanie opartych na wiedzy programów profilaktycznych, dotyczących tego zjawiska. Przykładem takiego programu jest realizowany w sześciu krajach (Hiszpania, Polska, Portugalia, Rumunia, Włochy, Wielka Brytania) program Lights, Camera and Action Against Dating Violence. Jego założenia i wybrane wyniki, oraz opis wdrożenia w Polsce przedstawiono w artykule. Materiał i metoda Przedstawiony w artykule projekt miał na celu poprawę zdolności nastolatków do budowania pozytywnych relacji intymnych i rówieśniczych poprzez udział w edukacyjnych działaniach opartych na wiedzy (seria warsztatów) i warsztatach artystycznych, podczas których młodzi ludzie przygotowywali krótkie filmy wideo, ukazujące znaczące aspekty relacji randkowych w okresie dojrzewania. Działania edukacyjne obejmowały takie tematy jak: znaczenie pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na poczuciu własnej wartości i zaufaniu, umiejętności niezbędne do zarządzania problemami i konfliktami poprzez komunikację interpersonalną, mediacje i negocjacje między młodymi ludźmi, itp. Projekt został oceniony zarówno pod względem skuteczności (przy zastosowaniu metodologii pre-test/post-test), jak i oceny procesu (wywiady z uczestnikami), która została częściowo przedstawiona w artykule. Wnioski Przedstawiona w artykule interwencja wydaje się obiecująca jako dobrze zaprojektowany i atrakcyjny projekt zapobiegający przemocy randkowej oraz wspierający relacje intymne w okresie dojrzewania.

Get Citation

Keywords

związki intymne, przemoc na randkach, profilaktyka, młodzież

About this article
Title

Profilaktyka przemocy w związkach intymnych nastolatków: Project Lights, Camera and Action Against Dating Violence. Założenia, realizacja, rekomendacje

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 19 (2021): Continuous Publishing

Article type

Review paper

Published online

2021-05-31

Page views

3081

Article views/downloads

65

DOI

10.5603/SP.2021.0003

Bibliographic record

Seksuologia Polska 2021;19.

Keywords

związki intymne
przemoc na randkach
profilaktyka
młodzież

Authors

Katarzyna Maria Waszyńska
Jacek Pyżalski
Sylwia Jaskulska
Iwona Chmura - Rutkowska
Barbara Jankowiak

References (30)
 1. Furman W, Shaffer L. The role of romantic relationships in adolescent development. In: Florsheim P, Shaffer L. ed. Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research and practical implications. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2003: 3S–4S.
 2. Tucker Halpern C. Biological Influences on Adolescent Romantic and Sexual Behavior. In: Florsheim P. ed. Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research and practical implications. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2003.
 3. Erikson EH. Dzieciństwo i społeczeństwo. Rebis, Poznań 1997.
 4. Coley RL, Chase-Lansdale PL. Adolescent pregnancy and parenthood. Recent evidence and future directions. Am Psychol. 1998; 53(2): 152–166.
 5. Giordano PC, Manning WD, Longmore MA. Adolescent romantic relationships: An emerging portrait of their nature and developmental significance. In: Booth AC, Crouter AC. ed. Romance and Sex in Adolescence and Emerging Adulthood: Risks and Opportunities. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2006: 141.
 6. Peterson GW, Bush KR. Families and Adolescent Development. In: Gullotta TPW, Plant RW, Evans MAR. ed. Handbook of Adolescent Behavioral Problems: Evidence-Based Approaches to Prevention and Treatment. Springer Science+Business Media, New York 2015: 45.
 7. Dunphy D. The Social Structure of Urban Adolescent Peer Groups. Sociometry. 1963; 26(2): 230.
 8. Furman W, Shaffer L. The role of romantic relationships in adolescent development. In: Florsheim P. ed. Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research and practical implications. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2003: 6S–9S.
 9. B R, Beckett MK, Collins RL, Shaw R. Adolescent romantic relationships as precursors of healthy adult marriages. A review of theory, research, and programs. RAND Corporation, Santa Monica 2007: 22.
 10. Beisert M. Trud dorastania seksualnego. In: Beisert M. ed. Seksualność w cyklu życia człowieka. Zakład Wydawniczy - K. Domke, Poznań 2004.
 11. Obuchowska I, Jaczewski A. Rozwój erotyczny. Wydawnictwo Akademickie „Żak, Warszawa 2002.
 12. Centers for Disease Control and Prevention. Understanding teen dating violence. Fact sheet. CDC 2016. http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/teen-dating-violence-factsheet-a.pdf.
 13. Chmura-Rutkowska I. Być dziewczyną - być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w narracjach młodzieży. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.
 14. Straus M. Prevalence of Violence Against Dating Partners by Male and Female University Students Worldwide. Violence Against Women. 2016; 10(7): 790–811.
 15. Cáceres Carrasco J. Violencia física, psicológica y sexual en el ámbito de la pareja: papel del contexto. Clínica y Salud. 2004; 15(1).
 16. Muñoz-Rivas MJ, Graña Gómez JL, O'Leary KD, et al. Physical and psychological aggression in dating relationships in Spanish university students. Psicothema. 2007; 19(1).
 17. Vizcarra M, Poo A, Donoso T. Programa educativo para la prevención de la violencia en el noviazgo. Revista de Psicología. 2013; 22(1): 48.
 18. Fernández-González L, Calvete E, Orue I, et al. The role of emotional intelligence in the maintenance of adolescent dating violence perpetration. Personality and Individual Differences. 2018; 127: 68–73.
 19. González R, Santana JD. Violencia en parejas jóvenes. Pirámide, Madrid 2001.
 20. Soldevila A., Domínguez A., Giordano R., Fuentes S., Consolini L. (2012, December). ¿Celos, amor, culpa o patología? Cómo perciben la violencia de género en sus relaciones de pareja los/as estudiantes de Trabajo Social. In Actas del 2º Congreso Interdisciplinario sobre Género y Sociedad: “Lo personal es político” Vol. 1, No. 1.
 21. Mmari K, Blum RW, Atnafou R, et al. Exploration of Gender Norms and Socialization Among Early Adolescents: The Use of Qualitative Methods for the Global Early Adolescent Study. J Adolesc Health. 2017; 61(4S): S12–S18.
 22. Chmura-Rutkowska I. Conspiracy of Silence. The Loneliness of Victims of Sexual and Gender-based Violence in Polish Junior High Schools. Forum Oświatowe. 2014; 1(51): 113S–127S.
 23. Ashley OS, Foshee VA. Adolescent help-seeking for dating violence: prevalence, sociodemographic correlates, and sources of help. J Adolesc Health. 2005; 36(1): 25–31.
 24. Vives-Cases C, Davo-Blanes MC, Ferrer-Cascales R, et al. Lights4Violence: a quasi-experimental educational intervention in six European countries to promote positive relationships among adolescents. BMC Public Health. 2019; 19(1): 389.
 25. Benson P, Scales P, Hamilton S, et al. Positive Youth Development: Theory, Research, and Applications. Handbook of Child Psychology. 2007.
 26. Carmen Davo-Blanes M, Ferrer-Cascales R, Albaladejo-Blazquez N et al. Lights, Camera and Action Against Dating Violence. Podręcznik dla nauczycielek i nauczycieli. tłum. Neves A. S., Pyżalski J., Sanz-Barbeo B, Jaskulska S, Chmura-Rutkowska I, Jankowiak B, Waszyńska K., Poznań 2018.
 27. Dav�-Blanes M, Ferrer-Cascales R, Albaladejo-Bl�zquez N, et al. Lights, Camera and Action. Against Dating Violence. Activities Manual. 2019.
 28. Lights, Camera, Action! Principles of Computer Graphics. : 261–278.
 29. Vives-Cases C, Davo-Blanes MC, Ferrer-Cascaleset R et al. Lights4Violence: a quasi-experimental educational intervention in six European countries to promote positive relationships among adolescents. BMC Public Health volume 19, Article number: 389 (2019). https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6726-0.
 30. Pérez-Martínez V, Sanz-Barbero B, Ferrer-Cascales R, et al. The Role of Social Support in Machismo and Acceptance of Violence Among Adolescents in Europe: Lights4Violence Baseline Results. J Adolesc Health. 2021; 68(5): 922–929.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl